Your happiness matters to us.

MYBAND ARTISTS

จ้างศิลปินที่คุณชื่นชอบ ค้นหาศิลปินเเละวงดนตรีคุณภาพ คัดสรรพิเศษสำหรับงานของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีงานเลี้ยง วงดนตรีงานเเต่งงาน วงดนตรีงานอีเว้นท์ZN BAND

ZN BAND

ติดต่อสอบถาม

BIW JAROONWIT

BIW JAROONWIT

ติดต่อสอบถาม

O-Pavee

O-Pavee

ติดต่อสอบถาม

Trio Wireless

Trio Wireless

17,000 - 18,500 บาท

HONESTY

HONESTY

16,000 - 28,000 บาท

Just in Case Acoustic Band

Just in Case Acoustic Band

9,500 - 17,000 บาท

Freelance

Freelance

6,000 - 14,500 บาท

prair piano band

prair piano band

10,000 - 24,000 บาท

Dose

Dose

ติดต่อสอบถาม

The Ku Zheng (กู่เจิง)

The Ku Zheng (กู่เจิง)

15,000 - 17,000 บาท

ตั๊กแตน ชลดา

ตั๊กแตน ชลดา

ติดต่อสอบถาม

The Note

The Note

18,000 - 20,000 บาท

SillyFools & Dax Rock Rider

SillyFools & Dax Rock Rider

ติดต่อสอบถาม

Blackhead

Blackhead

ติดต่อสอบถาม

Superbaker

Superbaker

40,000 - 60,000 บาท

Season Five

Season Five

ติดต่อสอบถาม

สยามย่ำเก้า

สยามย่ำเก้า

14,000 - 29,000 บาท

Polar Bear

Polar Bear

21,000 - 27,000 บาท

The SoulAve

The SoulAve

25,000 - 28,000 บาท

Nann Sunanta

Nann Sunanta

ติดต่อสอบถาม

The Richman Toy

The Richman Toy

ติดต่อสอบถาม

USaxophone

USaxophone

9,000 - 26,500 บาท

ZHZ

ZHZ

25,000 - 30,000 บาท

ARPAR PIROM

ARPAR PIROM

22,000 - 25,000 บาท

ลำเพลิน วงศกร

ลำเพลิน วงศกร

ติดต่อสอบถาม

Ty&Pla the voice

Ty&Pla the voice

10,000 - 11,000 บาท

เหน่ง The Voice & BAD DNA

เหน่ง The Voice & BAD DNA

25,000 - 40,000 บาท

อี๊ด โปงลางสะออน

อี๊ด โปงลางสะออน

ติดต่อสอบถาม

Beatboyz Bangkok

Beatboyz Bangkok

25,000 บาท

Appetizer

Appetizer

13,500 - 20,000 บาท

วง 3.50 บาท

วง 3.50 บาท

ติดต่อสอบถาม

ป๋อม ผทัยมาศ

ป๋อม ผทัยมาศ

ติดต่อสอบถาม

จำอวด 3 น้า

จำอวด 3 น้า

ติดต่อสอบถาม

Somkiat

Somkiat

ติดต่อสอบถาม

TANGO BAND

TANGO BAND

13,000 - 15,500 บาท

About Gibb

About Gibb

11,000 - 14,500 บาท

Max Jenmana

Max Jenmana

ติดต่อสอบถาม

really nice

really nice

10,000 - 18,000 บาท

Petite

Petite

ติดต่อสอบถาม

จ่าหลอย เฮนรี่

จ่าหลอย เฮนรี่

ติดต่อสอบถาม

เต้น นรารักษ์

เต้น นรารักษ์

45,000 - 65,000 บาท

Maylin

Maylin

8,500 - 90,000 บาท

Gene Kasidit

Gene Kasidit

ติดต่อสอบถาม

Siam orchestra show

Siam orchestra show

ติดต่อสอบถาม

สุกัญญา มิเกล

สุกัญญา มิเกล

ติดต่อสอบถาม

Soul Acoustic Duo

Soul Acoustic Duo

12,000 - 18,000 บาท

Mode van & Pubpab

Mode van & Pubpab

ติดต่อสอบถาม

เก้า จิรายุ

เก้า จิรายุ

ติดต่อสอบถาม

Jo & Kong

Jo & Kong

ติดต่อสอบถาม

จ่อย รวมมิตร

จ่อย รวมมิตร

ติดต่อสอบถาม

THE RAVEN DOLL

THE RAVEN DOLL

ติดต่อสอบถาม

Best Nathasit

Best Nathasit

ติดต่อสอบถาม

Brown Flying

Brown Flying

ติดต่อสอบถาม

Joe Enso

Joe Enso

ติดต่อสอบถาม

Tattoo Colour

Tattoo Colour

ติดต่อสอบถาม

บริษัทฮาไม่จำกัด

บริษัทฮาไม่จำกัด

ติดต่อสอบถาม

peter corp

peter corp

ติดต่อสอบถาม

mints

mints

ติดต่อสอบถาม

Mild Nawin

Mild Nawin

12,000 - 37,000 บาท

วงชาตรี

วงชาตรี

ติดต่อสอบถาม

Yes my friends

Yes my friends

13,500 - 29,000 บาท

Momentum String Quartet

Momentum String Quartet

15,000 - 16,000 บาท

The Gain chiang mai

The Gain chiang mai

16,000 - 18,000 บาท

De Flamingo

De Flamingo

ติดต่อสอบถาม

VEGA

VEGA

ติดต่อสอบถาม

Violin backing track

Violin backing track

6,500 - 11,000 บาท

iab subtention

iab subtention

16,000 - 33,000 บาท

Chihuahua band.

Chihuahua band.

25,000 - 30,000 บาท

The Subtitle Project

The Subtitle Project

ติดต่อสอบถาม

leaves (ลีฟ)

leaves (ลีฟ)

20,000 - 25,000 บาท

Thoe The Blacklist

Thoe The Blacklist

ติดต่อสอบถาม

เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

ติดต่อสอบถาม

แจ๊ส สปุ๊กนิค

แจ๊ส สปุ๊กนิค

ติดต่อสอบถาม

Silver String & Ono The Voice

Silver String & Ono The Voice

ติดต่อสอบถาม

แขกสยาม

แขกสยาม

ติดต่อสอบถาม

พอส (PAUSE)

พอส (PAUSE)

ติดต่อสอบถาม

Ake The Voice season 1

Ake The Voice season 1

12,000 - 22,000 บาท

หมู the voice

หมู the voice

25,000 บาท

กบไมโคร วงอโยธยา

กบไมโคร วงอโยธยา

ติดต่อสอบถาม

Ink Waruntorn

Ink Waruntorn

ติดต่อสอบถาม

Palmie

Palmie

ติดต่อสอบถาม

เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ ตระกูลตอ

ติดต่อสอบถาม

หนุ่ย อำพล ลำพูน

หนุ่ย อำพล ลำพูน

ติดต่อสอบถาม

Hers

Hers

ติดต่อสอบถาม

VELS.

VELS.

ติดต่อสอบถาม

Budokan

Budokan

ติดต่อสอบถาม

Pre.O.8

Pre.O.8

29,500 บาท

Hua Hin live band

Hua Hin live band

11,000 - 25,000 บาท

FAT 4 LIVE

FAT 4 LIVE

17,000 - 20,000 บาท

เป้ ไฮ-ร๊อค

เป้ ไฮ-ร๊อค

ติดต่อสอบถาม

ETC.

ETC.

ติดต่อสอบถาม

Burin Boonvisut

Burin Boonvisut

ติดต่อสอบถาม

Bemerkenswert Vier

Bemerkenswert Vier

35,000 - 50,000 บาท

The Kastle

The Kastle

ติดต่อสอบถาม

FOLKSONG

FOLKSONG

ติดต่อสอบถาม

Boy&friend

Boy&friend

12,000 - 27,000 บาท

Dunk

Dunk

5,000 - 16,000 บาท

Gold Band

Gold Band

25,000 - 30,000 บาท

กุ้ง จุฑาภรณ์

กุ้ง จุฑาภรณ์

ติดต่อสอบถาม

เต้ย จักริน

เต้ย จักริน

ติดต่อสอบถาม

The Pisatband

The Pisatband

28,500 - 30,000 บาท

นัท มาลิสา

นัท มาลิสา

ติดต่อสอบถาม

Solitude is Bliss

Solitude is Bliss

ติดต่อสอบถาม

เพียว KPN/The Voice 6

เพียว KPN/The Voice 6

30,000 - 50,000 บาท

exotic thailand

exotic thailand

ติดต่อสอบถาม

ชาติ สุชาติ

ชาติ สุชาติ

ติดต่อสอบถาม

Nobar Nachore

Nobar Nachore

37,000 - 39,000 บาท

Fin

Fin

ติดต่อสอบถาม

JOY KPN

JOY KPN

27,000 - 55,000 บาท

Moonlight

Moonlight

ติดต่อสอบถาม

เอก สุระเชษฐ์

เอก สุระเชษฐ์

ติดต่อสอบถาม

เอิ๊ต ภัทรวี

เอิ๊ต ภัทรวี

ติดต่อสอบถาม

ตู่ ภพธร

ตู่ ภพธร

ติดต่อสอบถาม

Kwang ABnormal

Kwang ABnormal

ติดต่อสอบถาม

ปะแป้ง พลอยชมพู

ปะแป้ง พลอยชมพู

ติดต่อสอบถาม

Postbox

Postbox

ติดต่อสอบถาม

Birth PM

Birth PM

7,000 - 18,000 บาท

Hu-Ka-Tii Band

Hu-Ka-Tii Band

11,000 - 23,000 บาท

2 OLDER

2 OLDER

11,000 - 17,000 บาท

The Must

The Must

ติดต่อสอบถาม

Molly

Molly

10,000 - 13,000 บาท

Quatzilla Band

Quatzilla Band

6,000 - 24,000 บาท

แอม เสาวลักษณ์

แอม เสาวลักษณ์

ติดต่อสอบถาม

ไข่มุก รุ่งรัตน์

ไข่มุก รุ่งรัตน์

ติดต่อสอบถาม

ใบเฟิร์น สุทธิยา

ใบเฟิร์น สุทธิยา

ติดต่อสอบถาม

Big mountain

Big mountain

10,000 - 23,000 บาท

หนุ่มกะลา

หนุ่มกะลา

ติดต่อสอบถาม

แจ็ค ชาลีนาง

แจ็ค ชาลีนาง

ติดต่อสอบถาม

MARC TATCHAPON

MARC TATCHAPON

ติดต่อสอบถาม

วงกลม

วงกลม

ติดต่อสอบถาม

Ae Jirakorn

Ae Jirakorn

ติดต่อสอบถาม

Mariam grey

Mariam grey

40,000 - 60,000 บาท

luckytree

luckytree

10,000 - 17,000 บาท

90 trio

90 trio

25,000 - 26,000 บาท

feeling elle

feeling elle

9,000 - 12,000 บาท

รอตติ้ง

รอตติ้ง

5,000 - 28,000 บาท

Summer Stop

Summer Stop

ติดต่อสอบถาม

สุเมธ แอนด์ เดอะปั๋ง

สุเมธ แอนด์ เดอะปั๋ง

ติดต่อสอบถาม

Clash (แคลช)

Clash (แคลช)

ติดต่อสอบถาม

ออย สุนิดา

ออย สุนิดา

ติดต่อสอบถาม

กุมภัณฑ์

กุมภัณฑ์

20,000 บาท

May house band (ตังเม)

May house band (ตังเม)

23,000 - 35,000 บาท

Yada

Yada

10,000 - 16,000 บาท

สภาพสุภาพ

สภาพสุภาพ

ติดต่อสอบถาม

Ruj The Star

Ruj The Star

ติดต่อสอบถาม

นิค นิรนาม

นิค นิรนาม

ติดต่อสอบถาม

เบน อัตถชัย

เบน อัตถชัย

5,000 - 7,000 บาท

The Black Magic

The Black Magic

25,000 บาท

อี๊ด Fly

อี๊ด Fly

ติดต่อสอบถาม

Migrate to the Ocean

Migrate to the Ocean

ติดต่อสอบถาม

แมว จิรศักดิ์

แมว จิรศักดิ์

ติดต่อสอบถาม

Folk Lampang

Folk Lampang

6,000 - 10,000 บาท

Musketeers

Musketeers

ติดต่อสอบถาม

The Energy live

The Energy live

18,500 - 30,000 บาท

ศักดา อินคา

ศักดา อินคา

ติดต่อสอบถาม

อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

ติดต่อสอบถาม

Super Spring Board

Super Spring Board

12,000 - 34,000 บาท

เจมส์ เรืองศักดิ์

เจมส์ เรืองศักดิ์

ติดต่อสอบถาม

The Boss

The Boss

35,000 - 50,000 บาท

Beauty harmony

Beauty harmony

10,000 - 19,000 บาท

SomRlom

SomRlom

ติดต่อสอบถาม

ice

ice

5,000 - 17,000 บาท

ZEAL

ZEAL

ติดต่อสอบถาม

Copy Show พี่เบิร์ด

Copy Show พี่เบิร์ด

10,000 - 60,000 บาท

The Lost Star

The Lost Star

6,000 - 11,000 บาท

Polycat

Polycat

ติดต่อสอบถาม

พิม The Voice Season 1

พิม The Voice Season 1

15,000 - 25,000 บาท

PLOY PIANO

PLOY PIANO

11,000 - 14,000 บาท

Lกฮ

Lกฮ

ติดต่อสอบถาม

โดม มาร์ติน

โดม มาร์ติน

ติดต่อสอบถาม

Innae

Innae

10,000 - 16,000 บาท

Bangkok DL

Bangkok DL

35,000 - 39,000 บาท

Showbai

Showbai

12,500 - 13,000 บาท

พันธ์ จักรพันธ์

พันธ์ จักรพันธ์

ติดต่อสอบถาม

Analog

Analog

37,000 - 45,000 บาท

JsR

JsR

ติดต่อสอบถาม

The Toys

The Toys

ติดต่อสอบถาม

Whal & Dolph

Whal & Dolph

ติดต่อสอบถาม

Street Funk Rollers

Street Funk Rollers

35,000 บาท

J.F. Band

J.F. Band

16,000 - 26,000 บาท

Creampie Band

Creampie Band

26,000 - 27,000 บาท

Jetset'er

Jetset'er

ติดต่อสอบถาม

Tack The Voice season 1

Tack The Voice season 1

45,000 - 50,000 บาท

The Mellowdy Band

The Mellowdy Band

13,000 - 16,000 บาท

Millet love

Millet love

10,000 - 17,000 บาท

YogiBand

YogiBand

10,000 - 11,000 บาท

The sticker machine

The sticker machine

30,000 - 37,000 บาท

Boat day

Boat day

10,500 - 15,500 บาท

Blue Shade

Blue Shade

55,000 - 65,000 บาท

Slur

Slur

ติดต่อสอบถาม

KJ Band

KJ Band

18,000 - 30,000 บาท

Endou Band

Endou Band

10,500 - 11,500 บาท

คะแนน นัจนันท์

คะแนน นัจนันท์

ติดต่อสอบถาม

แซ็ค ชุมแพ

แซ็ค ชุมแพ

ติดต่อสอบถาม

Y not 7

Y not 7

90,000 บาท

Only me

Only me

10,000 - 16,500 บาท

NURSERY SOUND x MORE

NURSERY SOUND x MORE

15,000 - 35,000 บาท

HUM

HUM

12,000 - 40,000 บาท

Title the Voice 1&4

Title the Voice 1&4

13,000 - 35,000 บาท

Cota band

Cota band

6,000 - 18,000 บาท

แบม วิภาวี

แบม วิภาวี

ติดต่อสอบถาม

NotE smile man

NotE smile man

6,000 - 6,500 บาท

tinky atmos

tinky atmos

11,000 - 18,500 บาท

PLAY LOUD Band

PLAY LOUD Band

27,000 - 36,000 บาท

แหนม รณเดช

แหนม รณเดช

ติดต่อสอบถาม

Drums and Strums band

Drums and Strums band

6,000 - 25,000 บาท

Portrait

Portrait

ติดต่อสอบถาม