Your happiness matters to us.

MYBAND ARTISTS

จ้างวงดนตรี จ้างศิลปิน ที่คุณชื่นชอบ เช็คราคาศิลปินและตารางงาน ค้นหาศิลปิน วงดนตรีคุณภาพ วงดนตรีราคาพิเศษสำหรับงานของคุณ
ทั้งวงดนตรีงานเลี้ยง วงดนตรีงานเเต่งงาน วงดนตรีงานอีเว้นท์peter corp

peter corp

ติดต่อสอบถาม

Creampie Band

Creampie Band

26,000 - 27,000 บาท

พิม ยศวดี

พิม ยศวดี

ติดต่อสอบถาม

Mild Nawin

Mild Nawin

12,000 - 37,000 บาท

อพาร์ตเมนต์คุณป้า

อพาร์ตเมนต์คุณป้า

ติดต่อสอบถาม

Golffy the voice

Golffy the voice

14,000 - 40,000 บาท

ละไมหรรษา

ละไมหรรษา

ติดต่อสอบถาม

Ty&Pla the voice

Ty&Pla the voice

10,000 - 11,000 บาท

The sticker machine

The sticker machine

30,000 - 37,000 บาท

เน็ค นฤพล

เน็ค นฤพล

ติดต่อสอบถาม

กลอยใจ กลิ่นบุปผา

กลอยใจ กลิ่นบุปผา

ติดต่อสอบถาม

ดำรง วงศ์ทอง

ดำรง วงศ์ทอง

ติดต่อสอบถาม

แคทรียา อิงลิช

แคทรียา อิงลิช

ติดต่อสอบถาม

25 Hours

25 Hours

ติดต่อสอบถาม

ตั๊กแตน ชลดา

ตั๊กแตน ชลดา

ติดต่อสอบถาม

Tack The Voice season 1

Tack The Voice season 1

45,000 - 50,000 บาท

Siam orchestra show

Siam orchestra show

ติดต่อสอบถาม

FOAM

FOAM

ติดต่อสอบถาม

The Boss

The Boss

35,000 - 42,000 บาท

แป้งร่ำ ศิวนารี

แป้งร่ำ ศิวนารี

ติดต่อสอบถาม

Oui Buddhabless

Oui Buddhabless

ติดต่อสอบถาม

SillyFools & Dax Rock Rider

SillyFools & Dax Rock Rider

ติดต่อสอบถาม

PLAY LOUD Band

PLAY LOUD Band

27,000 - 36,000 บาท

อาม ชุติมา

อาม ชุติมา

ติดต่อสอบถาม

e - Her

e - Her

12,000 - 26,000 บาท

Getsunova

Getsunova

ติดต่อสอบถาม

KJ Band

KJ Band

18,000 - 30,000 บาท

เล้ง ศรันยกันย์

เล้ง ศรันยกันย์

ติดต่อสอบถาม

เสือธนพล & เหน่ง

เสือธนพล & เหน่ง

ติดต่อสอบถาม

พีท พีระ

พีท พีระ

ติดต่อสอบถาม

Max Jenmana

Max Jenmana

ติดต่อสอบถาม

Kaimook I can see your voice

Kaimook I can see your voice

30,000 - 45,000 บาท

เมนทอล ทวีรัชต์

เมนทอล ทวีรัชต์

ติดต่อสอบถาม

แม็ก มายา

แม็ก มายา

ติดต่อสอบถาม

Postbox

Postbox

ติดต่อสอบถาม

วงทีที

วงทีที

ติดต่อสอบถาม

แจ็ค ชาลีนาง

แจ็ค ชาลีนาง

ติดต่อสอบถาม

NOS

NOS

ติดต่อสอบถาม

Dead Flowers

Dead Flowers

ติดต่อสอบถาม

FOLKSONG

FOLKSONG

ติดต่อสอบถาม

คะแนน นัจนันท์

คะแนน นัจนันท์

ติดต่อสอบถาม

กานต์ การเวก

กานต์ การเวก

ติดต่อสอบถาม

วงกลม

วงกลม

ติดต่อสอบถาม

หนู มิเตอร์

หนู มิเตอร์

ติดต่อสอบถาม

สุกัญญา มิเกล

สุกัญญา มิเกล

ติดต่อสอบถาม

Mode van & Pubpab

Mode van & Pubpab

ติดต่อสอบถาม

feeling elle

feeling elle

9,000 - 12,000 บาท

ซุปเปอร์สตรี

ซุปเปอร์สตรี

ติดต่อสอบถาม

เหน่ง ลายไทย

เหน่ง ลายไทย

ติดต่อสอบถาม

really nice

really nice

10,000 - 24,000 บาท

สุเมธ แอนด์ เดอะปั๋ง

สุเมธ แอนด์ เดอะปั๋ง

ติดต่อสอบถาม

อาร์ต ธนาวัฒน์

อาร์ต ธนาวัฒน์

ติดต่อสอบถาม

ฮาย อาภาพร

ฮาย อาภาพร

ติดต่อสอบถาม

The ocean blue Phuket band

The ocean blue Phuket band

12,000 - 28,000 บาท

SINGLE BAND

SINGLE BAND

16,000 - 27,000 บาท

ไม้หมอน

ไม้หมอน

30,000 - 40,000 บาท

2Pcs.

2Pcs.

ติดต่อสอบถาม

ไอซ์ ศรัณยู

ไอซ์ ศรัณยู

ติดต่อสอบถาม

Gungun

Gungun

ติดต่อสอบถาม

PLOY PIANO

PLOY PIANO

11,000 - 20,000 บาท

NotE smile man

NotE smile man

6,000 - 6,500 บาท

MARC TATCHAPON

MARC TATCHAPON

ติดต่อสอบถาม

ALYN

ALYN

ติดต่อสอบถาม

เบียร์ พร้อมพงษ์

เบียร์ พร้อมพงษ์

ติดต่อสอบถาม

TheDAY

TheDAY

6,000 - 25,000 บาท

กุ้ง จุฑาภรณ์

กุ้ง จุฑาภรณ์

ติดต่อสอบถาม

Two Pills After Meal

Two Pills After Meal

ติดต่อสอบถาม

เต้น นรารักษ์

เต้น นรารักษ์

45,000 - 65,000 บาท

About Gibb

About Gibb

11,000 - 14,500 บาท

ลูกทุ่งไพลิน

ลูกทุ่งไพลิน

ติดต่อสอบถาม

RedSpin

RedSpin

ติดต่อสอบถาม

POPPA

POPPA

ติดต่อสอบถาม

YogiBand

YogiBand

10,000 - 11,000 บาท

หนุ่ย อำพล ลำพูน

หนุ่ย อำพล ลำพูน

ติดต่อสอบถาม

Solitude is Bliss

Solitude is Bliss

ติดต่อสอบถาม

รอน อรัณย์

รอน อรัณย์

ติดต่อสอบถาม

อิท อิทธิศักดิ์

อิท อิทธิศักดิ์

ติดต่อสอบถาม

กุ้ง นนทิยา

กุ้ง นนทิยา

ติดต่อสอบถาม

FIVERA

FIVERA

39,000 - 60,000 บาท

Taitosmith

Taitosmith

ติดต่อสอบถาม

ดอกอ้อ ทุ่งทอง

ดอกอ้อ ทุ่งทอง

ติดต่อสอบถาม

ณัฐ ศักดาทร

ณัฐ ศักดาทร

ติดต่อสอบถาม

วงธรรมดา

วงธรรมดา

ติดต่อสอบถาม

LANDOKMAI

LANDOKMAI

ติดต่อสอบถาม

ปาร์คน้อย ศรีเมือง

ปาร์คน้อย ศรีเมือง

ติดต่อสอบถาม

โคตรยิ้ม

โคตรยิ้ม

ติดต่อสอบถาม

กั้ง

กั้ง

ติดต่อสอบถาม

Street Funk Rollers

Street Funk Rollers

35,000 บาท

O-Pavee

O-Pavee

ติดต่อสอบถาม

The SoulAve

The SoulAve

25,000 - 28,000 บาท

ส้ม พฤกษา

ส้ม พฤกษา

ติดต่อสอบถาม

Drums and Strums band

Drums and Strums band

6,000 - 25,000 บาท

Playground

Playground

ติดต่อสอบถาม

Sumran Older

Sumran Older

25,000 บาท

ONEONE

ONEONE

30,000 บาท

BEAN NAPASON

BEAN NAPASON

ติดต่อสอบถาม

พลพล

พลพล

50,761 - 125,000 บาท

Kwang ABnormal

Kwang ABnormal

ติดต่อสอบถาม

ZHZ

ZHZ

25,000 - 30,000 บาท

กิ๊ฟ ปวีณา

กิ๊ฟ ปวีณา

ติดต่อสอบถาม

2 OLDER

2 OLDER

11,000 - 17,000 บาท

Scrubb

Scrubb

ติดต่อสอบถาม

The Richman Toy

The Richman Toy

ติดต่อสอบถาม

The Dai Dai

The Dai Dai

ติดต่อสอบถาม

VELS.

VELS.

ติดต่อสอบถาม

ปั่น ไพบูลย์

ปั่น ไพบูลย์

ติดต่อสอบถาม

Fymme Bongkot

Fymme Bongkot

ติดต่อสอบถาม

แสงระวี

แสงระวี

9,000 - 21,000 บาท

โอ๊ต ปราโมทย์

โอ๊ต ปราโมทย์

ติดต่อสอบถาม

เต๋า ภูศิลป์

เต๋า ภูศิลป์

ติดต่อสอบถาม

FINAL CHAPTER

FINAL CHAPTER

35,000 บาท

แซ็ค ชุมแพ

แซ็ค ชุมแพ

ติดต่อสอบถาม

ริท เรืองฤทธิ์

ริท เรืองฤทธิ์

ติดต่อสอบถาม

THE WHITE HAIR CUT

THE WHITE HAIR CUT

30,000 บาท

Paper Planes

Paper Planes

ติดต่อสอบถาม

 NAMEMT

NAMEMT

ติดต่อสอบถาม

Waen

Waen

10,000 - 21,500 บาท

Methane

Methane

ติดต่อสอบถาม

Pun Basher

Pun Basher

ติดต่อสอบถาม

ลำยอง หนองหินห่าว

ลำยอง หนองหินห่าว

ติดต่อสอบถาม

AOF PONGSAK

AOF PONGSAK

ติดต่อสอบถาม

หมิว ปัทมา  

หมิว ปัทมา  

ติดต่อสอบถาม

MAI

MAI

6,000 - 27,000 บาท

Folk Lampang

Folk Lampang

6,000 - 10,000 บาท

ต่าย อรทัย

ต่าย อรทัย

ติดต่อสอบถาม

บ เบิ้ล สามร้อย

บ เบิ้ล สามร้อย

ติดต่อสอบถาม

NURSERY SOUND x MORE

NURSERY SOUND x MORE

15,000 - 35,000 บาท

Library Cloud

Library Cloud

17,000 - 30,000 บาท

ละมุนแบนด์

ละมุนแบนด์

ติดต่อสอบถาม

วงทะเลใต้

วงทะเลใต้

ติดต่อสอบถาม

Sound-spreader

Sound-spreader

8,000 - 25,000 บาท

บีม ศศิธร

บีม ศศิธร

ติดต่อสอบถาม

Twenty-Town

Twenty-Town

ติดต่อสอบถาม

มาช่า วัฒนพานิช

มาช่า วัฒนพานิช

ติดต่อสอบถาม

Iron jazz band

Iron jazz band

12,000 - 23,000 บาท

Musketeers

Musketeers

ติดต่อสอบถาม

วงแทมมะริน

วงแทมมะริน

ติดต่อสอบถาม

นิตา ลลดา

นิตา ลลดา

ติดต่อสอบถาม

Bunjeejump

Bunjeejump

17,000 - 20,000 บาท

ไท ธนาวุฒ

ไท ธนาวุฒ

ติดต่อสอบถาม

Palmie

Palmie

ติดต่อสอบถาม

เอก สุระเชษฐ์

เอก สุระเชษฐ์

ติดต่อสอบถาม

มีนตรา อินทิรา

มีนตรา อินทิรา

ติดต่อสอบถาม

The Mousses

The Mousses

ติดต่อสอบถาม

ปีเตอร์ แนนซี่

ปีเตอร์ แนนซี่

ติดต่อสอบถาม

Lazyloxy

Lazyloxy

ติดต่อสอบถาม

SPF

SPF

ติดต่อสอบถาม

ตุ๊กตา นริศรา

ตุ๊กตา นริศรา

ติดต่อสอบถาม

แก้มใส ไหทองคำ

แก้มใส ไหทองคำ

ติดต่อสอบถาม

ตั้ม วราวุธ

ตั้ม วราวุธ

ติดต่อสอบถาม

กบ สุพจน์

กบ สุพจน์

ติดต่อสอบถาม

SomRlom

SomRlom

ติดต่อสอบถาม

สาวแย้ เจติยา

สาวแย้ เจติยา

ติดต่อสอบถาม

บัวไล ไหทองคำ

บัวไล ไหทองคำ

ติดต่อสอบถาม

Yes'sir Days

Yes'sir Days

ติดต่อสอบถาม

JOY KPN

JOY KPN

27,000 - 55,000 บาท

Season Five

Season Five

ติดต่อสอบถาม

SIN

SIN

ติดต่อสอบถาม

คริสติน่า อากีล่าร์

คริสติน่า อากีล่าร์

ติดต่อสอบถาม

ฮั่น อิสริยะ

ฮั่น อิสริยะ

ติดต่อสอบถาม

Farong

Farong

ติดต่อสอบถาม

เปาวลี

เปาวลี

ติดต่อสอบถาม

Ten to Twelve

Ten to Twelve

ติดต่อสอบถาม

โป่ง หิน เหล็ก ไฟ

โป่ง หิน เหล็ก ไฟ

ติดต่อสอบถาม

แอม เสาวลักษณ์

แอม เสาวลักษณ์

ติดต่อสอบถาม

รามิล ต้นแก้ว

รามิล ต้นแก้ว

ติดต่อสอบถาม

โดม ปกรณ์ ลัม

โดม ปกรณ์ ลัม

ติดต่อสอบถาม

รัชนก ศรีโลพันธุ์

รัชนก ศรีโลพันธุ์

ติดต่อสอบถาม

แม็ค วัชรพล

แม็ค วัชรพล

ติดต่อสอบถาม

Bangkok DL

Bangkok DL

35,000 - 39,000 บาท

ดึกดำบรรพ์

ดึกดำบรรพ์

ติดต่อสอบถาม

 แกงส้ม ธนทัต

แกงส้ม ธนทัต

ติดต่อสอบถาม

ตู่ ภพธร

ตู่ ภพธร

ติดต่อสอบถาม

Millet love

Millet love

10,000 - 17,000 บาท

บุษบา เอวสปริง

บุษบา เอวสปริง

ติดต่อสอบถาม

June

June

9,500 - 25,000 บาท

THREE MAN DOWN

THREE MAN DOWN

ติดต่อสอบถาม

Chihuahua band.

Chihuahua band.

20,000 - 30,000 บาท

หนามเตย สะแบงบิน

หนามเตย สะแบงบิน

ติดต่อสอบถาม

Meaw band

Meaw band

5,000 - 15,000 บาท

บุญตา เมืองใหม่

บุญตา เมืองใหม่

ติดต่อสอบถาม

CHITSWIFT

CHITSWIFT

ติดต่อสอบถาม

น้ำชา ชีรณัฐ

น้ำชา ชีรณัฐ

ติดต่อสอบถาม

ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

ติดต่อสอบถาม

Major9 music group

Major9 music group

17,500 - 26,000 บาท

เรไร ไหทองคำ

เรไร ไหทองคำ

ติดต่อสอบถาม

เล็ก พงษธร

เล็ก พงษธร

40,000 - 55,000 บาท

อินก ลายไทย

อินก ลายไทย

ติดต่อสอบถาม

SBFIVE

SBFIVE

ติดต่อสอบถาม

แหนม รณเดช

แหนม รณเดช

ติดต่อสอบถาม

พันธ์ จักรพันธ์

พันธ์ จักรพันธ์

ติดต่อสอบถาม

ว่าน วันวาน

ว่าน วันวาน

ติดต่อสอบถาม

พอส (PAUSE)

พอส (PAUSE)

ติดต่อสอบถาม

โรส ศิรินทิพย์

โรส ศิรินทิพย์

ติดต่อสอบถาม

P2K

P2K

ติดต่อสอบถาม

Zamar

Zamar

15,000 บาท

ศิริพร อำไพพงษ์

ศิริพร อำไพพงษ์

ติดต่อสอบถาม

ETC.

ETC.

ติดต่อสอบถาม

เสือ เทวฤทธิ์

เสือ เทวฤทธิ์

ติดต่อสอบถาม