รายละเอียด
วีดีโอ
ศิลปินอื่นที่ใกล้เคียง

รายละเอียด

อีกหนึ่งวงดนตรีร็อคในดำนานอย่าง Barbies จากค่าย Smallroom ที่เติบโตในยุคอัลเตอร์เนทีฟรุ่งเรือง

เคยโชว์ใส่ชุดนักเรียนหญิงทั้งวงขึ้นคอนเสิร์ต ได้ขึ้นเล่นเป็นวงเปิดให้กับคอนเสิร์ตของ Green Day ครั้งแรกที่เอ็มบีเคฮอลล์ มีสมาชิกดังนี้

  • Paopon Thephasdin (Tar) - Pitch Bender
  • Veerawat Suebsimma (Tulip) - E Tone
  • Nassapong Chansukhon (Nut) - D Tune
  • Nawapath Chantrakul (Jay) - Low Frequencer
  • Kwan Sornchai (Kwan) - Tempo
  • Songtham Jansalo (Aor) - Mood & Tone
  • Pat Yongkittikul - Curated Conductor

และพวกเขากลับมาอีกครั้งในรอบ 8 ปี พร้อมความหนักแน่นทางด้านดนตรี และการสาดเสียงหนักเบาตามสไตล์ ที่ระบายความรู้สึกออกมาผ่านความเข้นข้นใน part ของดนตรีสุดมันส์ ชวนให้ระเบิดและปลดปล่อยไปพร้อม ๆ กัน

ให้ Barbies ทำงานเลี้ยงให้มันสุด ๆ ไปด้วยกัน!!

เงื่อนไขการจอง

*การชำระเงิน
ท่านสามารถชำระมัดจำก่อน 50% จากราคา ส่วนที่เหลืออีก 50% ชำระก่อนวันเเสดง 7 วัน ขอแจ้งให้ทราบว่าราคาที่เเสดงยังไม่รวมค่าใช้จ่ายของเครื่องเสียง ทั้งนี้เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบสถานที่จัดงานว่ามีชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้ในการแสดงหรือไม่ หากท่านตัดสินใจเช่าเครื่องเสียงเพิ่มเติม ทางมายเเบนด์ มีเครื่องเสียงคุณภาพ ให้บริการในราคาพิเศษสำหรับทุกประเภทงาน (สามารถตรวจสอบราคาเครื่องเสียงได้ที่หน้ารายละเอียดศิลปิน ปุ่ม "เช็คราคา/จอง")

*การเเสดงราคา
ราคาศิลปินจะเเสดงราคาเฉพาะในกรุงเทพ เเละปริมณฑลเท่านั้น ในส่วนของการจองศิลปินไปเล่นต่างจังหวัด ราคาที่เเสดงจะไม่รวมถึงค่าเดินทางและค่าที่พักของศิลปิน โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับจังหวัดที่ไปทำการเเสดง

โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ +66 956416298

*การยกเลิกการจอง

ท่านสามารถยกเลิกการจองศิลปินและเครื่องเสียงได้ก่อนวันทำการแสดง โดยมายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำดังต่อไปนี้

- ยกเลิกล่วงหน้าก่อนวันแสดง 30 วัน คืนเงินมัดจำ 15 %

- หากยกเลิกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันจัดงานกิจกรรม ทางเรามีความจำเป็นที่จะไม่คืนเงินมัดจำให้แก่ท่าน

มายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองศิลปินและเครื่องเสียง ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระค่ามัดจำภายในระยะเวลา 5 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการยืนยันศิลปินและเครื่องเสียงของท่าน ผ่านทางอีเมล์ของมายแบนด์

หากท่านไม่ได้ยกเลิกการจองศิลปินและเครื่องเสียงล่วงหน้า มายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ท่านชำระค่าจ้าง ค่าเช่า หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ยังค้างชำระเต็มจำนวน และค่าเสียหายตามจริงที่เกิดขึ้นจากการจอง

*เหตุสุดวิสัย
กรณีมีเหตุสุดวิสัยทำให้ศิลปินไม่สามารถทำการแสดงได้ดังต่อไปนี้

- หากศิลปินหรือวงดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงนักร้องประจำวงดนตรีในระหว่างที่มีการจ้าง วงดนตรีจะจัดหานักร้องที่มีคุณภาพเทียบเท่านักร้องคนเดิมมาแสดงแทน และส่งข้อมูลนักร้องใหม่มาให้ลูกค้าพิจารณาก่อนการแสดงอย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจในการจ้างอีกครั้ง หากลูกค้าตัดสินใจไม่จ้างด้วยสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงนักร้องของวงดนตรี มายแบนด์จะคืนเงินค่ามัดจำที่ได้จ่ายแล้วเต็มจำนวนให้แก่ลูกค้า
- ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใด จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำการแสดงดนตรีได้ อันได้แก่การทะเลาะวิวาท อัคคีภัย การก่อการร้าย เหตุจลาจล หรือการชุมนุมประท้วง มายแบนด์ หรือ ศิลปิน ,
วงดนตรี หรือ เครื่องเสียง จะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุดังกล่าวทันที และสามารถหยุดทำการแสดงดนตรีได้โดยไม่ถือเป็นการผิดสัญญา และไม่มีฝ่ายใดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ จากการไม่สามารถแสดงดนตรีดังกล่าวได้

*การต่อเวลา
ในกรณีที่วงดนตรีไปแสดงจนครบกำหนดเวลาจ้างงานตามที่ระบุในสัญญาของ มายเเบนด์แล้ว ทางเราขอเรียนให้ทราบว่า การจ้างให้ศิลปินเเละวงดนตรีเเสดงต่อในงาน ถือเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการบริการและความรับผิดชอบใดๆของ มายเเบนด์

*ลิขสิทธิ์
การจองศิลปินผ่านมายเเบนด์ ครอบคลุมเฉพาะเพลงที่มายเเบนด์ขออนุญาตใช้จากเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อใช้ในงานแสดงแล้วเท่านั้น (ยกเว้นงานเเสดงประเภทที่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชม) ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อเพลงทั้งหมดได้จากลิสต์เพลงที่ศิลปินใช้เเสดง

ความคิดเห็น

ศิลปินอื่นที่ใกล้เคียง

90 trio

25,000 - 26,000 บาท

Ae Jirakorn

ติดต่อสอบถาม

ALYN

ติดต่อสอบถาม

Analog

37,000 - 45,000 บาท

ARPAR PIROM

22,000 - 25,000 บาท

Bangkok DL

35,000 - 39,000 บาท

Big mountain

10,000 - 23,000 บาท

Blackhead

ติดต่อสอบถาม

Blue Shade

55,000 - 65,000 บาท

Boutique Stroug

5,500 - 13,000 บาท

Boy&friend

12,000 - 27,000 บาท

Brown Flying

ติดต่อสอบถาม

canary cry

9,000 - 30,000 บาท

Chanudom

ติดต่อสอบถาม

Chihuahua band.

25,000 - 30,000 บาท

Clash (แคลช)

ติดต่อสอบถาม

Creampie Band

26,000 - 27,000 บาท

De Flamingo

ติดต่อสอบถาม

DHAMENJA

12,000 - 13,000 บาท

Ebola

ติดต่อสอบถาม

FAT 4 LIVE

17,000 - 20,000 บาท

Fin

ติดต่อสอบถาม

FINAL CHAPTER

35,000 บาท

five sayy

25,000 - 32,000 บาท

Freelance

6,000 - 14,500 บาท

Gene Kasidit

ติดต่อสอบถาม

Ghost

65,000 บาท

Gold Band

25,000 - 30,000 บาท

Groove evening

11,500 - 20,000 บาท

HONESTY

16,000 - 28,000 บาท

HUM

12,000 - 40,000 บาท

HZ-Ensemble

22,000 - 40,000 บาท

Instinct

ติดต่อสอบถาม

J.F. Band

16,000 - 23,500 บาท

Jo & Kong

ติดต่อสอบถาม

JOY KPN

27,000 - 55,000 บาท

June Violinist

12,500 - 100,000 บาท

Just in Case Acoustic Band

9,500 - 17,000 บาท

Kwang ABnormal

ติดต่อสอบถาม

LamunLamai

9,000 - 20,000 บาท

leaves (ลีฟ)

20,000 - 25,000 บาท

Library Cloud

17,000 - 30,000 บาท

Lกฮ

ติดต่อสอบถาม

Major9 music group

17,500 - 26,000 บาท

Majung Band

15,000 - 23,000 บาท

May house band (ตังเม)

23,000 - 35,000 บาท

Middle Age Band

25,000 บาท

Migrate to the Ocean

ติดต่อสอบถาม

Mode van & Pubpab

ติดต่อสอบถาม

Near Band

15,000 - 24,000 บาท

Nepal Pissanu

18,000 - 40,000 บาท

Noot Diva

12,000 - 25,000 บาท

NURSERY SOUND x MORE

15,000 - 35,000 บาท

Nuvo

ติดต่อสอบถาม

OZ cha-am

10,000 - 23,000 บาท

peter corp

ติดต่อสอบถาม

Playground

ติดต่อสอบถาม

Polar Bear

21,000 - 27,000 บาท

Pre.O.8

29,500 บาท

Pun Basher

ติดต่อสอบถาม

Showbai

12,500 - 13,000 บาท

SillyFools & Dax Rock Rider

ติดต่อสอบถาม

SINGLE BAND

26,000 - 30,000 บาท

Six up

26,000 - 32,000 บาท

Slur

ติดต่อสอบถาม

Snoopking

ติดต่อสอบถาม

So man(โซแมน)

ติดต่อสอบถาม

Solitude is Bliss

ติดต่อสอบถาม

Somkiat

ติดต่อสอบถาม

Songkarn Panyaruean

ติดต่อสอบถาม

Street Funk Rollers

35,000 บาท

Sumran Older

25,000 บาท

Super Spring Board

12,000 - 35,000 บาท

TANGO BAND

13,000 - 15,500 บาท

Ten to Twelve

ติดต่อสอบถาม

The Bandit Boy

ติดต่อสอบถาม

The Black Magic

25,000 บาท

The Boss

35,000 - 50,000 บาท

THE CATZ

35,000 บาท

The Drive

40,000 บาท

The Energy live

18,500 - 30,000 บาท

The Gain chiang mai

16,000 - 18,000 บาท

The Jukks

ติดต่อสอบถาม

The Must

ติดต่อสอบถาม

The Note

18,000 - 20,000 บาท

The Pisatband

28,500 - 30,000 บาท

THE RAVEN DOLL

ติดต่อสอบถาม

The Richman Toy

ติดต่อสอบถาม

The sticker machine

30,000 - 37,000 บาท

Thoe The Blacklist

ติดต่อสอบถาม

Trio Wireless

17,000 - 18,500 บาท

Two Pills After Meal

ติดต่อสอบถาม

Ty&Pla the voice

10,000 - 11,000 บาท

VEGA

ติดต่อสอบถาม

VELS.

ติดต่อสอบถาม

Y not 7

90,000 บาท

Yes my friends

13,500 - 29,000 บาท

ZHZ

25,000 - 30,000 บาท

กบ ไท แสน

ติดต่อสอบถาม

กบไมโคร วงอโยธยา

ติดต่อสอบถาม

กุมภัณฑ์

20,000 บาท

ดิโอฬารโปรเจ็คท์

ติดต่อสอบถาม

ดึกดำบรรพ์

ติดต่อสอบถาม

บริษัทฮาไม่จำกัด

ติดต่อสอบถาม

วงกลม

ติดต่อสอบถาม

ศักดา อินคา

ติดต่อสอบถาม

ศิริมงคล

ติดต่อสอบถาม

สภาพสุภาพ

ติดต่อสอบถาม

สยามย่ำเก้า

14,000 - 29,000 บาท

หนุ่มกะลา

ติดต่อสอบถาม

หมู the voice

25,000 บาท

หรั่ง rockestra

ติดต่อสอบถาม

อี๊ด Fly

ติดต่อสอบถาม

เชย

22,000 - 30,000 บาท

เป้ ไฮ-ร๊อค

ติดต่อสอบถาม

เพชรจรัสแสง

ติดต่อสอบถาม

เหน่ง The Voice & BAD DNA

25,000 - 40,000 บาท

แมว จิรศักดิ์

ติดต่อสอบถาม

โดม มาร์ติน

ติดต่อสอบถาม

โป่ง หิน เหล็ก ไฟ

ติดต่อสอบถาม

ไท ธนาวุฒ

ติดต่อสอบถาม

Rating

จังหวัดที่สังกัด

กรุงเทพมหานคร

มีผู้สนใจทั้งหมด

911 คน

** พร้อมเล่นต่างจังหวัด

Band Calendar

Barbies - พล่าน PLARN
Barbies - ฝันส่วนตัว
Barbies - พล่าน live
Barbies - ก่อนวันสุดท้าย

หากต้องการจองรายการนี้
กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

0956416298
โทรเลย

การยืนยันสำเร็จ :)

หลังจากลูกค้าชำระเงินแล้ว
จะมีอีเมล์แจ้งเตือนไปยังศิลปิน กรุณาเตรียมตัวให้พร้อม!
เสร็จสิ้น

การยกเลิกสำเร็จ :(

ระบบได้ทำการยกเลิกการจองออกจากระบบแล้ว

ปิด

คุณได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

กรุณายืนยันอีเมลของท่าน
ทางเราจะส่งลิ้งยืนยันไปที่อีเมลของคุณ ภายใน 24 ชม.

เสร็จสิ้น

สำเร็จ! คุณได้ทำการยืนยันอีเมล์เรียบร้อย

กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

เสร็จสิ้น

ขอบคุณที่จองศิลปินกับเรา :)

เราจะติดต่อกลับไปหาคุณโดยเร็วที่สุด
คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ที่หน้าโปรไฟล์ของคุณ
เสร็จสิ้น