รายละเอียด
วีดีโอ
ศิลปินอื่นที่ใกล้เคียง

รายละเอียด

Exotic Group เกิดจากการรวมตัวของนักศึกษา Percussion จาก 2 มหาวิทยาลัย

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2545 ควบคุมโดย อ.สุนทร ยอดศรีทอง เริ่มแรก Exotic เป็นวง Classic Percussion Ensemble เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาวิชาเอก Classic Percussion ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบของการแสดงเป็นลักษณะของ Percussion Show Band โดยการหยิบจับวัสดุเหลือใช้มาใช้ในการแสดง เช่น ถังเหล็ก,เก้าอี้ไม้,ล้อแม็ก เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการแสดงเป็นการนำเอาพื้นฐานของ Percussion มาประยุกต์บวกกับท่วงท่าลีลาการเต้น โดยจะเน้นความพร้อมเพรียงประกอบกับจังหวะอันเร้าใจ หลังจากนั้นจึงได้ออกแสดงโชว์ในงานมหาวิทยาลัย จนเป็นที่สนใจของผู้คนมากมาย เนื่องจาก Exotic Percussion เป็นดนตรีแนวแปลกใหม่ที่พึ่งจะมีในเมืองไทย

ต่อมา Exotic Group ได้ออกแสดงโชว์ในงานอีเว้นท์ต่างๆ มากมายทั่วประเทศ และได้รับเชิญไปออกแสดงรายการโทรทัศน์มากมายจนเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่ว ประเทศ Exotic Group ได้รับเชิญไปโชว์ในงาน Music Festival ต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ปี 2004-2011  และได้ทำอัลบั้มชุดแรกกับ Lucks Music ในปี 2006 ชื่อชุด Exotic : คนเคาะทั้ง 7  โดยเป็นแนวดนตรี Percussion และมี VCD Percussion show 1 album. นอกจากนี้ Exotic Group ยังเป็น Percussion Training ให้กับ YAMAHA โดยผลิตสื่อการสอนด้าน Percussion เพื่อเผยแพร่ให้กับโรงเรียนและสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ. ในปี 2007 ได้รับเกียรติจากงานกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24 แสดงในพิธีเปิดชื่อชุด “SOUND OF UNITY”

ปัจจุบัน Exotic Group มีสมาชิกทั้งหมด 9 คน นำทีมโดยนายนฤป เพชรรักษ์ หรือ ”โอม” หนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งวง Exotic Group อีกทั้งยังเป็นสมาชิกวง National Symphony Orchestra และ Bangkok Symphony Orchestra และด้วยหัวใจที่มีเพียงเสียงของการกระทบ พวกเขาทั้ง 9 จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์งานดนตรีประเภทนี้ให้ดังกึกก้อง จนทุกคนต้องหันมามองด้วยความสนใจและสนุกไปกับจังหวะกระทบที่พวกเขาสร้างขึ้น

เงื่อนไขการจอง

*การชำระเงิน
 ท่านสามารถชำระมัดจำก่อน 50% จากราคา ส่วนที่เหลืออีก 50% ชำระก่อนวันเเสดง 7 วัน ขอแจ้งให้ทราบว่าราคาที่เเสดงยังไม่รวมค่าใช้จ่ายของเครื่องเสียง ทั้งนี้เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบสถานที่จัดงานว่ามีชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้ในการแสดงหรือไม่ หากท่านตัดสินใจเช่าเครื่องเสียงเพิ่มเติม ทางมายเเบนด์ มีเครื่องเสียงคุณภาพ ให้บริการในราคาพิเศษสำหรับทุกประเภทงาน (สามารถตรวจสอบราคาเครื่องเสียงได้ที่หน้ารายละเอียดศิลปิน ปุ่ม "เช็คราคา/จอง")

*การเเสดงราคา
ราคาศิลปินจะเเสดงราคาเฉพาะในกรุงเทพ เเละปริมณฑลเท่านั้น ในส่วนของการจองศิลปินไปเล่นต่างจังหวัด ราคาที่เเสดงจะไม่รวมถึงค่าเดินทางและค่าที่พักของศิลปิน โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับจังหวัดที่ไปทำการเเสดง

โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ +66 956416298

*การยกเลิกการจอง

ท่านสามารถยกเลิกการจองศิลปินและเครื่องเสียงได้ก่อนวันทำการแสดง โดยมายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำดังต่อไปนี้

- ยกเลิกล่วงหน้าก่อนวันแสดง 30 วัน คืนเงินมัดจำ 20 %
- ยกเลิกล่วงหน้า 15 - 29 วัน ก่อนวันจัดงานกิจกรรม คืนเงินมัดจำ 10 %
- หากยกเลิกล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันจัดงานกิจกรรม ทางเรามีความจำเป็นที่จะไม่คืนเงินมัดจำให้แก่ท่าน

มายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองศิลปินและเครื่องเสียง ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระค่ามัดจำภายในระยะเวลา 5 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการยืนยันศิลปินและเครื่องเสียงของท่าน ผ่านทางอีเมล์ของมายแบนด์

หากท่านไม่ได้ยกเลิกการจองศิลปินและเครื่องเสียงล่วงหน้า มายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ท่านชำระค่าจ้าง ค่าเช่า หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ยังค้างชำระเต็มจำนวน และค่าเสียหายตามจริงที่เกิดขึ้นจากการจอง

*เหตุสุดวิสัย
กรณีมีเหตุสุดวิสัยทำให้ศิลปินไม่สามารถทำการแสดงได้ดังต่อไปนี้

- หากศิลปินหรือวงดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงนักร้องประจำวงดนตรีในระหว่างที่มีการจ้าง วงดนตรีจะจัดหานักร้องที่มีคุณภาพเทียบเท่านักร้องคนเดิมมาแสดงแทน และส่งข้อมูลนักร้องใหม่มาให้ลูกค้าพิจารณาก่อนการแสดงอย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจในการจ้างอีกครั้ง หากลูกค้าตัดสินใจไม่จ้างด้วยสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงนักร้องของวงดนตรี มายแบนด์จะคืนเงินค่ามัดจำที่ได้จ่ายแล้วเต็มจำนวนให้แก่ลูกค้า
- ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใด จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำการแสดงดนตรีได้ อันได้แก่การทะเลาะวิวาท อัคคีภัย การก่อการร้าย เหตุจลาจล หรือการชุมนุมประท้วง มายแบนด์ หรือ ศิลปิน ,
วงดนตรี หรือ เครื่องเสียง จะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุดังกล่าวทันที และสามารถหยุดทำการแสดงดนตรีได้โดยไม่ถือเป็นการผิดสัญญา และไม่มีฝ่ายใดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ จากการไม่สามารถแสดงดนตรีดังกล่าวได้

*การต่อเวลา
ในกรณีที่วงดนตรีไปแสดงจนครบกำหนดเวลาจ้างงานตามที่ระบุในสัญญาของ มายเเบนด์แล้ว ทางเราขอเรียนให้ทราบว่า การจ้างให้ศิลปินเเละวงดนตรีเเสดงต่อในงาน ถือเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการบริการและความรับผิดชอบใดๆของ มายเเบนด์

*ลิขสิทธิ์
การจองศิลปินผ่านมายเเบนด์ ครอบคลุมเฉพาะเพลงที่มายเเบนด์ขออนุญาตใช้จากเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อใช้ในงานแสดงแล้วเท่านั้น (ยกเว้นงานเเสดงประเภทที่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชม) ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อเพลงทั้งหมดได้จากลิสต์เพลงที่ศิลปินใช้เเสดง

ความคิดเห็น

ศิลปินอื่นที่ใกล้เคียง

Analog

37,000 - 45,000 บาท

Angelic 5 Band

17,000 - 28,000 บาท

Bake Music

30,000 - 35,000 บาท

Balu&Bank

12,000 - 13,000 บาท

Beauty harmony

10,000 - 19,000 บาท

Fay Champion of the winner is 2

15,000 - 50,000 บาท

HZ-Ensemble

22,000 - 40,000 บาท

June Violinist

12,500 - 100,000 บาท

Momentum String Quartet

15,000 - 16,000 บาท

PLOY PIANO

11,000 - 14,000 บาท

Siam orchestra show

ติดต่อสอบถาม

Soul Monkeys

10,000 - 23,000 บาท

Sound-spreader

8,000 - 25,000 บาท

The Backpackers Project

25,000 บาท

The Ku Zheng (กู่เจิง)

15,000 - 17,000 บาท

The O Square Group

10,000 - 16,000 บาท

TheDAY

6,000 - 25,000 บาท

USaxophone

9,000 - 26,500 บาท

Violin backing track

6,500 - 11,000 บาท

Rating

จังหวัดที่สังกัด

กรุงเทพมหานคร

มีผู้สนใจทั้งหมด

240 คน

** พร้อมเล่นต่างจังหวัด

Band Calendar

Percussion - Exotic Thailand
วงดนตรีงานอีเว้นท์ - Exotic Thailand
Entertainment - Exotic Thailand
exotic percussion - Exotic Thailand

หากต้องการจองรายการนี้
กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

095-641-6298
โทรเลย

การยืนยันสำเร็จ :)

หลังจากลูกค้าชำระเงินแล้ว
จะมีอีเมล์แจ้งเตือนไปยังศิลปิน กรุณาเตรียมตัวให้พร้อม!
เสร็จสิ้น

การยกเลิกสำเร็จ :(

ระบบได้ทำการยกเลิกการจองออกจากระบบแล้ว

ปิด

คุณได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

กรุณายืนยันอีเมลของท่าน
ทางเราจะส่งลิ้งยืนยันไปที่อีเมลของคุณ ภายใน 24 ชม.

เสร็จสิ้น

สำเร็จ! คุณได้ทำการยืนยันอีเมล์เรียบร้อย

กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

เสร็จสิ้น

ขอบคุณที่จองศิลปินกับเรา :)

เราจะติดต่อกลับไปหาคุณโดยเร็วที่สุด
คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ที่หน้าโปรไฟล์ของคุณ
เสร็จสิ้น