Your happiness matters to us.

บรรเลง

วง Instrumental บรรเลงเพลงไพเราะ

บรรเลงThe Ku Zheng (กู่เจิง)

The Ku Zheng (กู่เจิง)

15,000 - 17,000 บาท

Momentum String Quartet

Momentum String Quartet

15,000 - 16,000 บาท

Fay Champion of the winner is 2

Fay Champion of the winner is 2

15,000 - 50,000 บาท

Bake Music

Bake Music

25,000 - 35,000 บาท

PLOY PIANO

PLOY PIANO

11,000 - 20,000 บาท

June Chanakan

June Chanakan

12,500 - 85,000 บาท

USaxophone

USaxophone

10,000 - 26,500 บาท

Dunk

Dunk

5,000 - 10,000 บาท

Siam orchestra show

Siam orchestra show

ติดต่อสอบถาม

Violin backing track

Violin backing track

6,500 - 11,000 บาท

Beauty harmony

Beauty harmony

10,000 - 19,000 บาท

Balu&Bank

Balu&Bank

12,000 - 13,000 บาท

The Backpackers Project

The Backpackers Project

25,000 บาท

Eng piano

Eng piano

8,000 - 10,000 บาท

เพชรจรัสแสง

เพชรจรัสแสง

ติดต่อสอบถาม

Angelic 5 Band

Angelic 5 Band

17,000 - 28,000 บาท

exotic thailand

exotic thailand

ติดต่อสอบถาม

Soul Monkeys

Soul Monkeys

10,000 - 30,000 บาท

Analog

Analog

37,000 - 45,000 บาท

Sound-spreader

Sound-spreader

8,000 - 25,000 บาท

1


คุณได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

กรุณายืนยันอีเมลของท่าน
ทางเราจะส่งลิ้งยืนยันไปที่อีเมลของคุณ ภายใน 24 ชม.

เสร็จสิ้น

สำเร็จ! คุณได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยเสร็จสิ้น

ขอบคุณที่จองศิลปินกับเรา

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ที่หน้าโปรไฟล์ของคุณ
เสร็จสิ้น