รายละเอียด
วีดีโอ
ศิลปินอื่นที่ใกล้เคียง

รายละเอียด

“ETC.” วงดนตรีที่มีเอกลักษณ์ ที่มาพร้อมเสียงเพลงที่สะกดคนฟังได้เสมอ...

วงETC. เป็นการรวมตัวของนักศึกษาวิชาดนตรีจากมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ได้แก่ โซ่-แมนลักษณ์ ทุมกานนท์ (คีย์บอร์ด), บี-โสตถินันท์ ไชยลังการณ์ (คีย์บอร์ด), มิ้นท์-ปรชญา รามโยธิน (เบส), โอเล่-ไพโรจน์ ธรรมรส (กีต้าร์) และ หนึ่ง-อภิวัฒน์ พงษ์วาท (กลอง,ร้องนำ) 

มีสมาชิกดังนี้

  • หนึ่ง : Lead Vocal,Drums
  • บี : Keyboard, Synthesizer
  • มิ้น : Bass
  • โอเล่ : Guitar
  • โซ่ : Keyboard

ความพิเศษที่ไม่เหมือนใคร บวกกับการแสดงที่หาไม่ได้จากที่ไหน 

ETC. พร้อมแล้วที่จะมอบความสุขไปกับเสียงเพลงของพวกเขา รับรองเลยว่าจะไม่มีทางผิดหวัง!

เงื่อนไขการจอง

*การชำระเงิน
  ท่านสามารถชำระมัดจำก่อน 50% จากราคา ส่วนที่เหลืออีก 50% ชำระก่อนวันเเสดง 7 วัน ขอแจ้งให้ทราบว่าราคาที่เเสดงยังไม่รวมค่าใช้จ่ายของเครื่องเสียง ทั้งนี้เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบสถานที่จัดงานว่ามีชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้ในการแสดงหรือไม่ หากท่านตัดสินใจเช่าเครื่องเสียงเพิ่มเติม ทางมายเเบนด์ มีเครื่องเสียงคุณภาพ ให้บริการในราคาพิเศษสำหรับทุกประเภทงาน (สามารถตรวจสอบราคาเครื่องเสียงได้ที่หน้ารายละเอียดศิลปิน ปุ่ม "เช็คราคา/จอง")

*การเเสดงราคา
ราคาศิลปินจะเเสดงราคาเฉพาะในกรุงเทพ เเละปริมณฑลเท่านั้น ในส่วนของการจองศิลปินไปเล่นต่างจังหวัด ราคาที่เเสดงจะไม่รวมถึงค่าเดินทางและค่าที่พักของศิลปิน โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับจังหวัดที่ไปทำการเเสดง

โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ +66 956416298

*การยกเลิกการจอง

ท่านสามารถยกเลิกการจองศิลปินและเครื่องเสียงได้ก่อนวันทำการแสดง โดยมายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำดังต่อไปนี้

- ยกเลิกล่วงหน้าก่อนวันแสดง 30 วัน คืนเงินมัดจำ 10 %
- หากยกเลิกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันจัดงานกิจกรรม ทางเรามีความจำเป็นที่จะไม่คืนเงินมัดจำให้แก่ท่าน

มายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองศิลปินและเครื่องเสียง ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระค่ามัดจำภายในระยะเวลา 5 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการยืนยันศิลปินและเครื่องเสียงของท่าน ผ่านทางอีเมล์ของมายแบนด์

หากท่านไม่ได้ยกเลิกการจองศิลปินและเครื่องเสียงล่วงหน้า มายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ท่านชำระค่าจ้าง ค่าเช่า หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ยังค้างชำระเต็มจำนวน และค่าเสียหายตามจริงที่เกิดขึ้นจากการจอง

*เหตุสุดวิสัย
กรณีมีเหตุสุดวิสัยทำให้ศิลปินไม่สามารถทำการแสดงได้ดังต่อไปนี้

- หากศิลปินหรือวงดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงนักร้องประจำวงดนตรีในระหว่างที่มีการจ้าง วงดนตรีจะจัดหานักร้องที่มีคุณภาพเทียบเท่านักร้องคนเดิมมาแสดงแทน และส่งข้อมูลนักร้องใหม่มาให้ลูกค้าพิจารณาก่อนการแสดงอย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจในการจ้างอีกครั้ง หากลูกค้าตัดสินใจไม่จ้างด้วยสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงนักร้องของวงดนตรี มายแบนด์จะคืนเงินค่ามัดจำที่ได้จ่ายแล้วเต็มจำนวนให้แก่ลูกค้า
- ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใด จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำการแสดงดนตรีได้ อันได้แก่การทะเลาะวิวาท อัคคีภัย การก่อการร้าย เหตุจลาจล หรือการชุมนุมประท้วง มายแบนด์ หรือ ศิลปิน ,
วงดนตรี หรือ เครื่องเสียง จะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุดังกล่าวทันที และสามารถหยุดทำการแสดงดนตรีได้โดยไม่ถือเป็นการผิดสัญญา และไม่มีฝ่ายใดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ จากการไม่สามารถแสดงดนตรีดังกล่าวได้

*การต่อเวลา
ในกรณีที่วงดนตรีไปแสดงจนครบกำหนดเวลาจ้างงานตามที่ระบุในสัญญาของ มายเเบนด์แล้ว ทางเราขอเรียนให้ทราบว่า การจ้างให้ศิลปินเเละวงดนตรีเเสดงต่อในงาน ถือเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการบริการและความรับผิดชอบใดๆของ มายเเบนด์

*ลิขสิทธิ์
การจองศิลปินผ่านมายเเบนด์ ครอบคลุมเฉพาะเพลงที่มายเเบนด์ขออนุญาตใช้จากเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อใช้ในงานแสดงแล้วเท่านั้น (ยกเว้นงานเเสดงประเภทที่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชม) ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อเพลงทั้งหมดได้จากลิสต์เพลงที่ศิลปินใช้เเสดง

ความคิดเห็น

ศิลปินอื่นที่ใกล้เคียง

2 OLDER

11,000 - 17,000 บาท

2Pcs.

ติดต่อสอบถาม

90 trio

25,000 - 26,000 บาท

About Gibb

11,000 - 14,500 บาท

Acoustic cafe

5,000 - 14,000 บาท

Ae Jirakorn

ติดต่อสอบถาม

Ake The Voice season 1

12,000 - 22,000 บาท

ALYN

ติดต่อสอบถาม

Analog

37,000 - 45,000 บาท

Angelic 5 Band

17,000 - 28,000 บาท

Ann Thevoice

13,500 - 27,000 บาท

Appetizer

13,500 - 20,000 บาท

ARPAR PIROM

22,000 - 25,000 บาท

Baitong

12,500 - 22,000 บาท

Bake Music

30,000 - 35,000 บาท

Balu&Bank

12,000 - 13,000 บาท

Bangkok DL

35,000 - 39,000 บาท

Beatboyz Bangkok

25,000 บาท

Bemerkenswert Vier

35,000 - 50,000 บาท

Big mountain

10,000 - 23,000 บาท

Birth PM

7,000 - 18,000 บาท

Blue Shade

55,000 - 65,000 บาท

Boat day

10,500 - 15,500 บาท

Boutique Stroug

5,500 - 13,000 บาท

BowkyLion

ติดต่อสอบถาม

Boy&friend

12,000 - 27,000 บาท

Budokan

ติดต่อสอบถาม

Bunjeejump

17,000 - 20,000 บาท

canary cry

9,000 - 30,000 บาท

Chanudom

ติดต่อสอบถาม

Check In Band

10,500 - 11,000 บาท

Chihuahua band.

25,000 - 30,000 บาท

Clash (แคลช)

ติดต่อสอบถาม

Copy Show พี่เบิร์ด

10,000 - 60,000 บาท

Cota band

6,000 - 18,000 บาท

Creampie Band

26,000 - 27,000 บาท

DHAMENJA

12,000 - 13,000 บาท

Drums and Strums band

6,000 - 25,000 บาท

e - Her

12,000 - 26,000 บาท

Endou Band

10,500 - 11,500 บาท

Ewery

ติดต่อสอบถาม

FAT 4 LIVE

17,000 - 20,000 บาท

Fay Champion of the winner is 2

15,000 - 50,000 บาท

feeling elle

9,000 - 12,000 บาท

Fin

ติดต่อสอบถาม

five sayy

25,000 - 32,000 บาท

Folk Lampang

6,000 - 10,000 บาท

Freelance

6,000 - 14,500 บาท

Gold Band

25,000 - 30,000 บาท

Golffy the voice

14,000 - 40,000 บาท

Greasy Cafe

ติดต่อสอบถาม

Groove evening

11,500 - 20,000 บาท

HONESTY

16,000 - 28,000 บาท

Hu-Ka-Tii Band

11,000 - 23,000 บาท

Hua Hin live band

11,000 - 25,000 บาท

HUM

12,000 - 40,000 บาท

HZ-Ensemble

22,000 - 40,000 บาท

iab subtention

16,000 - 33,000 บาท

ice

5,000 - 17,000 บาท

Image

ติดต่อสอบถาม

Ink Waruntorn

ติดต่อสอบถาม

Innae

10,000 - 16,000 บาท

Instinct

ติดต่อสอบถาม

Iron jazz band

12,000 - 23,000 บาท

J.F. Band

16,000 - 23,500 บาท

Javis The cassette band

15,000 - 26,000 บาท

Jazz chiang mai band

9,000 - 18,000 บาท

Jetset'er

ติดต่อสอบถาม

Jo & Kong

ติดต่อสอบถาม

Joe Enso

ติดต่อสอบถาม

JOY KPN

27,000 - 55,000 บาท

June

9,500 - 25,000 บาท

June Violinist

12,500 - 100,000 บาท

Just in Case Acoustic Band

9,500 - 17,000 บาท

Kaimook I can see your voice

30,000 - 45,000 บาท

KJ Band

18,000 - 30,000 บาท

Kwang ABnormal

ติดต่อสอบถาม

LamunLamai

9,000 - 20,000 บาท

leaves (ลีฟ)

20,000 - 25,000 บาท

Library Cloud

17,000 - 30,000 บาท

little giraffe

25,000 บาท

luckytree

10,000 - 17,000 บาท

Lกฮ

ติดต่อสอบถาม

Made With Love

9,000 - 10,000 บาท

MAI

7,000 - 30,000 บาท

Major9 music group

17,500 - 26,000 บาท

Majung Band

15,000 - 23,000 บาท

Mariam grey

40,000 - 60,000 บาท

May house band (ตังเม)

23,000 - 35,000 บาท

Maylin

9,000 - 20,000 บาท

Mc Kosin

6,000 - 21,000 บาท

Meaw band

5,000 - 15,000 บาท

Middle Age Band

25,000 บาท

Mild Nawin

12,000 - 37,000 บาท

Millet love

10,000 - 17,000 บาท

mints

ติดต่อสอบถาม

Mode van & Pubpab

ติดต่อสอบถาม

Molly

10,000 - 13,000 บาท

Musketeers

ติดต่อสอบถาม

Near Band

15,000 - 24,000 บาท

Nepal Pissanu

18,000 - 40,000 บาท

Nitaa

8,500 - 30,000 บาท

Nobar Nachore

37,000 - 39,000 บาท

Noot Diva

12,000 - 25,000 บาท

NotE smile man

6,000 - 6,500 บาท

NURSERY SOUND x MORE

15,000 - 35,000 บาท

Nuvo

ติดต่อสอบถาม

Only me

10,000 - 16,500 บาท

Oopifz&Joy

15,000 - 22,000 บาท

Over Chill

6,000 - 30,000 บาท

OZ cha-am

10,000 - 23,000 บาท

Palmie

ติดต่อสอบถาม

peter corp

ติดต่อสอบถาม

Petite

ติดต่อสอบถาม

Phrima’s Band

60,000 - 80,000 บาท

Plastic Plastic

ติดต่อสอบถาม

PLAY LOUD Band

27,000 - 36,000 บาท

Playground

ติดต่อสอบถาม

PLOY PIANO

11,000 - 14,000 บาท

Polar Bear

21,000 - 27,000 บาท

Polycat

ติดต่อสอบถาม

Poppythevoice

20,000 - 30,000 บาท

prair piano band

10,000 - 24,000 บาท

Pre.O.8

29,500 บาท

Pun Basher

ติดต่อสอบถาม

Quatzilla Band

6,000 - 24,000 บาท

really nice

10,000 - 18,000 บาท

Rhythm Nation Band

45,000 - 50,000 บาท

Rotring

5,500 - 30,000 บาท

Ruj The Star

ติดต่อสอบถาม

saleman sound

25,000 - 32,000 บาท

Season Five

ติดต่อสอบถาม

Showbai

12,500 - 13,000 บาท

Siam orchestra show

ติดต่อสอบถาม

Silver String & Ono The Voice

ติดต่อสอบถาม

SINGLE BAND

26,000 - 30,000 บาท

Six up

26,000 - 32,000 บาท

So man(โซแมน)

ติดต่อสอบถาม

Somkiat

ติดต่อสอบถาม

SomRlom

ติดต่อสอบถาม

Soul Acoustic Duo

12,000 - 18,000 บาท

Soul Monkeys

10,000 - 23,000 บาท

Sound-spreader

8,000 - 25,000 บาท

Spring Feel

16,000 - 37,000 บาท

Street Funk Rollers

35,000 บาท

Summer Stop

ติดต่อสอบถาม

Sumran Older

25,000 บาท

Sunny Trio & Natt Buntita

35,000 - 40,000 บาท

Super Spring Board

12,000 - 35,000 บาท

Superbaker

40,000 - 60,000 บาท

Tack The Voice season 1

45,000 - 50,000 บาท

TAN BAND (ตั๊กแตน)

ติดต่อสอบถาม

TANGO BAND

13,000 - 15,500 บาท

Tattoo Colour

ติดต่อสอบถาม

Teddy Stage Fighter

6,000 - 13,000 บาท

Ten to Twelve

ติดต่อสอบถาม

The Backpackers Project

25,000 บาท

The Black Magic

25,000 บาท

The Boss

35,000 - 50,000 บาท

THE CATZ

35,000 บาท

The Drive

40,000 บาท

The Energy live

18,500 - 30,000 บาท

The Ku Zheng (กู่เจิง)

15,000 - 17,000 บาท

The Lost Star

6,000 - 11,000 บาท

The Mellowdy Band

13,000 - 16,000 บาท

The Must

ติดต่อสอบถาม

The Note

18,000 - 20,000 บาท

The O Square Group

10,000 - 16,000 บาท

The ocean blue Phuket band

12,000 - 28,000 บาท

The Pisatband

28,500 - 30,000 บาท

THE RAVEN DOLL

ติดต่อสอบถาม

The Richman Toy

ติดต่อสอบถาม

The SoulAve

25,000 - 28,000 บาท

The sticker machine

30,000 - 37,000 บาท

The Subtitle Project

ติดต่อสอบถาม

The Toys

ติดต่อสอบถาม

TheDAY

6,000 - 25,000 บาท

Thoe The Blacklist

ติดต่อสอบถาม

tinky atmos

11,000 - 18,500 บาท

Title the Voice 1&4

13,000 - 35,000 บาท

Trio Wireless

17,000 - 18,500 บาท

Two Pills After Meal

ติดต่อสอบถาม

Ty&Pla the voice

10,000 - 11,000 บาท

USaxophone

9,000 - 26,500 บาท

VEGA

ติดต่อสอบถาม

Violin backing track

6,500 - 11,000 บาท

VIOLIN MAN

9,000 - 16,000 บาท

Vizard

10,000 - 25,000 บาท

Waen

10,000 - 21,500 บาท

Whal & Dolph

ติดต่อสอบถาม

Yada

10,000 - 16,000 บาท

Yes my friends

13,500 - 29,000 บาท

YogiBand

10,000 - 12,000 บาท

ZHZ

25,000 - 30,000 บาท

ZN BAND

ติดต่อสอบถาม

กบ ไท แสน

ติดต่อสอบถาม

กุมภัณฑ์

20,000 บาท

ชาติ สุชาติ

ติดต่อสอบถาม

ดึกดำบรรพ์

ติดต่อสอบถาม

นิค นิรนาม

ติดต่อสอบถาม

บริษัทฮาไม่จำกัด

ติดต่อสอบถาม

ปั่น

ติดต่อสอบถาม

พอส (PAUSE)

ติดต่อสอบถาม

พิม The Voice Season 1

15,000 - 25,000 บาท

พีท พีระ

ติดต่อสอบถาม

วง 3.50 บาท

ติดต่อสอบถาม

วงกลม

ติดต่อสอบถาม

ศักดา อินคา

ติดต่อสอบถาม

สยามย่ำเก้า

14,000 - 29,000 บาท

สิงโต นำโชค

ติดต่อสอบถาม

สุกัญญา มิเกล

ติดต่อสอบถาม

สุเมธ แอนด์ เดอะปั๋ง

ติดต่อสอบถาม

หนุ่มกะลา

ติดต่อสอบถาม

หมู the voice

25,000 บาท

หรั่ง rockestra

ติดต่อสอบถาม

ออย สุนิดา

ติดต่อสอบถาม

อี๊ด Fly

ติดต่อสอบถาม

อี๊ด โปงลางสะออน

ติดต่อสอบถาม

อุ้ย รวิวรรณ จินดา

ติดต่อสอบถาม

เจมส์ เรืองศักดิ์

ติดต่อสอบถาม

เชย

22,000 - 30,000 บาท

เต้น นรารักษ์

45,000 - 65,000 บาท

เบน อัตถชัย

5,000 - 7,000 บาท

เพชรจรัสแสง

ติดต่อสอบถาม

เพียว KPN/The Voice 6

30,000 - 50,000 บาท

เอก สุระเชษฐ์

ติดต่อสอบถาม

เอิร์ธ i can see your voice

16,000 - 16,500 บาท

แจ๊ส สปุ๊กนิค

ติดต่อสอบถาม

แซ็ค ชุมแพ

ติดต่อสอบถาม

แป้งโกะ

ติดต่อสอบถาม

แสงระวี

9,000 - 21,000 บาท

แอน ธิติมา

35,000 - 60,000 บาท

แอม เสาวลักษณ์

ติดต่อสอบถาม

โดม มาร์ติน

ติดต่อสอบถาม

โอ๊ต ปราโมทย์

ติดต่อสอบถาม

ใบเฟิร์น สุทธิยา

ติดต่อสอบถาม

ไข่มุก รุ่งรัตน์

ติดต่อสอบถาม

ไท ธนาวุฒ

ติดต่อสอบถาม

Rating

จังหวัดที่สังกัด

กรุงเทพมหานคร

มีผู้สนใจทั้งหมด

1740 คน

** พร้อมเล่นต่างจังหวัด

Band Calendar

ฉันไม่เปลี่ยน - ETC.
ฝัง (ใน) ใจ - ETC.
Medley - ETC.
อย่าเลยนะ - หนึ่ง ETC.

หากต้องการจองรายการนี้
กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

095-641-6298
โทรเลย

การยืนยันสำเร็จ :)

หลังจากลูกค้าชำระเงินแล้ว
จะมีอีเมล์แจ้งเตือนไปยังศิลปิน กรุณาเตรียมตัวให้พร้อม!
เสร็จสิ้น

การยกเลิกสำเร็จ :(

ระบบได้ทำการยกเลิกการจองออกจากระบบแล้ว

ปิด

คุณได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

กรุณายืนยันอีเมลของท่าน
ทางเราจะส่งลิ้งยืนยันไปที่อีเมลของคุณ ภายใน 24 ชม.

เสร็จสิ้น

สำเร็จ! คุณได้ทำการยืนยันอีเมล์เรียบร้อย

กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

เสร็จสิ้น

ขอบคุณที่จองศิลปินกับเรา :)

เราจะติดต่อกลับไปหาคุณโดยเร็วที่สุด
คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ที่หน้าโปรไฟล์ของคุณ
เสร็จสิ้น