Your happiness matters to us.

MYBAND ARTISTS

จ้างวงดนตรี จ้างศิลปิน ที่คุณชื่นชอบ เช็คราคาศิลปินและตารางงาน ค้นหาศิลปิน วงดนตรีคุณภาพ วงดนตรีราคาพิเศษสำหรับงานของคุณ
ทั้งวงดนตรีงานเลี้ยง วงดนตรีงานเเต่งงาน วงดนตรีงานอีเว้นท์หลู อัครเดช

หลู อัครเดช

ติดต่อสอบถาม

เหน่ง ลายไทย

เหน่ง ลายไทย

ติดต่อสอบถาม

สยามย่ำเก้า

สยามย่ำเก้า

13,000 - 27,000 บาท

Lamai Khon kaen

Lamai Khon kaen

23,000 บาท

อ๊อด คีรีบูน

อ๊อด คีรีบูน

ติดต่อสอบถาม

เต๋า มอส

เต๋า มอส

ติดต่อสอบถาม

Super Spring Board

Super Spring Board

12,000 - 32,000 บาท

ชบา

ชบา

ติดต่อสอบถาม

Tamagot

Tamagot

30,000 บาท

May house band (ตังเม)

May house band (ตังเม)

23,000 - 35,000 บาท

ต้อม เรนโบว์

ต้อม เรนโบว์

ติดต่อสอบถาม

ศาล สานศิลป์

ศาล สานศิลป์

ติดต่อสอบถาม

MARC TATCHAPON

MARC TATCHAPON

ติดต่อสอบถาม

Pei Nara

Pei Nara

12,000 บาท

Boy Peacemaker

Boy Peacemaker

ติดต่อสอบถาม

canary cry

canary cry

9,000 - 30,000 บาท

Lazyloxy

Lazyloxy

ติดต่อสอบถาม

รุ่ง นครพนม

รุ่ง นครพนม

ติดต่อสอบถาม

อินก ลายไทย

อินก ลายไทย

ติดต่อสอบถาม

Zamar

Zamar

15,000 บาท

BIW JAROONWIT

BIW JAROONWIT

ติดต่อสอบถาม

อพาร์ตเมนต์คุณป้า

อพาร์ตเมนต์คุณป้า

ติดต่อสอบถาม

LANDOKMAI

LANDOKMAI

ติดต่อสอบถาม

THE FOOLEST

THE FOOLEST

ติดต่อสอบถาม

ตั๊กแตน ชลดา

ตั๊กแตน ชลดา

ติดต่อสอบถาม

จำอวด 3 น้า

จำอวด 3 น้า

ติดต่อสอบถาม

mints

mints

ติดต่อสอบถาม

เสือ เทวฤทธิ์

เสือ เทวฤทธิ์

ติดต่อสอบถาม

Retrospect

Retrospect

ติดต่อสอบถาม

วงซี๊ด

วงซี๊ด

ติดต่อสอบถาม

ต่าย อรทัย

ต่าย อรทัย

ติดต่อสอบถาม

Ghost

Ghost

65,000 บาท

FAT 4 LIVE

FAT 4 LIVE

20,000 - 21,000 บาท

ต้อล วันธงชัย

ต้อล วันธงชัย

ติดต่อสอบถาม

เหน่ง The Voice & BAD DNA

เหน่ง The Voice & BAD DNA

25,000 - 40,000 บาท

The Drive

The Drive

ติดต่อสอบถาม

ลิลลี่-เจนนี่

ลิลลี่-เจนนี่

ติดต่อสอบถาม

Korean Panda

Korean Panda

ติดต่อสอบถาม

แสงระวี

แสงระวี

9,000 - 21,000 บาท

อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

ติดต่อสอบถาม

Ja aloha

Ja aloha

15,000 - 16,500 บาท

Acoustic cafe

Acoustic cafe

5,000 - 14,000 บาท

กบไมโคร วงอโยธยา

กบไมโคร วงอโยธยา

ติดต่อสอบถาม

เฟื่องฟ้า วราพร

เฟื่องฟ้า วราพร

ติดต่อสอบถาม

Nann Sunanta

Nann Sunanta

ติดต่อสอบถาม

Petite

Petite

ติดต่อสอบถาม

Twenty-Town

Twenty-Town

ติดต่อสอบถาม

Ladybugs

Ladybugs

35,000 บาท

ธีเดช ทองอภิชาติ

ธีเดช ทองอภิชาติ

ติดต่อสอบถาม

สมรักษ์ คำสิงห์

สมรักษ์ คำสิงห์

ติดต่อสอบถาม

The Dai Dai

The Dai Dai

ติดต่อสอบถาม

กบ เสาวนิตย์

กบ เสาวนิตย์

ติดต่อสอบถาม

เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

ติดต่อสอบถาม

June

June

9,500 - 25,000 บาท

หญิงลี ศรีจุมพล

หญิงลี ศรีจุมพล

ติดต่อสอบถาม

SBFIVE

SBFIVE

ติดต่อสอบถาม

Creampie Band

Creampie Band

26,000 - 27,000 บาท

Ten to Twelve

Ten to Twelve

ติดต่อสอบถาม

กัน นภัทร

กัน นภัทร

ติดต่อสอบถาม

ศิริมงคล

ศิริมงคล

ติดต่อสอบถาม

TILLY BIRDS

TILLY BIRDS

ติดต่อสอบถาม

ตู่ ภพธร

ตู่ ภพธร

ติดต่อสอบถาม

Barbies

Barbies

ติดต่อสอบถาม

Sunny Trio & Natt Buntita

Sunny Trio & Natt Buntita

37,000 - 42,000 บาท

โป่ง หิน เหล็ก ไฟ

โป่ง หิน เหล็ก ไฟ

ติดต่อสอบถาม

PLAY LOUD Band

PLAY LOUD Band

27,000 - 36,000 บาท

TANGO BAND

TANGO BAND

13,000 - 15,500 บาท

CHITSWIFT

CHITSWIFT

ติดต่อสอบถาม

Nitaa

Nitaa

8,000 - 30,000 บาท

MoJoHiTo

MoJoHiTo

30,000 บาท

Chanudom

Chanudom

ติดต่อสอบถาม

Trio Wireless

Trio Wireless

17,000 - 18,500 บาท

Sick Band

Sick Band

9,500 - 17,000 บาท

คชา นนทนันท์

คชา นนทนันท์

ติดต่อสอบถาม

Migrate to the Ocean

Migrate to the Ocean

ติดต่อสอบถาม

Big mountain

Big mountain

10,000 - 23,000 บาท

โป้ โยคีเพลย์บอย

โป้ โยคีเพลย์บอย

ติดต่อสอบถาม

Balu&Bank

Balu&Bank

12,000 - 13,000 บาท

ไอดิน อภินันท์

ไอดิน อภินันท์

ติดต่อสอบถาม

บอย พนมไพร

บอย พนมไพร

ติดต่อสอบถาม

Waen

Waen

10,000 - 21,500 บาท

วงทีที

วงทีที

ติดต่อสอบถาม

ฮาย อาภาพร

ฮาย อาภาพร

ติดต่อสอบถาม

Major9 music group

Major9 music group

17,500 - 26,000 บาท

The Energy live

The Energy live

18,500 - 30,000 บาท

แจ๊ค ธนพล

แจ๊ค ธนพล

ติดต่อสอบถาม

เบลล์ นิภาดา

เบลล์ นิภาดา

ติดต่อสอบถาม

นายนะ

นายนะ

ติดต่อสอบถาม

Soul Monkeys

Soul Monkeys

10,000 - 30,000 บาท

Boat day

Boat day

10,500 - 15,500 บาท

เสกสรรค์ ปานประทีป

เสกสรรค์ ปานประทีป

ติดต่อสอบถาม

วงทะเลใต้

วงทะเลใต้

ติดต่อสอบถาม

เต้ย จักริน

เต้ย จักริน

ติดต่อสอบถาม

กิ๊ฟ ปวีณา

กิ๊ฟ ปวีณา

ติดต่อสอบถาม

หนวด จิรภัทร

หนวด จิรภัทร

ติดต่อสอบถาม

วี วิโอเลต

วี วิโอเลต

ติดต่อสอบถาม

Drums and Strums band

Drums and Strums band

6,000 - 25,000 บาท

ฮาร็อค

ฮาร็อค

ติดต่อสอบถาม

ALYN

ALYN

ติดต่อสอบถาม

O-Pavee

O-Pavee

ติดต่อสอบถาม

Playground

Playground

ติดต่อสอบถาม

ขิน ชินวุฒ

ขิน ชินวุฒ

ติดต่อสอบถาม

เสือธนพล & เหน่ง

เสือธนพล & เหน่ง

ติดต่อสอบถาม

peter corp

peter corp

ติดต่อสอบถาม

รามิล ต้นแก้ว

รามิล ต้นแก้ว

ติดต่อสอบถาม

อาม ชุติมา

อาม ชุติมา

ติดต่อสอบถาม

บี Angel

บี Angel

ติดต่อสอบถาม

อิส อิสรพงศ์

อิส อิสรพงศ์

ติดต่อสอบถาม

Bank The comedian

Bank The comedian

ติดต่อสอบถาม

วงเหล็กโคน

วงเหล็กโคน

ติดต่อสอบถาม

เล้ง ศรันยกันย์

เล้ง ศรันยกันย์

ติดต่อสอบถาม

Teddy Stage Fighter

Teddy Stage Fighter

6,000 - 13,000 บาท

The Mellowdy Band

The Mellowdy Band

13,000 - 16,000 บาท

PALMY

PALMY

ติดต่อสอบถาม

ลูกแพร อุไรพร

ลูกแพร อุไรพร

ติดต่อสอบถาม

YEW

YEW

ติดต่อสอบถาม

เจมส์ เรืองศักดิ์

เจมส์ เรืองศักดิ์

ติดต่อสอบถาม

Summer Stop

Summer Stop

ติดต่อสอบถาม

บิ๋ว กิตติมา

บิ๋ว กิตติมา

ติดต่อสอบถาม

SUNNY PARADE

SUNNY PARADE

ติดต่อสอบถาม

ฮาย ชุติมา

ฮาย ชุติมา

ติดต่อสอบถาม

The Yers

The Yers

ติดต่อสอบถาม

ปนัดดา เรืองวุฒิ

ปนัดดา เรืองวุฒิ

ติดต่อสอบถาม

น้องทิวเทน

น้องทิวเทน

ติดต่อสอบถาม

Golffy the voice

Golffy the voice

14,000 - 40,000 บาท

really nice

really nice

10,000 - 24,000 บาท

วงชาตรี

วงชาตรี

ติดต่อสอบถาม

จ๊อบ เสกสันต์

จ๊อบ เสกสันต์

ติดต่อสอบถาม

Bunjeejump

Bunjeejump

17,000 - 20,000 บาท

Abuse The Youth

Abuse The Youth

ติดต่อสอบถาม

Ampersand

Ampersand

ติดต่อสอบถาม

Greasy Cafe

Greasy Cafe

ติดต่อสอบถาม

Jo & Kong

Jo & Kong

ติดต่อสอบถาม

กิ่ง เหมือนแพร

กิ่ง เหมือนแพร

ติดต่อสอบถาม

นิค นิรนาม

นิค นิรนาม

ติดต่อสอบถาม

เดวิด อินธี

เดวิด อินธี

ติดต่อสอบถาม

Slapkiss

Slapkiss

ติดต่อสอบถาม

Silver String & Ono The Voice

Silver String & Ono The Voice

20,000 - 25,000 บาท

Farong

Farong

ติดต่อสอบถาม

ชาติ สุชาติ

ชาติ สุชาติ

ติดต่อสอบถาม

MATTNIMARE

MATTNIMARE

ติดต่อสอบถาม

Siam live music string

Siam live music string

6,000 - 16,000 บาท

SillyFools & Dax Rock Rider

SillyFools & Dax Rock Rider

130,000 - 159,000 บาท

The Black Magic

The Black Magic

25,000 - 29,000 บาท

ดอกแค ท็อปไลน์

ดอกแค ท็อปไลน์

ติดต่อสอบถาม

Lomosonic

Lomosonic

ติดต่อสอบถาม

Yes'sir Days

Yes'sir Days

ติดต่อสอบถาม

มุกมิก ปัทมนันท์

มุกมิก ปัทมนันท์

ติดต่อสอบถาม

เบล สุพล

เบล สุพล

ติดต่อสอบถาม

หมู the voice

หมู the voice

25,000 บาท

สาธิต ตายต่ำ

สาธิต ตายต่ำ

ติดต่อสอบถาม

PANPAN YEEYEE

PANPAN YEEYEE

ติดต่อสอบถาม

LUSS

LUSS

ติดต่อสอบถาม

Polycat

Polycat

ติดต่อสอบถาม

ต้น ธนษิต

ต้น ธนษิต

ติดต่อสอบถาม

Gungun

Gungun

ติดต่อสอบถาม

แขกสยาม

แขกสยาม

ติดต่อสอบถาม

นิตา ลลดา

นิตา ลลดา

ติดต่อสอบถาม

วงแทมมะริน

วงแทมมะริน

ติดต่อสอบถาม

ปราโมทย์ วิเลปะนะ

ปราโมทย์ วิเลปะนะ

ติดต่อสอบถาม

Wind-Win

Wind-Win

ติดต่อสอบถาม

คริสติน่า อากีล่าร์

คริสติน่า อากีล่าร์

ติดต่อสอบถาม

Innae

Innae

10,000 - 20,000 บาท

หนามเตย สะแบงบิน

หนามเตย สะแบงบิน

ติดต่อสอบถาม

แบงค์ ธนา

แบงค์ ธนา

ติดต่อสอบถาม

Beauty harmony

Beauty harmony

10,000 - 19,000 บาท

Looking man

Looking man

25,000 - 30,000 บาท

Paper Planes

Paper Planes

ติดต่อสอบถาม

ตุ๊กตา นริศรา

ตุ๊กตา นริศรา

ติดต่อสอบถาม

Cota band

Cota band

6,000 - 18,000 บาท

น้ำ กนกวรรณ

น้ำ กนกวรรณ

ติดต่อสอบถาม

โดม มาร์ติน

โดม มาร์ติน

ติดต่อสอบถาม

พันธ์ จักรพันธ์

พันธ์ จักรพันธ์

ติดต่อสอบถาม

iab subtention

iab subtention

11,000 - 16,500 บาท

Brown Flying

Brown Flying

ติดต่อสอบถาม

Serious Bacon

Serious Bacon

ติดต่อสอบถาม

แน็ท The voice

แน็ท The voice

ติดต่อสอบถาม

COMMANDER

COMMANDER

ติดต่อสอบถาม

Showbai

Showbai

12,500 - 13,000 บาท

REBEL

REBEL

ติดต่อสอบถาม

Polar Bear

Polar Bear

21,000 - 27,000 บาท

กุ้ง จุฑาภรณ์

กุ้ง จุฑาภรณ์

ติดต่อสอบถาม

Skylize

Skylize

ติดต่อสอบถาม

อ้อย กระท้อน

อ้อย กระท้อน

ติดต่อสอบถาม

นนท์ ธนนท์

นนท์ ธนนท์

ติดต่อสอบถาม

กุมภัณฑ์

กุมภัณฑ์

20,000 บาท

Yes my friends

Yes my friends

13,500 - 29,000 บาท

TINN

TINN

ติดต่อสอบถาม

Double bam

Double bam

ติดต่อสอบถาม

รอน อรัณย์

รอน อรัณย์

ติดต่อสอบถาม

Near Band

Near Band

15,000 - 24,000 บาท

Oui Buddhabless

Oui Buddhabless

ติดต่อสอบถาม

ASOG

ASOG

ติดต่อสอบถาม