Your happiness matters to us.

MYBAND ARTISTS

จ้างศิลปินที่คุณชื่นชอบ เช็คราคาศิลปินและตารางงาน ค้นหาศิลปิน วงดนตรีคุณภาพ คัดสรรพิเศษสำหรับงานของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีงานเลี้ยง วงดนตรีงานเเต่งงาน วงดนตรีงานอีเว้นท์เอิร์น

เอิร์น

ติดต่อสอบถาม

แป้งร่ำ ศิวนารี

แป้งร่ำ ศิวนารี

ติดต่อสอบถาม

Iron jazz band

Iron jazz band

12,000 - 23,000 บาท

INDIGO

INDIGO

70,000 - 85,000 บาท

The Black Magic

The Black Magic

25,000 - 29,000 บาท

THE FOOLEST

THE FOOLEST

ติดต่อสอบถาม

The Kastle

The Kastle

ติดต่อสอบถาม

เอเชีย ภูไทเรคคอร์ด

เอเชีย ภูไทเรคคอร์ด

ติดต่อสอบถาม

Taitosmith

Taitosmith

ติดต่อสอบถาม

Fay Champion of the winner is 2

Fay Champion of the winner is 2

15,000 - 50,000 บาท

พลพล

พลพล

ติดต่อสอบถาม

Ladybugs

Ladybugs

35,000 บาท

THREE MAN DOWN

THREE MAN DOWN

ติดต่อสอบถาม

25 Hours

25 Hours

ติดต่อสอบถาม

สมรักษ์ คำสิงห์

สมรักษ์ คำสิงห์

ติดต่อสอบถาม

Og-anic

Og-anic

ติดต่อสอบถาม

นัท มีเรีย

นัท มีเรีย

ติดต่อสอบถาม

Lomosonic

Lomosonic

ติดต่อสอบถาม

เนย นฤมล

เนย นฤมล

ติดต่อสอบถาม

อี๊ด โปงลางสะออน

อี๊ด โปงลางสะออน

ติดต่อสอบถาม

POPPA

POPPA

ติดต่อสอบถาม

หมีเอก เอกกมล

หมีเอก เอกกมล

ติดต่อสอบถาม

กันย์ ธารา

กันย์ ธารา

ติดต่อสอบถาม

แมว จิรศักดิ์

แมว จิรศักดิ์

ติดต่อสอบถาม

Silver String & Ono The Voice

Silver String & Ono The Voice

19,000 - 22,000 บาท

เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

ติดต่อสอบถาม

ฮั่น อิสริยะ

ฮั่น อิสริยะ

ติดต่อสอบถาม

Somkiat

Somkiat

ติดต่อสอบถาม

จ่าหลอย เฮนรี่

จ่าหลอย เฮนรี่

ติดต่อสอบถาม

เต้ย อภิวัฒน์

เต้ย อภิวัฒน์

ติดต่อสอบถาม

ติ๊ก ชิโร่

ติ๊ก ชิโร่

ติดต่อสอบถาม

Bangkok DL

Bangkok DL

35,000 - 39,000 บาท

Check In Band

Check In Band

10,500 - 11,000 บาท

ซุปเปอร์สตรี

ซุปเปอร์สตรี

ติดต่อสอบถาม

J.F. Band

J.F. Band

16,000 - 26,000 บาท

KLEAR

KLEAR

ติดต่อสอบถาม

Blues Tape

Blues Tape

ติดต่อสอบถาม

หนอยแน่

หนอยแน่

ติดต่อสอบถาม

June

June

9,500 - 25,000 บาท

ตุ๊กตา นริศรา

ตุ๊กตา นริศรา

ติดต่อสอบถาม

The Lost Star

The Lost Star

6,000 - 11,000 บาท

iab subtention

iab subtention

16,000 - 33,000 บาท

DHAMENJA

DHAMENJA

12,000 - 13,000 บาท

Snoopking

Snoopking

ติดต่อสอบถาม

Max Jenmana

Max Jenmana

ติดต่อสอบถาม

THE RAVEN DOLL

THE RAVEN DOLL

ติดต่อสอบถาม

Moonlight

Moonlight

ติดต่อสอบถาม

Gene Kasidit

Gene Kasidit

ติดต่อสอบถาม

จ๊อบ เสกสันต์

จ๊อบ เสกสันต์

ติดต่อสอบถาม

Palmie

Palmie

ติดต่อสอบถาม

Yada

Yada

10,000 - 16,000 บาท

BEN MA MORE

BEN MA MORE

ติดต่อสอบถาม

FAT 4 LIVE

FAT 4 LIVE

20,000 - 21,000 บาท

พิม ยศวดี

พิม ยศวดี

ติดต่อสอบถาม

Creampie Band

Creampie Band

26,000 - 27,000 บาท

อี๊ด Fly

อี๊ด Fly

130,000 บาท

เบียร์ พร้อมพงษ์

เบียร์ พร้อมพงษ์

ติดต่อสอบถาม

ไม้หมอน

ไม้หมอน

ติดต่อสอบถาม

บุษบา เอวสปริง

บุษบา เอวสปริง

ติดต่อสอบถาม

ZHZ

ZHZ

25,000 - 30,000 บาท

เรไร ไหทองคำ

เรไร ไหทองคำ

ติดต่อสอบถาม

Innae

Innae

10,000 - 21,500 บาท

สยามย่ำเก้า

สยามย่ำเก้า

13,000 - 27,000 บาท

ฮาย อาภาพร

ฮาย อาภาพร

ติดต่อสอบถาม

pijika

pijika

ติดต่อสอบถาม

SBFIVE

SBFIVE

ติดต่อสอบถาม

ใบเฟิร์น คำพันธุ์

ใบเฟิร์น คำพันธุ์

ติดต่อสอบถาม

กิ่ง เหมือนแพร

กิ่ง เหมือนแพร

ติดต่อสอบถาม

Best Nathasit

Best Nathasit

ติดต่อสอบถาม

แคทรียา อิงลิช

แคทรียา อิงลิช

ติดต่อสอบถาม

Nuvo

Nuvo

ติดต่อสอบถาม

The Bandit Boy

The Bandit Boy

ติดต่อสอบถาม

ETC.

ETC.

ติดต่อสอบถาม

นิโคล เทริโอ

นิโคล เทริโอ

ติดต่อสอบถาม

Gold Band

Gold Band

25,000 - 30,000 บาท

Monik and Wanyai

Monik and Wanyai

ติดต่อสอบถาม

นิว จิ๋ว

นิว จิ๋ว

ติดต่อสอบถาม

MD Band

MD Band

25,000 - 28,000 บาท

ลำเพลิน วงศกร

ลำเพลิน วงศกร

ติดต่อสอบถาม

The sticker machine

The sticker machine

30,000 - 37,000 บาท

PLOY PIANO

PLOY PIANO

11,000 - 20,000 บาท

ซานิ แบนด์

ซานิ แบนด์

ติดต่อสอบถาม

Lula

Lula

ติดต่อสอบถาม

Polar Bear

Polar Bear

21,000 - 27,000 บาท

เฟื่องฟ้า วราพร

เฟื่องฟ้า วราพร

ติดต่อสอบถาม

ปรีชา ปัดภัย

ปรีชา ปัดภัย

20,000 - 25,000 บาท

ใบหม่อน กลมกล่อม

ใบหม่อน กลมกล่อม

ติดต่อสอบถาม

ปะแป้ง พลอยชมพู

ปะแป้ง พลอยชมพู

ติดต่อสอบถาม

TABASCO

TABASCO

ติดต่อสอบถาม

เล็ก พงษธร

เล็ก พงษธร

35,000 - 55,000 บาท

ไอซ์ ศรัณยู

ไอซ์ ศรัณยู

ติดต่อสอบถาม

บัว กมลทิพย์

บัว กมลทิพย์

ติดต่อสอบถาม

 NAMEMT

NAMEMT

ติดต่อสอบถาม

five sayy

five sayy

25,000 - 30,000 บาท

Jetset'er

Jetset'er

ติดต่อสอบถาม

มีนตรา อินทิรา

มีนตรา อินทิรา

ติดต่อสอบถาม

วงแทมมะริน

วงแทมมะริน

ติดต่อสอบถาม

บีม ศศิธร

บีม ศศิธร

ติดต่อสอบถาม

Near Band

Near Band

15,000 - 24,000 บาท

วงเหล็กโคน

วงเหล็กโคน

ติดต่อสอบถาม

พร จันทพร

พร จันทพร

ติดต่อสอบถาม

อิท อิทธิศักดิ์

อิท อิทธิศักดิ์

ติดต่อสอบถาม

หลี่ซัง ไหทองคำ

หลี่ซัง ไหทองคำ

ติดต่อสอบถาม

ลิงรมย์

ลิงรมย์

ติดต่อสอบถาม

ARPAR PIROM

ARPAR PIROM

22,000 - 25,000 บาท

กุ้ง นนทิยา

กุ้ง นนทิยา

ติดต่อสอบถาม

อัน พิไลพร

อัน พิไลพร

20,000 - 25,000 บาท

Pun Basher

Pun Basher

ติดต่อสอบถาม

Millet love

Millet love

10,000 - 17,000 บาท

ใบเฟิร์น สุทธิยา

ใบเฟิร์น สุทธิยา

ติดต่อสอบถาม

The Mousses

The Mousses

ติดต่อสอบถาม

The Toys

The Toys

ติดต่อสอบถาม

ดิว อรุณพงศ์

ดิว อรุณพงศ์

ติดต่อสอบถาม

ดอกแค ท็อปไลน์

ดอกแค ท็อปไลน์

ติดต่อสอบถาม

LamunLamai

LamunLamai

9,000 - 20,000 บาท

Phrima’s Band

Phrima’s Band

60,000 - 80,000 บาท

Noot Diva

Noot Diva

12,000 - 25,000 บาท

มาตัง

มาตัง

ติดต่อสอบถาม

Kaimook I can see your voice

Kaimook I can see your voice

30,000 - 45,000 บาท

เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ ตระกูลตอ

ติดต่อสอบถาม

เล้ง ศรันยกันย์

เล้ง ศรันยกันย์

ติดต่อสอบถาม

ice

ice

5,000 - 17,000 บาท

เส้นเล็ก

เส้นเล็ก

ติดต่อสอบถาม

Ewery

Ewery

ติดต่อสอบถาม

TheDAY

TheDAY

6,000 - 25,000 บาท

Oui Buddhabless

Oui Buddhabless

ติดต่อสอบถาม

อาม ชุติมา

อาม ชุติมา

ติดต่อสอบถาม

NURSERY SOUND x MORE

NURSERY SOUND x MORE

15,000 - 35,000 บาท

แจ๊ค ธนพล

แจ๊ค ธนพล

ติดต่อสอบถาม

นัท มาลิสา

นัท มาลิสา

ติดต่อสอบถาม

สิงโต นำโชค

สิงโต นำโชค

ติดต่อสอบถาม

หนวด จิรภัทร

หนวด จิรภัทร

ติดต่อสอบถาม

AOF PONGSAK

AOF PONGSAK

ติดต่อสอบถาม

เพียว KPN/The Voice 6

เพียว KPN/The Voice 6

30,000 - 50,000 บาท

ลูกจัน นิภาพร

ลูกจัน นิภาพร

35,000 - 45,000 บาท

เปิดเกมส์

เปิดเกมส์

ติดต่อสอบถาม

Fymme Bongkot

Fymme Bongkot

ติดต่อสอบถาม

รอตติ้ง

รอตติ้ง

5,000 - 28,000 บาท

CHITSWIFT

CHITSWIFT

ติดต่อสอบถาม

Made With Love

Made With Love

9,000 - 10,000 บาท

ตรี ชัยณรงค์

ตรี ชัยณรงค์

ติดต่อสอบถาม

Barbies

Barbies

ติดต่อสอบถาม

Triumphs Kingdom โบว์ จ๊อย

Triumphs Kingdom โบว์ จ๊อย

ติดต่อสอบถาม

แสน นากา

แสน นากา

ติดต่อสอบถาม

พันธ์ จักรพันธ์

พันธ์ จักรพันธ์

ติดต่อสอบถาม

mints

mints

ติดต่อสอบถาม

Migrate to the Ocean

Migrate to the Ocean

ติดต่อสอบถาม

FOAM

FOAM

ติดต่อสอบถาม

ปนัดดา เรืองวุฒิ

ปนัดดา เรืองวุฒิ

ติดต่อสอบถาม

หนู มิเตอร์

หนู มิเตอร์

ติดต่อสอบถาม

FINAL CHAPTER

FINAL CHAPTER

35,000 บาท

วงกางเกง

วงกางเกง

ติดต่อสอบถาม

กลอยใจ กลิ่นบุปผา

กลอยใจ กลิ่นบุปผา

ติดต่อสอบถาม

จิราภา ทังโส

จิราภา ทังโส

ติดต่อสอบถาม

วงกลม

วงกลม

ติดต่อสอบถาม

Ty&Pla the voice

Ty&Pla the voice

10,000 - 11,000 บาท

วงยูนิคอร์น

วงยูนิคอร์น

ติดต่อสอบถาม

บูม ชญาภา

บูม ชญาภา

15,000 บาท

Ann Thevoice

Ann Thevoice

13,500 - 27,000 บาท

JsR

JsR

ติดต่อสอบถาม

นายนะ

นายนะ

ติดต่อสอบถาม

tinky atmos

tinky atmos

11,000 - 18,500 บาท

SIN

SIN

ติดต่อสอบถาม

exotic thailand

exotic thailand

ติดต่อสอบถาม

Javis The cassette band

Javis The cassette band

15,000 - 31,500 บาท

The Energy live

The Energy live

18,500 - 30,000 บาท

ป๊อป ปองกุล

ป๊อป ปองกุล

ติดต่อสอบถาม

MEAN

MEAN

140,000 บาท

เสเบนซ์ รุ่งสว่าง

เสเบนซ์ รุ่งสว่าง

ติดต่อสอบถาม

FAI PATTHAYA

FAI PATTHAYA

ติดต่อสอบถาม

Tack The Voice season 1

Tack The Voice season 1

45,000 - 50,000 บาท

เพชร สหรัตน์

เพชร สหรัตน์

ติดต่อสอบถาม

เต๋า ภูศิลป์

เต๋า ภูศิลป์

ติดต่อสอบถาม

BEAN NAPASON

BEAN NAPASON

ติดต่อสอบถาม

ธีเดช ทองอภิชาติ

ธีเดช ทองอภิชาติ

ติดต่อสอบถาม

2 OLDER

2 OLDER

11,000 - 17,000 บาท

Blackhead

Blackhead

ติดต่อสอบถาม

Big mountain

Big mountain

10,000 - 23,000 บาท

Library Cloud

Library Cloud

17,000 - 30,000 บาท

Birth PM

Birth PM

7,000 - 18,000 บาท

Boutique Stroug

Boutique Stroug

5,500 - 13,000 บาท

The Ku Zheng (กู่เจิง)

The Ku Zheng (กู่เจิง)

15,000 - 17,000 บาท

SINGLE BAND

SINGLE BAND

26,000 - 30,000 บาท

Six up

Six up

26,000 - 32,000 บาท

เจมส์ เจตพล

เจมส์ เจตพล

ติดต่อสอบถาม

โดม จารุวัฒน์

โดม จารุวัฒน์

ติดต่อสอบถาม

Nobar Nachore

Nobar Nachore

37,000 - 39,000 บาท

Dunk

Dunk

5,000 - 16,000 บาท

อุ้ม อนัญญา

อุ้ม อนัญญา

ติดต่อสอบถาม

Maylin

Maylin

8,500 - 90,000 บาท

กุ้ง จุฑาภรณ์

กุ้ง จุฑาภรณ์

ติดต่อสอบถาม

พัดชา

พัดชา

ติดต่อสอบถาม

รุ่ง นครพนม

รุ่ง นครพนม

ติดต่อสอบถาม