Your happiness matters to us.

  • ล้าง

ร็อค

วง ร็อค สนุกสนานเร้าใจTANGO BAND

TANGO BAND

13,000 - 15,500 บาท

Playground

Playground

ติดต่อสอบถาม

Pre.O.8

Pre.O.8

29,500 บาท

Noot Diva

Noot Diva

12,000 - 25,000 บาท

ดึกดำบรรพ์

ดึกดำบรรพ์

ติดต่อสอบถาม

Clash (แคลช)

Clash (แคลช)

ติดต่อสอบถาม

peter corp

peter corp

ติดต่อสอบถาม

NURSERY SOUND x MORE

NURSERY SOUND x MORE

15,000 - 35,000 บาท

Sick Band

Sick Band

9,500 - 17,000 บาท

The Energy live

The Energy live

18,500 - 30,000 บาท

Dose

Dose

ติดต่อสอบถาม

ไท ธนาวุฒ

ไท ธนาวุฒ

ติดต่อสอบถาม

ALYN

ALYN

ติดต่อสอบถาม

J.F. Band

J.F. Band

16,000 - 26,000 บาท

Analog

Analog

37,000 - 45,000 บาท

Barbies

Barbies

ติดต่อสอบถาม

Pun Basher

Pun Basher

ติดต่อสอบถาม

โป่ง หิน เหล็ก ไฟ

โป่ง หิน เหล็ก ไฟ

ติดต่อสอบถาม

Six up

Six up

26,000 - 32,000 บาท

วงชาตรี

วงชาตรี

ติดต่อสอบถาม

THE CATZ

THE CATZ

35,000 บาท

90 trio

90 trio

25,000 - 26,000 บาท

The Drive

The Drive

ติดต่อสอบถาม

ARPAR PIROM

ARPAR PIROM

22,000 - 25,000 บาท

leaves (ลีฟ)

leaves (ลีฟ)

20,000 - 25,000 บาท

สยามย่ำเก้า

สยามย่ำเก้า

14,000 - 29,000 บาท

SINGLE BAND

SINGLE BAND

26,000 - 30,000 บาท

Bangkok DL

Bangkok DL

35,000 - 39,000 บาท

five sayy

five sayy

25,000 - 30,000 บาท

Near Band

Near Band

15,000 - 24,000 บาท

OZ cha-am

OZ cha-am

10,000 - 23,000 บาท

เชย

เชย

22,000 - 30,000 บาท

So man(โซแมน)

So man(โซแมน)

ติดต่อสอบถาม

วงกลม

วงกลม

ติดต่อสอบถาม

HUGO

HUGO

ติดต่อสอบถาม

DHAMENJA

DHAMENJA

12,000 - 13,000 บาท

วงทีที

วงทีที

ติดต่อสอบถาม

หมู the voice

หมู the voice

25,000 บาท

The sticker machine

The sticker machine

30,000 - 37,000 บาท

หรั่ง rockestra

หรั่ง rockestra

ติดต่อสอบถาม

คาราบาว

คาราบาว

ติดต่อสอบถาม

Sumran Older

Sumran Older

25,000 บาท

Trio Wireless

Trio Wireless

17,000 - 18,500 บาท

Showbai

Showbai

12,500 - 13,000 บาท

Somkiat

Somkiat

ติดต่อสอบถาม

Slur

Slur

ติดต่อสอบถาม

Ty&Pla the voice

Ty&Pla the voice

10,000 - 11,000 บาท

canary cry

canary cry

9,000 - 30,000 บาท

Jo & Kong

Jo & Kong

ติดต่อสอบถาม

ZHZ

ZHZ

25,000 - 30,000 บาท

เล็ก พงษธร

เล็ก พงษธร

ติดต่อสอบถาม

LamunLamai

LamunLamai

9,000 - 20,000 บาท

Major9 music group

Major9 music group

17,500 - 26,000 บาท

Max Jenmana

Max Jenmana

ติดต่อสอบถาม

Freelance

Freelance

6,000 - 14,500 บาท

เพชรจรัสแสง

เพชรจรัสแสง

ติดต่อสอบถาม

เสือธนพล & เหน่ง

เสือธนพล & เหน่ง

ติดต่อสอบถาม

MIDDLE LANE

MIDDLE LANE

ติดต่อสอบถาม

ดิโอฬารโปรเจ็คท์

ดิโอฬารโปรเจ็คท์

ติดต่อสอบถาม

Nepal Pissanu

Nepal Pissanu

18,000 - 40,000 บาท

Chanudom

Chanudom

ติดต่อสอบถาม

Korean Panda

Korean Panda

ติดต่อสอบถาม

Kwang ABnormal

Kwang ABnormal

90,000 บาท

VELS.

VELS.

ติดต่อสอบถาม

Yes my friends

Yes my friends

13,500 - 29,000 บาท

The Boss

The Boss

35,000 - 46,000 บาท

Songkarn Panyaruean

Songkarn Panyaruean

ติดต่อสอบถาม

อี๊ด Fly

อี๊ด Fly

ติดต่อสอบถาม

FAT 4 LIVE

FAT 4 LIVE

20,000 - 21,000 บาท

Majung Band

Majung Band

15,000 - 23,000 บาท

Ebola

Ebola

ติดต่อสอบถาม

เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

ติดต่อสอบถาม

The Jukks

The Jukks

ติดต่อสอบถาม

กบ ไท แสน

กบ ไท แสน

ติดต่อสอบถาม

Nuvo

Nuvo

ติดต่อสอบถาม

กบ แท็กซี่

กบ แท็กซี่

ติดต่อสอบถาม

Y not 7

Y not 7

90,000 บาท

HONESTY

HONESTY

16,000 - 28,000 บาท

Solitude is Bliss

Solitude is Bliss

ติดต่อสอบถาม

De Flamingo

De Flamingo

ติดต่อสอบถาม

Blue Shade

Blue Shade

50,000 - 55,000 บาท

โดม มาร์ติน

โดม มาร์ติน

ติดต่อสอบถาม

Ghost

Ghost

65,000 บาท

The Bandit Boy

The Bandit Boy

ติดต่อสอบถาม

Mode van & Pubpab

Mode van & Pubpab

ติดต่อสอบถาม

Gene Kasidit

Gene Kasidit

ติดต่อสอบถาม

ZEAL

ZEAL

ติดต่อสอบถาม

The Pisatband

The Pisatband

28,500 - 30,000 บาท

JOY KPN

JOY KPN

27,000 - 55,000 บาท

Brown Flying

Brown Flying

ติดต่อสอบถาม

กุมภัณฑ์

กุมภัณฑ์

20,000 บาท

Ten to Twelve

Ten to Twelve

ติดต่อสอบถาม

Two Pills After Meal

Two Pills After Meal

ติดต่อสอบถาม

June Violinist

June Violinist

12,500 - 85,000 บาท

The Richman Toy

The Richman Toy

ติดต่อสอบถาม

Lกฮ

Lกฮ

ติดต่อสอบถาม

ศิริมงคล

ศิริมงคล

ติดต่อสอบถาม

Migrate to the Ocean

Migrate to the Ocean

ติดต่อสอบถาม

Ladybugs

Ladybugs

35,000 บาท

Boutique Stroug

Boutique Stroug

5,500 - 13,000 บาท

Blackhead

Blackhead

ติดต่อสอบถาม

Fin

Fin

ติดต่อสอบถาม

THE RAVEN DOLL

THE RAVEN DOLL

ติดต่อสอบถาม

มาลีฮวนน่า

มาลีฮวนน่า

ติดต่อสอบถาม

Gold Band

Gold Band

25,000 - 30,000 บาท

The Must

The Must

ติดต่อสอบถาม

SillyFools & Dax Rock Rider

SillyFools & Dax Rock Rider

ติดต่อสอบถาม

เหน่ง The Voice & BAD DNA

เหน่ง The Voice & BAD DNA

25,000 - 40,000 บาท

Thoe The Blacklist

Thoe The Blacklist

ติดต่อสอบถาม

May house band (ตังเม)

May house band (ตังเม)

23,000 - 35,000 บาท

Boy&friend

Boy&friend

12,000 - 27,000 บาท

The Black Magic

The Black Magic

25,000 - 29,000 บาท

Middle Age Band

Middle Age Band

25,000 บาท

Snoopking

Snoopking

ติดต่อสอบถาม

หนุ่ย อำพล ลำพูน

หนุ่ย อำพล ลำพูน

ติดต่อสอบถาม

The Gain chiang mai

The Gain chiang mai

16,000 - 18,000 บาท

FINAL CHAPTER

FINAL CHAPTER

35,000 บาท

ศักดา อินคา

ศักดา อินคา

ติดต่อสอบถาม

หนุ่มกะลา

หนุ่มกะลา

ติดต่อสอบถาม

Super Spring Board

Super Spring Board

11,000 - 32,000 บาท

The Note

The Note

18,000 - 20,000 บาท

Ae Jirakorn

Ae Jirakorn

ติดต่อสอบถาม

กบไมโคร วงอโยธยา

กบไมโคร วงอโยธยา

ติดต่อสอบถาม

สภาพสุภาพ

สภาพสุภาพ

ติดต่อสอบถาม

Creampie Band

Creampie Band

26,000 - 27,000 บาท

Sunrise, Moon Bright

Sunrise, Moon Bright

ติดต่อสอบถาม

Street Funk Rollers

Street Funk Rollers

35,000 บาท

Chihuahua band.

Chihuahua band.

20,000 - 30,000 บาท

HUM

HUM

12,000 - 40,000 บาท

Big mountain

Big mountain

10,000 - 23,000 บาท

Groove evening

Groove evening

11,500 - 21,000 บาท

VEGA

VEGA

ติดต่อสอบถาม

Instinct

Instinct

ติดต่อสอบถาม

Library Cloud

Library Cloud

17,000 - 30,000 บาท

แมว จิรศักดิ์

แมว จิรศักดิ์

ติดต่อสอบถาม

Postbox

Postbox

ติดต่อสอบถาม

Polar Bear

Polar Bear

21,000 - 27,000 บาทคุณได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

กรุณายืนยันอีเมลของท่าน
ทางเราจะส่งลิ้งยืนยันไปที่อีเมลของคุณ ภายใน 24 ชม.

เสร็จสิ้น

สำเร็จ! คุณได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยเสร็จสิ้น

ขอบคุณที่จองศิลปินกับเรา

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ที่หน้าโปรไฟล์ของคุณ
เสร็จสิ้น