Your happiness matters to us.

คลาสสิค

วง คลาสสิค ขับกล่อมบรรยากาศ

คลาสสิคice

ice

5,000 - 17,000 บาท

Siam live music string

Siam live music string

6,000 - 16,000 บาท

June Chanakan

June Chanakan

12,500 - 85,000 บาท

Momentum String Quartet

Momentum String Quartet

15,000 - 16,000 บาท

Sound-spreader

Sound-spreader

8,000 - 25,000 บาท

PLOY PIANO

PLOY PIANO

11,000 - 20,000 บาท

Eng piano

Eng piano

8,000 - 10,000 บาท

FIVERA

FIVERA

39,000 - 60,000 บาท

Siam orchestra show

Siam orchestra show

ติดต่อสอบถาม

Bake Music

Bake Music

25,000 - 35,000 บาท

Wedding project

Wedding project

10,000 - 12,000 บาท

1


คุณได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

กรุณายืนยันอีเมลของท่าน
ทางเราจะส่งลิ้งยืนยันไปที่อีเมลของคุณ ภายใน 24 ชม.

เสร็จสิ้น

สำเร็จ! คุณได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยเสร็จสิ้น

ขอบคุณที่จองศิลปินกับเรา

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ที่หน้าโปรไฟล์ของคุณ
เสร็จสิ้น