Your happiness matters to us.

MYBAND ARTISTS

จ้างวงดนตรี จ้างศิลปิน ที่คุณชื่นชอบ เช็คราคาศิลปินและตารางงาน ค้นหาศิลปิน วงดนตรีคุณภาพ วงดนตรีราคาพิเศษสำหรับงานของคุณ
ทั้งวงดนตรีงานเลี้ยง วงดนตรีงานเเต่งงาน วงดนตรีงานอีเว้นท์อินก ลายไทย

อินก ลายไทย

ติดต่อสอบถาม

Paper Planes

Paper Planes

ติดต่อสอบถาม

Title the Voice 1&4

Title the Voice 1&4

13,000 - 35,000 บาท

พันธ์ จักรพันธ์

พันธ์ จักรพันธ์

ติดต่อสอบถาม

อาหยง ยุ่งเหยิง

อาหยง ยุ่งเหยิง

ติดต่อสอบถาม

JEFF

JEFF

ติดต่อสอบถาม

กุ้ง นนทิยา

กุ้ง นนทิยา

ติดต่อสอบถาม

TILLY BIRDS

TILLY BIRDS

ติดต่อสอบถาม

Repaze

Repaze

ติดต่อสอบถาม

Marina

Marina

ติดต่อสอบถาม

Meaw band

Meaw band

5,000 - 15,000 บาท

Ton Aor sa bat

Ton Aor sa bat

20,000 - 25,000 บาท

Angelic 5 Band

Angelic 5 Band

17,000 - 28,000 บาท

ซูชิ ดวงกมล

ซูชิ ดวงกมล

ติดต่อสอบถาม

แก้ม วิชญาณี

แก้ม วิชญาณี

ติดต่อสอบถาม

THE WHITE HAIR CUT

THE WHITE HAIR CUT

30,000 บาท

Mayer & jimmy

Mayer & jimmy

12,000 - 25,000 บาท

PARADOX

PARADOX

ติดต่อสอบถาม

มีนตรา อินทิรา

มีนตรา อินทิรา

ติดต่อสอบถาม

Molly

Molly

10,000 - 13,000 บาท

ตะวัน ธีรดา

ตะวัน ธีรดา

ติดต่อสอบถาม

ธีร์ ไชยเดช

ธีร์ ไชยเดช

ติดต่อสอบถาม

ป้าง นครินทร์

ป้าง นครินทร์

ติดต่อสอบถาม

Cota band

Cota band

6,000 - 18,000 บาท

Ann Thevoice

Ann Thevoice

13,500 - 27,000 บาท

KJ Band

KJ Band

18,000 - 30,000 บาท

Pei Nara

Pei Nara

12,000 บาท

เต๋า ภูศิลป์

เต๋า ภูศิลป์

ติดต่อสอบถาม

หลี่ซัง ไหทองคำ

หลี่ซัง ไหทองคำ

ติดต่อสอบถาม

เสือสองเล

เสือสองเล

ติดต่อสอบถาม

LISSA

LISSA

ติดต่อสอบถาม

เบียร์ พร้อมพงษ์

เบียร์ พร้อมพงษ์

ติดต่อสอบถาม

ปนัดดา เรืองวุฒิ

ปนัดดา เรืองวุฒิ

ติดต่อสอบถาม

ใหม่ เจริญปุระ

ใหม่ เจริญปุระ

ติดต่อสอบถาม

BOOM BOOM CASH

BOOM BOOM CASH

ติดต่อสอบถาม

เบล สุพล

เบล สุพล

ติดต่อสอบถาม

Birth PM

Birth PM

7,000 - 18,000 บาท

 AUTTA

AUTTA

ติดต่อสอบถาม

Hammer Band

Hammer Band

ติดต่อสอบถาม

เอิ๊ต ภัทรวี

เอิ๊ต ภัทรวี

ติดต่อสอบถาม

พจน์ สายอินดี้

พจน์ สายอินดี้

ติดต่อสอบถาม

Noixy

Noixy

ติดต่อสอบถาม

Plastic Plastic

Plastic Plastic

ติดต่อสอบถาม

Rhythm Nation Band

Rhythm Nation Band

45,000 - 50,000 บาท

The sticker machine

The sticker machine

30,000 - 37,000 บาท

ชาติ สุชาติ

ชาติ สุชาติ

ติดต่อสอบถาม

กั้ง

กั้ง

ติดต่อสอบถาม

วุฒิ ป่าบอน

วุฒิ ป่าบอน

ติดต่อสอบถาม

Sunrise, Moon Bright

Sunrise, Moon Bright

ติดต่อสอบถาม

พี สะเดิด

พี สะเดิด

ติดต่อสอบถาม

เอิ้นขวัญ วรัญญา

เอิ้นขวัญ วรัญญา

ติดต่อสอบถาม

เด่นชัย วงสามารถ

เด่นชัย วงสามารถ

ติดต่อสอบถาม

World Nopparuj

World Nopparuj

ติดต่อสอบถาม

AOM VAREE

AOM VAREE

ติดต่อสอบถาม

Skykick Ranger

Skykick Ranger

ติดต่อสอบถาม

MAIYARAP

MAIYARAP

ติดต่อสอบถาม

เล้ง ศรันยกันย์

เล้ง ศรันยกันย์

ติดต่อสอบถาม

Farong

Farong

ติดต่อสอบถาม

Groove evening

Groove evening

11,500 - 21,000 บาท

เมกะม่วน

เมกะม่วน

ติดต่อสอบถาม

ลิงรมย์

ลิงรมย์

ติดต่อสอบถาม

สิงโต นำโชค

สิงโต นำโชค

ติดต่อสอบถาม

วงยูนิคอร์น

วงยูนิคอร์น

ติดต่อสอบถาม

Blues Tape

Blues Tape

ติดต่อสอบถาม

กัน นภัทร

กัน นภัทร

ติดต่อสอบถาม

ออย แสงศิลป์

ออย แสงศิลป์

ติดต่อสอบถาม

เสือธนพล & เหน่ง

เสือธนพล & เหน่ง

ติดต่อสอบถาม

i-สัก (ไอสัก)

i-สัก (ไอสัก)

ติดต่อสอบถาม

หนุ่ย อำพล ลำพูน

หนุ่ย อำพล ลำพูน

ติดต่อสอบถาม

Tamagot

Tamagot

30,000 บาท

โม ประกิจ

โม ประกิจ

ติดต่อสอบถาม

Lazyloxy

Lazyloxy

ติดต่อสอบถาม

อ๊อฟ สงกรานต์

อ๊อฟ สงกรานต์

ติดต่อสอบถาม

Taitosmith

Taitosmith

ติดต่อสอบถาม

แป้งโกะ

แป้งโกะ

ติดต่อสอบถาม

Songkarn Panyaruean

Songkarn Panyaruean

80,000 บาท

Bangkok DL

Bangkok DL

35,000 - 39,000 บาท

FINAL CHAPTER

FINAL CHAPTER

35,000 บาท

Over Chill

Over Chill

6,000 - 30,000 บาท

SON NPY

SON NPY

ติดต่อสอบถาม

คาราบาว

คาราบาว

ติดต่อสอบถาม

Sunny Trio & Natt Buntita

Sunny Trio & Natt Buntita

37,000 - 42,000 บาท

Slur

Slur

ติดต่อสอบถาม

Superbaker

Superbaker

40,000 - 60,000 บาท

Maprang Fuji

Maprang Fuji

10,000 - 12,000 บาท

Ja aloha

Ja aloha

15,000 - 16,500 บาท

Bunjeejump

Bunjeejump

17,000 - 20,000 บาท

really nice

really nice

10,000 - 24,000 บาท

Looking man

Looking man

25,000 - 30,000 บาท

แอม เสาวลักษณ์

แอม เสาวลักษณ์

ติดต่อสอบถาม

THE FOOLEST

THE FOOLEST

ติดต่อสอบถาม

HUM

HUM

12,000 - 40,000 บาท

mints

mints

ติดต่อสอบถาม

MARC TATCHAPON

MARC TATCHAPON

ติดต่อสอบถาม

Pre.O.8

Pre.O.8

29,500 บาท

SBFIVE

SBFIVE

ติดต่อสอบถาม

พิทักษ์ เสริมราษฏร์

พิทักษ์ เสริมราษฏร์

ติดต่อสอบถาม

Wedding project

Wedding project

10,000 - 12,000 บาท

Nepal Pissanu

Nepal Pissanu

18,000 - 40,000 บาท

บี Angel

บี Angel

ติดต่อสอบถาม

Chihuahua band.

Chihuahua band.

20,000 - 30,000 บาท

ASOG

ASOG

ติดต่อสอบถาม

Twenty-Town

Twenty-Town

ติดต่อสอบถาม

แมน วงอวบอั๋น

แมน วงอวบอั๋น

ติดต่อสอบถาม

ไท ธนาวุฒ

ไท ธนาวุฒ

ติดต่อสอบถาม

ใบเฟิร์น สุทธิยา

ใบเฟิร์น สุทธิยา

ติดต่อสอบถาม

7Days Crazy

7Days Crazy

ติดต่อสอบถาม

Noot Diva

Noot Diva

12,000 - 25,000 บาท

วัน วิภาดา

วัน วิภาดา

ติดต่อสอบถาม

Uncle Ben

Uncle Ben

ติดต่อสอบถาม

The Richman Toy

The Richman Toy

ติดต่อสอบถาม

Petite

Petite

ติดต่อสอบถาม

หมู MUZU

หมู MUZU

ติดต่อสอบถาม

ice

ice

5,000 - 17,000 บาท

ฟรีเบิร์ดส

ฟรีเบิร์ดส

ติดต่อสอบถาม

fAH SKy Band 

fAH SKy Band 

10,000 - 11,000 บาท

Waen

Waen

10,000 - 21,500 บาท

เต๋า มอส

เต๋า มอส

ติดต่อสอบถาม

Instinct

Instinct

ติดต่อสอบถาม

ยิ้ม สุทธิดา

ยิ้ม สุทธิดา

ติดต่อสอบถาม

แหนม รณเดช

แหนม รณเดช

ติดต่อสอบถาม

มิกิ ภูไทเรคคอร์ด

มิกิ ภูไทเรคคอร์ด

ติดต่อสอบถาม

คิว สราวุฒิ

คิว สราวุฒิ

ติดต่อสอบถาม

TABASCO

TABASCO

ติดต่อสอบถาม

when children

when children

ติดต่อสอบถาม

คชา นนทนันท์

คชา นนทนันท์

ติดต่อสอบถาม

The ocean blue Phuket band

The ocean blue Phuket band

12,000 - 28,000 บาท

fluffypak

fluffypak

ติดต่อสอบถาม

BIW JAROONWIT

BIW JAROONWIT

ติดต่อสอบถาม

อัน ละน้อ

อัน ละน้อ

ติดต่อสอบถาม

เนย นฤมล

เนย นฤมล

ติดต่อสอบถาม

Chanudom

Chanudom

ติดต่อสอบถาม

HINANO

HINANO

ติดต่อสอบถาม

my life as ali thomas

my life as ali thomas

ติดต่อสอบถาม

ชบา

ชบา

ติดต่อสอบถาม

Fongbeer

Fongbeer

ติดต่อสอบถาม

เกษม คมสันต์

เกษม คมสันต์

ติดต่อสอบถาม

Pimda

Pimda

ติดต่อสอบถาม

ตั๊กแตน ชลดา

ตั๊กแตน ชลดา

ติดต่อสอบถาม

ก้านตอง ทุ่งเงิน

ก้านตอง ทุ่งเงิน

ติดต่อสอบถาม

Portrait

Portrait

ติดต่อสอบถาม

เจี๊ยบ นิสา

เจี๊ยบ นิสา

ติดต่อสอบถาม

โอ พีระพล

โอ พีระพล

ติดต่อสอบถาม

Monik and Wanyai

Monik and Wanyai

ติดต่อสอบถาม

โรส ศิรินทิพย์

โรส ศิรินทิพย์

ติดต่อสอบถาม

จิ๋ว ขุมดิน

จิ๋ว ขุมดิน

ติดต่อสอบถาม

BIG ASS

BIG ASS

ติดต่อสอบถาม

SWEAT16

SWEAT16

ติดต่อสอบถาม

ตุ้ม จ่านกร้อง

ตุ้ม จ่านกร้อง

ติดต่อสอบถาม

แมว จิรศักดิ์

แมว จิรศักดิ์

ติดต่อสอบถาม

ไก่ กะละมัง

ไก่ กะละมัง

ติดต่อสอบถาม

ป๋อม ผทัยมาศ

ป๋อม ผทัยมาศ

ติดต่อสอบถาม

จ่อย รวมมิตร

จ่อย รวมมิตร

ติดต่อสอบถาม

About Gibb

About Gibb

11,000 - 14,500 บาท

Image

Image

50,000 - 80,000 บาท

Ladybugs

Ladybugs

35,000 บาท

Da Endorphine

Da Endorphine

ติดต่อสอบถาม

The Ku Zheng (กู่เจิง)

The Ku Zheng (กู่เจิง)

15,000 - 17,000 บาท

LaBis

LaBis

ติดต่อสอบถาม

หนู มิเตอร์

หนู มิเตอร์

ติดต่อสอบถาม

Check In Band

Check In Band

10,500 - 11,000 บาท

RachYo (รัชโย)

RachYo (รัชโย)

ติดต่อสอบถาม

BEN BIZZY

BEN BIZZY

ติดต่อสอบถาม

Elvis Presley by Camp

Elvis Presley by Camp

ติดต่อสอบถาม

หนุ่มกะลา

หนุ่มกะลา

ติดต่อสอบถาม

Nann Sunanta

Nann Sunanta

ติดต่อสอบถาม

3 หนุ่ม NDD ตาก

3 หนุ่ม NDD ตาก

ติดต่อสอบถาม

Yada

Yada

10,000 - 16,000 บาท

เต้ย อภิวัฒน์

เต้ย อภิวัฒน์

ติดต่อสอบถาม

ไม้เมือง

ไม้เมือง

ติดต่อสอบถาม

Bedroom Audio

Bedroom Audio

ติดต่อสอบถาม

I-MI

I-MI

ติดต่อสอบถาม

เชน คเชนทร์

เชน คเชนทร์

ติดต่อสอบถาม

TAE+

TAE+

ติดต่อสอบถาม

ดิโอฬารโปรเจ็คท์

ดิโอฬารโปรเจ็คท์

ติดต่อสอบถาม

POTATO

POTATO

ติดต่อสอบถาม

Hers

Hers

ติดต่อสอบถาม

ไท ผญาชัย

ไท ผญาชัย

ติดต่อสอบถาม

พลพล

พลพล

ติดต่อสอบถาม

นัท มีเรีย

นัท มีเรีย

ติดต่อสอบถาม

Summer Stop

Summer Stop

ติดต่อสอบถาม

ดำรง วงศ์ทอง

ดำรง วงศ์ทอง

ติดต่อสอบถาม

Analog

Analog

37,000 - 45,000 บาท

PARATA

PARATA

ติดต่อสอบถาม

โจ สูงเนิน

โจ สูงเนิน

ติดต่อสอบถาม

วงซี๊ด

วงซี๊ด

ติดต่อสอบถาม

นายนะ

นายนะ

ติดต่อสอบถาม

วงธรรมดา

วงธรรมดา

ติดต่อสอบถาม

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย

ติดต่อสอบถาม

หนวด จิรภัทร

หนวด จิรภัทร

ติดต่อสอบถาม

Bank The comedian

Bank The comedian

ติดต่อสอบถาม

saleman sound

saleman sound

25,000 - 32,000 บาท

ลูกจัน นิภาพร

ลูกจัน นิภาพร

35,000 - 45,000 บาท

May house band (ตังเม)

May house band (ตังเม)

23,000 - 35,000 บาท

Library Cloud

Library Cloud

17,000 - 30,000 บาท

The Mousses

The Mousses

ติดต่อสอบถาม