Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

มายแบนด์จะไม่เปิดเผย ขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลที่สาม หรือองค์กรอื่นใด การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อท่านเป็นผู้ร้องขอและให้ความยินยอมให้มายแบนด์ดำเนินการให้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล

การเก็บรักษาข้อมูล

มายแบนด์จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากให้บริการหรือเท่าที่กฎหมายกำหนด 

มายแบนด์ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐาน 

มายแบนด์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะบางอย่างของท่านไว้โดยอัตโนมัติอันเป็นผลมาจากการที่ท่านใช้บริการของ มายแบนด์เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าถึงบริการของ เรา รวมถึงที่อยู่ IP ของท่าน  ระบบปฏิบัติการ ชนิดของเบราว์เซอร์ URL อ้างอิง มุมมองเพจ เวลาที่เข้าสู่ระบบและตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของท่าน

 

 

 

คุณได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

กรุณายืนยันอีเมลของท่าน
ทางเราจะส่งลิ้งยืนยันไปที่อีเมลของคุณ ภายใน 24 ชม.

เสร็จสิ้น

สำเร็จ! คุณได้ทำการยืนยันอีเมล์เรียบร้อย

กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

เสร็จสิ้น

ขอบคุณที่จองศิลปินกับเรา :)

เราจะติดต่อกลับไปหาคุณโดยเร็วที่สุด
คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ที่หน้าโปรไฟล์ของคุณ
เสร็จสิ้น