Your happiness matters to us.

ร็อค

วง ร็อค สนุกสนานเร้าใจFINAL CHAPTER

FINAL CHAPTER

35,000 บาท

PARATA

PARATA

ติดต่อสอบถาม

The Richman Toy

The Richman Toy

ติดต่อสอบถาม

Creampie Band

Creampie Band

26,000 - 27,000 บาท

Paper Planes

Paper Planes

ติดต่อสอบถาม

ARPAR PIROM

ARPAR PIROM

22,000 - 25,000 บาท

Big mountain

Big mountain

10,000 - 23,000 บาท

เปิดเกมส์

เปิดเกมส์

ติดต่อสอบถาม

วงแทมมะริน

วงแทมมะริน

ติดต่อสอบถาม

SEK LOSO

SEK LOSO

ติดต่อสอบถาม

HoneyToast

HoneyToast

12,000 บาท

วงกลม

วงกลม

ติดต่อสอบถาม

Major9 music group

Major9 music group

17,500 - 26,000 บาท

ALYN

ALYN

ติดต่อสอบถาม

Dose

Dose

ติดต่อสอบถาม

เสือธนพล & เหน่ง

เสือธนพล & เหน่ง

ติดต่อสอบถาม

The Energy live

The Energy live

18,500 - 30,000 บาท

COMMANDER

COMMANDER

ติดต่อสอบถาม

BOBBY BAND

BOBBY BAND

16,000 - 28,000 บาท

Fool step

Fool step

ติดต่อสอบถาม

สยามย่ำเก้า

สยามย่ำเก้า

13,000 - 27,000 บาท

Sumran Older

Sumran Older

25,000 บาท

KLEAR

KLEAR

ติดต่อสอบถาม

หนุ่มกะลา

หนุ่มกะลา

ติดต่อสอบถาม

The Gain chiang mai

The Gain chiang mai

16,000 - 18,000 บาท

HUM

HUM

12,000 - 40,000 บาท

The Pisatband

The Pisatband

28,500 - 30,000 บาท

บี Angel

บี Angel

ติดต่อสอบถาม

Trio Wireless

Trio Wireless

17,000 - 18,500 บาท

five sayy

five sayy

25,000 - 31,500 บาท

Instinct

Instinct

ติดต่อสอบถาม

Solitude is Bliss

Solitude is Bliss

ติดต่อสอบถาม

ละมุนแบนด์

ละมุนแบนด์

ติดต่อสอบถาม

Snoopking

Snoopking

ติดต่อสอบถาม

ไท ธนาวุฒ

ไท ธนาวุฒ

ติดต่อสอบถาม

Yes my friends

Yes my friends

13,500 - 29,000 บาท

Da Endorphine

Da Endorphine

ติดต่อสอบถาม

OZ cha-am

OZ cha-am

10,000 - 23,000 บาท

FAT 4 LIVE

FAT 4 LIVE

20,000 - 21,000 บาท

Sunrise, Moon Bright

Sunrise, Moon Bright

ติดต่อสอบถาม

The sticker machine

The sticker machine

30,000 - 37,000 บาท

Super Spring Board

Super Spring Board

12,000 - 32,000 บาท

Showbai

Showbai

12,500 - 13,000 บาท

Street Funk Rollers

Street Funk Rollers

35,000 บาท

Jo & Kong

Jo & Kong

ติดต่อสอบถาม

THE CATZ

THE CATZ

35,000 บาท

The Mousses

The Mousses

ติดต่อสอบถาม

Tamagot

Tamagot

30,000 บาท

Barbies

Barbies

ติดต่อสอบถาม

MOTIF

MOTIF

ติดต่อสอบถาม

เล็ก พงษธร

เล็ก พงษธร

ติดต่อสอบถาม

เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

ติดต่อสอบถาม

THE RAVEN DOLL

THE RAVEN DOLL

ติดต่อสอบถาม

PARADOX

PARADOX

ติดต่อสอบถาม

The Black Magic

The Black Magic

25,000 - 29,000 บาท

Kwang ABnormal

Kwang ABnormal

ติดต่อสอบถาม

บุ๊ค ศุภกาญจน์

บุ๊ค ศุภกาญจน์

ติดต่อสอบถาม

TANGO BAND

TANGO BAND

13,000 - 15,500 บาท

คาราบาว

คาราบาว

ติดต่อสอบถาม

Korean Panda

Korean Panda

ติดต่อสอบถาม

ต้น ธนษิต

ต้น ธนษิต

ติดต่อสอบถาม

กบ ไท แสน

กบ ไท แสน

ติดต่อสอบถาม

ดึกดำบรรพ์

ดึกดำบรรพ์

ติดต่อสอบถาม

มาช่า วัฒนพานิช

มาช่า วัฒนพานิช

ติดต่อสอบถาม

โป่ง หิน เหล็ก ไฟ

โป่ง หิน เหล็ก ไฟ

ติดต่อสอบถาม

Gene Kasidit

Gene Kasidit

ติดต่อสอบถาม

เชย

เชย

22,000 - 30,000 บาท

Cocktail

Cocktail

ติดต่อสอบถาม

แสน นากา

แสน นากา

ติดต่อสอบถาม

โบ สุนิตา

โบ สุนิตา

ติดต่อสอบถาม

Scrubb

Scrubb

ติดต่อสอบถาม

Sweet Mullet

Sweet Mullet

ติดต่อสอบถาม

VEGA

VEGA

ติดต่อสอบถาม

The Drive

The Drive

ติดต่อสอบถาม

JOY KPN

JOY KPN

27,000 - 55,000 บาท

SPF

SPF

ติดต่อสอบถาม

Somkiat

Somkiat

ติดต่อสอบถาม

Ladybugs

Ladybugs

35,000 บาท

Elvis Presley by Camp

Elvis Presley by Camp

ติดต่อสอบถาม

Playground

Playground

ติดต่อสอบถาม

Copy Show Super Star

Copy Show Super Star

ติดต่อสอบถาม

Postbox

Postbox

ติดต่อสอบถาม

canary cry

canary cry

9,000 - 30,000 บาท

Ae Jirakorn

Ae Jirakorn

ติดต่อสอบถาม

Y not 7

Y not 7

ติดต่อสอบถาม

Six up

Six up

26,000 - 32,000 บาท

แม็ก มายา

แม็ก มายา

ติดต่อสอบถาม

VELS.

VELS.

ติดต่อสอบถาม

So man(โซแมน)

So man(โซแมน)

ติดต่อสอบถาม

วุฒิ ป่าบอน

วุฒิ ป่าบอน

ติดต่อสอบถาม

วงชาตรี

วงชาตรี

ติดต่อสอบถาม

แมว จิรศักดิ์

แมว จิรศักดิ์

ติดต่อสอบถาม

Ty&Pla the voice

Ty&Pla the voice

10,000 - 11,000 บาท

Brown Flying

Brown Flying

ติดต่อสอบถาม

The Boss

The Boss

35,000 - 42,000 บาท

Ten to Twelve

Ten to Twelve

ติดต่อสอบถาม

Boy Peacemaker

Boy Peacemaker

ติดต่อสอบถาม

The Bandit Boy

The Bandit Boy

ติดต่อสอบถาม

เนม สุรพงศ์

เนม สุรพงศ์

ติดต่อสอบถาม

กุมภัณฑ์

กุมภัณฑ์

20,000 บาท

Bangkok DL

Bangkok DL

35,000 - 39,000 บาท

ป้าง นครินทร์

ป้าง นครินทร์

ติดต่อสอบถาม

อพาร์ตเมนต์คุณป้า

อพาร์ตเมนต์คุณป้า

ติดต่อสอบถาม

กันย์ ธารา

กันย์ ธารา

ติดต่อสอบถาม

Majung Band

Majung Band

15,000 - 23,000 บาท

Migrate to the Ocean

Migrate to the Ocean

ติดต่อสอบถาม

J.F. Band

J.F. Band

16,000 - 26,000 บาท

โชค ไทรถแห่

โชค ไทรถแห่

ติดต่อสอบถาม

Barbarian

Barbarian

ติดต่อสอบถาม

The Jukks

The Jukks

ติดต่อสอบถาม

DHAMENJA

DHAMENJA

12,000 - 13,000 บาท

ZHZ

ZHZ

25,000 - 30,000 บาท

Analog

Analog

37,000 - 45,000 บาท

MoJoHiTo

MoJoHiTo

30,000 บาท

Library Cloud

Library Cloud

17,000 - 30,000 บาท

Getsunova

Getsunova

ติดต่อสอบถาม

อ๊อด คีรีบูน

อ๊อด คีรีบูน

ติดต่อสอบถาม

ใหม่ เจริญปุระ

ใหม่ เจริญปุระ

ติดต่อสอบถาม

มหาหิงค์

มหาหิงค์

ติดต่อสอบถาม

Ebola

Ebola

ติดต่อสอบถาม

MIDDLE LANE

MIDDLE LANE

ติดต่อสอบถาม

Chihuahua band.

Chihuahua band.

20,000 - 30,000 บาท

Chanudom

Chanudom

ติดต่อสอบถาม

ต้อม เรนโบว์

ต้อม เรนโบว์

ติดต่อสอบถาม

หมู MUZU

หมู MUZU

ติดต่อสอบถาม

Gold Band

Gold Band

25,000 - 30,000 บาท

Blackhead

Blackhead

ติดต่อสอบถาม

June Violinist

June Violinist

12,500 - 85,000 บาท

Acoustic cafe

Acoustic cafe

5,000 - 14,000 บาท

THREE MAN DOWN

THREE MAN DOWN

ติดต่อสอบถาม

Groove evening

Groove evening

11,500 - 21,000 บาท

Pun Basher

Pun Basher

ติดต่อสอบถาม

หรั่ง rockestra

หรั่ง rockestra

ติดต่อสอบถาม

Yes'sir Days

Yes'sir Days

ติดต่อสอบถาม

Sick Band

Sick Band

9,500 - 17,000 บาท

เหน่ง The Voice & BAD DNA

เหน่ง The Voice & BAD DNA

25,000 - 40,000 บาท

The Note

The Note

18,000 - 20,000 บาท

BIG ASS

BIG ASS

ติดต่อสอบถาม

ZEAL

ZEAL

ติดต่อสอบถาม

Boy&friend

Boy&friend

12,000 - 27,000 บาท

Juk จั๊ก ชวิน

Juk จั๊ก ชวิน

ติดต่อสอบถาม

LamunLamai

LamunLamai

9,000 - 20,000 บาท

Methane

Methane

ติดต่อสอบถาม

Retrospect

Retrospect

ติดต่อสอบถาม

PrimZy Band

PrimZy Band

25,000 บาท

เอ้ อุเทน

เอ้ อุเทน

ติดต่อสอบถาม

NOS

NOS

ติดต่อสอบถาม

Near Band

Near Band

15,000 - 24,000 บาท

อี๊ด Fly

อี๊ด Fly

ติดต่อสอบถาม

Nepal Pissanu

Nepal Pissanu

18,000 - 40,000 บาท

Polar Bear

Polar Bear

21,000 - 27,000 บาท

POTATO

POTATO

ติดต่อสอบถาม

Pre.O.8

Pre.O.8

29,500 บาท

peter corp

peter corp

ติดต่อสอบถาม

Slur

Slur

ติดต่อสอบถาม

Lกฮ

Lกฮ

85,000 บาท

ดิโอฬารโปรเจ็คท์

ดิโอฬารโปรเจ็คท์

ติดต่อสอบถาม

HUGO

HUGO

ติดต่อสอบถาม

ASOG

ASOG

ติดต่อสอบถาม

หนุ่ย อำพล ลำพูน

หนุ่ย อำพล ลำพูน

ติดต่อสอบถาม

Mode van & Pubpab

Mode van & Pubpab

ติดต่อสอบถาม

Noot Diva

Noot Diva

12,000 - 25,000 บาท

วงยูนิคอร์น

วงยูนิคอร์น

ติดต่อสอบถาม

กบไมโคร วงอโยธยา

กบไมโคร วงอโยธยา

ติดต่อสอบถาม

NURSERY SOUND x MORE

NURSERY SOUND x MORE

15,000 - 35,000 บาท

Middle Age Band

Middle Age Band

25,000 บาท

SINGLE BAND

SINGLE BAND

16,000 - 27,000 บาท

De Flamingo

De Flamingo

ติดต่อสอบถาม

Lomosonic

Lomosonic

ติดต่อสอบถาม

FREEHAND

FREEHAND

ติดต่อสอบถาม

Songkarn Panyaruean

Songkarn Panyaruean

80,000 บาท

The Yers

The Yers

ติดต่อสอบถาม

วงทีที

วงทีที

ติดต่อสอบถาม

TILLY BIRDS

TILLY BIRDS

ติดต่อสอบถาม

Freelance

Freelance

6,000 - 14,500 บาท

LABANOON

LABANOON

ติดต่อสอบถาม

หมู the voice

หมู the voice

25,000 บาท

Thoe The Blacklist

Thoe The Blacklist

ติดต่อสอบถาม

90 trio

90 trio

25,000 - 26,000 บาท

ศิริมงคล

ศิริมงคล

ติดต่อสอบถาม

YEW

YEW

ติดต่อสอบถาม

Taitosmith

Taitosmith

ติดต่อสอบถาม

อ่ำ อัมรินทร์

อ่ำ อัมรินทร์

ติดต่อสอบถาม

Boutique Stroug

Boutique Stroug

5,500 - 13,000 บาท

May house band (ตังเม)

May house band (ตังเม)

23,000 - 35,000 บาท

SillyFools & Dax Rock Rider

SillyFools & Dax Rock Rider

130,000 - 159,000 บาท

เพชรจรัสแสง

เพชรจรัสแสง

ติดต่อสอบถาม

วงธรรมดา

วงธรรมดา

ติดต่อสอบถาม

Fin

Fin

ติดต่อสอบถาม

Two Pills After Meal

Two Pills After Meal

ติดต่อสอบถาม

สภาพสุภาพ

สภาพสุภาพ

ติดต่อสอบถาม

ศักดา อินคา

ศักดา อินคา

ติดต่อสอบถาม

Nuvo

Nuvo

ติดต่อสอบถาม

The Darkest Romance

The Darkest Romance

ติดต่อสอบถาม

Ghost

Ghost

65,000 บาท

โดม มาร์ติน

โดม มาร์ติน

ติดต่อสอบถาม

Clash (แคลช)

Clash (แคลช)

ติดต่อสอบถาม

The Must

The Must

ติดต่อสอบถามคุณได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

กรุณายืนยันอีเมลของท่าน
ทางเราจะส่งลิ้งยืนยันไปที่อีเมลของคุณ ภายใน 24 ชม.

เสร็จสิ้น

สำเร็จ! คุณได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยเสร็จสิ้น

ขอบคุณที่จองศิลปินกับเรา

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ที่หน้าโปรไฟล์ของคุณ
เสร็จสิ้น