รายละเอียด
วีดีโอ
ศิลปินอื่นที่ใกล้เคียง

รายละเอียด

ยังจำ "น้าเหน่ง" จากรายการ The Voice season1 ได้ไหม?

พิชัยยุทธ จันทร์กลับ หรือที่คนไทยจำได้ในชื่อ "น้าเหน่ง" จากรายการ The Voice season1 ยังประทับใจไม่รู้ลืมจากเพลงฤดูที่ฉันเหงาในรอบแบทเทิ่ล หลังจบรายการทำอัลบั้มแนว Hard Rock กับเพื่อนๆในนาม BAD DNA

สมาชิกประกอบด้วย กีต้าร์ - กานต์ บุญทรง(กาน) เบส - สหพจน์ นับเนื่องนอ(เป๊ค) กลอง - สรศักย์ สุกทอง(ชา) รับชมรับฟังได้ที่ Youtube chanel "BAD DNA"

วงรับงานทั้งแบบร็อคเต็มแบนด์ และอคูสติกร็อค จัดหนักจัดเต็มทุกความสนุกในทุกงานแน่นอน!!

เงื่อนไขการจอง

*การชำระเงิน
 ท่านสามารถชำระมัดจำก่อน 50% จากราคา ส่วนที่เหลืออีก 50% ชำระก่อนวันเเสดง 7 วัน ขอแจ้งให้ทราบว่าราคาที่เเสดงยังไม่รวมค่าใช้จ่ายของเครื่องเสียง ทั้งนี้เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบสถานที่จัดงานว่ามีชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้ในการแสดงหรือไม่ หากท่านตัดสินใจเช่าเครื่องเสียงเพิ่มเติม ทางมายเเบนด์ มีเครื่องเสียงคุณภาพ ให้บริการในราคาพิเศษสำหรับทุกประเภทงาน (สามารถตรวจสอบราคาเครื่องเสียงได้ที่หน้ารายละเอียดศิลปิน ปุ่ม "เช็คราคา/จอง")

*การเเสดงราคา
ราคาศิลปินจะเเสดงราคาเฉพาะในกรุงเทพ เเละปริมณฑลเท่านั้น ในส่วนของการจองศิลปินไปเล่นต่างจังหวัด ราคาที่เเสดงจะไม่รวมถึงค่าเดินทางและค่าที่พักของศิลปิน โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับจังหวัดที่ไปทำการเเสดง

โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ +66 956416298

*การยกเลิกการจอง

ท่านสามารถยกเลิกการจองศิลปินและเครื่องเสียงได้ก่อนวันทำการแสดง โดยมายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำดังต่อไปนี้

- ยกเลิกล่วงหน้าก่อนวันแสดง 30 วัน คืนเงินมัดจำ 20 %
- ยกเลิกล่วงหน้า 15 - 29 วัน ก่อนวันจัดงานกิจกรรม คืนเงินมัดจำ 10 %
- หากยกเลิกล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันจัดงานกิจกรรม ทางเรามีความจำเป็นที่จะไม่คืนเงินมัดจำให้แก่ท่าน

มายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองศิลปินและเครื่องเสียง ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระค่ามัดจำภายในระยะเวลา 5 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการยืนยันศิลปินและเครื่องเสียงของท่าน ผ่านทางอีเมล์ของมายแบนด์

หากท่านไม่ได้ยกเลิกการจองศิลปินและเครื่องเสียงล่วงหน้า มายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ท่านชำระค่าจ้าง ค่าเช่า หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ยังค้างชำระเต็มจำนวน และค่าเสียหายตามจริงที่เกิดขึ้นจากการจอง

*เหตุสุดวิสัย
กรณีมีเหตุสุดวิสัยทำให้ศิลปินไม่สามารถทำการแสดงได้ดังต่อไปนี้

- หากศิลปินหรือวงดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงนักร้องประจำวงดนตรีในระหว่างที่มีการจ้าง วงดนตรีจะจัดหานักร้องที่มีคุณภาพเทียบเท่านักร้องคนเดิมมาแสดงแทน และส่งข้อมูลนักร้องใหม่มาให้ลูกค้าพิจารณาก่อนการแสดงอย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจในการจ้างอีกครั้ง หากลูกค้าตัดสินใจไม่จ้างด้วยสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงนักร้องของวงดนตรี มายแบนด์จะคืนเงินค่ามัดจำที่ได้จ่ายแล้วเต็มจำนวนให้แก่ลูกค้า
- ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใด จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำการแสดงดนตรีได้ อันได้แก่การทะเลาะวิวาท อัคคีภัย การก่อการร้าย เหตุจลาจล หรือการชุมนุมประท้วง มายแบนด์ หรือ ศิลปิน ,
วงดนตรี หรือ เครื่องเสียง จะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุดังกล่าวทันที และสามารถหยุดทำการแสดงดนตรีได้โดยไม่ถือเป็นการผิดสัญญา และไม่มีฝ่ายใดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ จากการไม่สามารถแสดงดนตรีดังกล่าวได้

*การต่อเวลา
ในกรณีที่วงดนตรีไปแสดงจนครบกำหนดเวลาจ้างงานตามที่ระบุในสัญญาของ มายเเบนด์แล้ว ทางเราขอเรียนให้ทราบว่า การจ้างให้ศิลปินเเละวงดนตรีเเสดงต่อในงาน ถือเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการบริการและความรับผิดชอบใดๆของ มายเเบนด์

*ลิขสิทธิ์
การจองศิลปินผ่านมายเเบนด์ ครอบคลุมเฉพาะเพลงที่มายเเบนด์ขออนุญาตใช้จากเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อใช้ในงานแสดงแล้วเท่านั้น (ยกเว้นงานเเสดงประเภทที่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชม) ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อเพลงทั้งหมดได้จากลิสต์เพลงที่ศิลปินใช้เเสดง

ความคิดเห็น

ศิลปินอื่นที่ใกล้เคียง

90 trio

25,000 - 26,000 บาท

ALYN

ติดต่อสอบถาม

Analog

37,000 - 45,000 บาท

ARPAR PIROM

22,000 - 25,000 บาท

Bangkok DL

35,000 - 39,000 บาท

Barbies

ติดต่อสอบถาม

Big mountain

10,000 - 23,000 บาท

Blackhead

ติดต่อสอบถาม

Blue Shade

55,000 - 62,000 บาท

Boutique Stroug

5,500 - 13,000 บาท

Boy&friend

12,000 - 27,000 บาท

canary cry

10,000 - 31,000 บาท

Check In Band

10,500 - 11,000 บาท

Chihuahua band.

25,000 - 30,000 บาท

Clash (แคลช)

ติดต่อสอบถาม

Creampie Band

26,000 - 27,000 บาท

DHAMENJA

12,000 - 13,000 บาท

Drums and Strums band

6,000 - 25,000 บาท

Ebola

ติดต่อสอบถาม

FAT 4 LIVE

17,000 - 20,000 บาท

Fin

ติดต่อสอบถาม

FINAL CHAPTER

35,000 บาท

five sayy

25,000 - 32,000 บาท

Freelance

6,000 - 14,500 บาท

Gene Kasidit

ติดต่อสอบถาม

Ghost

65,000 บาท

Gold Band

25,000 - 30,000 บาท

Groove evening

11,500 - 20,000 บาท

HONESTY

16,000 - 28,000 บาท

HUM

12,000 - 40,000 บาท

HZ-Ensemble

22,000 - 40,000 บาท

iab subtention

16,000 - 33,000 บาท

Instinct

ติดต่อสอบถาม

J.F. Band

16,000 - 23,500 บาท

Jo & Kong

ติดต่อสอบถาม

JOY KPN

27,000 - 50,000 บาท

June Violinist

12,500 - 100,000 บาท

Just in Case Acoustic Band

9,500 - 17,000 บาท

Kwang ABnormal

ติดต่อสอบถาม

Ladybugs

35,000 บาท

LamunLamai

9,000 - 20,000 บาท

leaves (ลีฟ)

20,000 - 25,000 บาท

Library Cloud

17,000 - 30,000 บาท

Lกฮ

ติดต่อสอบถาม

Major9 music group

17,500 - 26,000 บาท

Majung Band

15,000 - 23,000 บาท

May house band (ตังเม)

23,000 - 35,000 บาท

Meet And Greet

6,000 - 22,000 บาท

Middle Age Band

25,000 บาท

Mode van & Pubpab

ติดต่อสอบถาม

Near Band

15,000 - 24,000 บาท

Nepal Pissanu

18,000 - 40,000 บาท

Noot Diva

12,000 - 25,000 บาท

NURSERY SOUND x MORE

15,000 - 35,000 บาท

Nuvo

ติดต่อสอบถาม

OZ cha-am

10,000 - 23,000 บาท

peter corp

ติดต่อสอบถาม

Polar Bear

21,000 - 27,000 บาท

Pre.O.8

29,500 บาท

Pun Basher

ติดต่อสอบถาม

Showbai

12,500 - 13,000 บาท

SillyFools & Dax Rock Rider

ติดต่อสอบถาม

SINGLE BAND

26,000 - 30,000 บาท

Six up

26,000 - 32,000 บาท

Slur

ติดต่อสอบถาม

So man(โซแมน)

ติดต่อสอบถาม

Somkiat

ติดต่อสอบถาม

Street Funk Rollers

35,000 บาท

Sumran Older

25,000 บาท

Super Spring Board

12,000 - 35,000 บาท

TANGO BAND

13,000 - 15,500 บาท

The Black Magic

25,000 บาท

The Boss

34,000 - 50,000 บาท

THE CATZ

35,000 บาท

The Drive

40,000 บาท

The Energy live

18,500 - 30,000 บาท

The Gain chiang mai

16,000 - 18,000 บาท

The Jukks

ติดต่อสอบถาม

The Lost Star

6,000 - 12,000 บาท

The Must

ติดต่อสอบถาม

The Note

18,000 - 20,000 บาท

The Pisatband

28,500 - 30,000 บาท

The Richman Toy

ติดต่อสอบถาม

The sticker machine

30,000 - 37,000 บาท

Thoe The Blacklist

ติดต่อสอบถาม

Trio Wireless

17,000 - 18,500 บาท

Two Pills After Meal

ติดต่อสอบถาม

Ty&Pla the voice

10,000 - 11,000 บาท

Y not 7

ติดต่อสอบถาม

Yes my friends

13,500 - 29,000 บาท

Zheez

25,000 - 30,000 บาท

กบ ไท แสน

ติดต่อสอบถาม

กบไมโคร วงอโยธยา

ติดต่อสอบถาม

กุมภัณฑ์

20,000 บาท

ดิโอฬารโปรเจ็คท์

ติดต่อสอบถาม

ดึกดำบรรพ์

ติดต่อสอบถาม

บริษัทฮาไม่จำกัด

ติดต่อสอบถาม

วงกลม

ติดต่อสอบถาม

ศักดา อินคา

ติดต่อสอบถาม

สยามย่ำเก้า

14,000 - 29,000 บาท

หนุ่มกะลา

ติดต่อสอบถาม

หมู the voice

25,000 บาท

หรั่ง rockestra

80,000 - 95,000 บาท

อี๊ด Fly

ติดต่อสอบถาม

เชย

22,000 - 30,000 บาท

เป้ ไฮ-ร๊อค

ติดต่อสอบถาม

เพชรจรัสแสง

ติดต่อสอบถาม

แมว จิรศักดิ์

ติดต่อสอบถาม

โดม มาร์ติน

ติดต่อสอบถาม

โป่ง หิน เหล็ก ไฟ

ติดต่อสอบถาม

ไท ธนาวุฒ

ติดต่อสอบถาม

Rating

เรทราคา

25,000 - 40,000 บาท

จังหวัดที่สังกัด

กรุงเทพมหานคร

มีผู้สนใจทั้งหมด

275 คน

** พร้อมเล่นต่างจังหวัด

Band Calendar

คิดถึง - เหน่ง พิชัยยุทธ
ฤดูที่ฉันเหงา - คิง vs เหน่ง
แร้งคอย - เหน่ง พิชัยยุทธ
คนอย่างฉัน - BAD DNA

หากต้องการจองรายการนี้
กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

095-641-6298
โทรเลย

การยืนยันสำเร็จ :)

หลังจากลูกค้าชำระเงินแล้ว
จะมีอีเมล์แจ้งเตือนไปยังศิลปิน กรุณาเตรียมตัวให้พร้อม!
เสร็จสิ้น

การยกเลิกสำเร็จ :(

ระบบได้ทำการยกเลิกการจองออกจากระบบแล้ว

ปิด

คุณได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

กรุณายืนยันอีเมลของท่าน
ทางเราจะส่งลิ้งยืนยันไปที่อีเมลของคุณ ภายใน 24 ชม.

เสร็จสิ้น

สำเร็จ! คุณได้ทำการยืนยันอีเมล์เรียบร้อย

กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

เสร็จสิ้น

ขอบคุณที่จองศิลปินกับเรา :)

เราจะติดต่อกลับไปหาคุณโดยเร็วที่สุด
คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ที่หน้าโปรไฟล์ของคุณ
เสร็จสิ้น