รายละเอียด
วีดีโอ
ศิลปินอื่นที่ใกล้เคียง

รายละเอียด

ถ้าแนวปาร์ตี้ แนวแนว Hard rock มันส์ต้องวงนี้เลยครับ The Gain chiang mai

ประสบการรวมตัวกว่า 200งาน อย่างงานล่าสุด เปิดตัวDucati ได้อย่างยิ่งใหญ่ที่เชียงใหม่ เธอคนนี้ สาวom วงThe Gain chiang mai ก็ทำได้อย่าดีเยี่ยม 

จะงานevent ในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง อาฟเตอร์ปาร์ตี้สนุกๆ หรืองานแต่ง. ให้เธอไปอยู่ในวันสำคัญของคุณเถอะ ไม่ผิดหวัง!!

เงื่อนไขการจอง

*การชำระเงิน
 ท่านสามารถชำระมัดจำก่อน 50% จากราคา ส่วนที่เหลืออีก 50% ชำระก่อนวันเเสดง 7 วัน ขอแจ้งให้ทราบว่าราคาที่เเสดงยังไม่รวมค่าใช้จ่ายของเครื่องเสียง ทั้งนี้เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบสถานที่จัดงานว่ามีชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้ในการแสดงหรือไม่ หากท่านตัดสินใจเช่าเครื่องเสียงเพิ่มเติม ทางมายเเบนด์ มีเครื่องเสียงคุณภาพ ให้บริการในราคาพิเศษสำหรับทุกประเภทงาน (สามารถตรวจสอบราคาเครื่องเสียงได้ที่หน้ารายละเอียดศิลปิน ปุ่ม "เช็คราคา/จอง")

*การเเสดงราคา
ราคาศิลปินจะเเสดงราคาเฉพาะในกรุงเทพ เเละปริมณฑลเท่านั้น ในส่วนของการจองศิลปินไปเล่นต่างจังหวัด ราคาที่เเสดงจะไม่รวมถึงค่าเดินทางและค่าที่พักของศิลปิน โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับจังหวัดที่ไปทำการเเสดง

โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ +66 956416298

*การยกเลิกการจอง

ท่านสามารถยกเลิกการจองศิลปินและเครื่องเสียงได้ก่อนวันทำการแสดง โดยมายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำดังต่อไปนี้

- ยกเลิกล่วงหน้าก่อนวันแสดง 30 วัน คืนเงินมัดจำ 20 %
- ยกเลิกล่วงหน้า 15 - 29 วัน ก่อนวันจัดงานกิจกรรม คืนเงินมัดจำ 10 %
- หากยกเลิกล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันจัดงานกิจกรรม ทางเรามีความจำเป็นที่จะไม่คืนเงินมัดจำให้แก่ท่าน

มายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองศิลปินและเครื่องเสียง ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระค่ามัดจำภายในระยะเวลา 5 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการยืนยันศิลปินและเครื่องเสียงของท่าน ผ่านทางอีเมล์ของมายแบนด์

หากท่านไม่ได้ยกเลิกการจองศิลปินและเครื่องเสียงล่วงหน้า มายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ท่านชำระค่าจ้าง ค่าเช่า หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ยังค้างชำระเต็มจำนวน และค่าเสียหายตามจริงที่เกิดขึ้นจากการจอง

*เหตุสุดวิสัย
กรณีมีเหตุสุดวิสัยทำให้ศิลปินไม่สามารถทำการแสดงได้ดังต่อไปนี้

- หากศิลปินหรือวงดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงนักร้องประจำวงดนตรีในระหว่างที่มีการจ้าง วงดนตรีจะจัดหานักร้องที่มีคุณภาพเทียบเท่านักร้องคนเดิมมาแสดงแทน และส่งข้อมูลนักร้องใหม่มาให้ลูกค้าพิจารณาก่อนการแสดงอย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจในการจ้างอีกครั้ง หากลูกค้าตัดสินใจไม่จ้างด้วยสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงนักร้องของวงดนตรี มายแบนด์จะคืนเงินค่ามัดจำที่ได้จ่ายแล้วเต็มจำนวนให้แก่ลูกค้า
- ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใด จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำการแสดงดนตรีได้ อันได้แก่การทะเลาะวิวาท อัคคีภัย การก่อการร้าย เหตุจลาจล หรือการชุมนุมประท้วง มายแบนด์ หรือ ศิลปิน ,
วงดนตรี หรือ เครื่องเสียง จะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุดังกล่าวทันที และสามารถหยุดทำการแสดงดนตรีได้โดยไม่ถือเป็นการผิดสัญญา และไม่มีฝ่ายใดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ จากการไม่สามารถแสดงดนตรีดังกล่าวได้

*การต่อเวลา
ในกรณีที่วงดนตรีไปแสดงจนครบกำหนดเวลาจ้างงานตามที่ระบุในสัญญาของ มายเเบนด์แล้ว ทางเราขอเรียนให้ทราบว่า การจ้างให้ศิลปินเเละวงดนตรีเเสดงต่อในงาน ถือเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการบริการและความรับผิดชอบใดๆของ มายเเบนด์

*ลิขสิทธิ์
การจองศิลปินผ่านมายเเบนด์ ครอบคลุมเฉพาะเพลงที่มายเเบนด์ขออนุญาตใช้จากเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อใช้ในงานแสดงแล้วเท่านั้น (ยกเว้นงานเเสดงประเภทที่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชม) ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อเพลงทั้งหมดได้จากลิสต์เพลงที่ศิลปินใช้เเสดง

ความคิดเห็น

ศิลปินอื่นที่ใกล้เคียง

2 OLDER

11,000 - 17,000 บาท

90 trio

25,000 - 26,000 บาท

Acoustic cafe

6,000 - 14,500 บาท

ALYN

25,000 - 40,000 บาท

Analog

37,000 - 45,000 บาท

Baitong

12,500 - 22,000 บาท

Bake Music

30,000 - 35,000 บาท

Barbies

ติดต่อสอบถาม

Big mountain

10,000 - 23,000 บาท

Blackhead

115,000 บาท

Blue Shade

51,000 - 62,000 บาท

Boutique Stroug

5,500 - 12,000 บาท

Boy&friend

12,000 - 27,000 บาท

canary cry

10,000 - 30,000 บาท

Check In Band

10,000 - 11,000 บาท

Chihuahua band.

25,000 - 30,000 บาท

Copy Show พี่เบิร์ด

12,000 - 60,000 บาท

Creampie Band

31,000 บาท

DHAMENJA

12,000 - 13,000 บาท

Drums and Strums band

6,000 - 25,000 บาท

FAT 4 LIVE

17,000 - 20,000 บาท

Fin

ติดต่อสอบถาม

FINAL CHAPTER

35,000 บาท

Freelance

6,000 - 14,500 บาท

Gene Kasidit

ติดต่อสอบถาม

Ghost

65,000 บาท

Gold Band

25,000 - 30,000 บาท

HONESTY

16,000 - 28,000 บาท

HUM

12,000 - 40,000 บาท

HZ-Ensemble

22,000 - 40,000 บาท

iab subtention

16,000 - 33,000 บาท

J.F. Band

15,000 - 23,500 บาท

Javis The cassette band

15,000 - 26,000 บาท

Jo & Kong

ติดต่อสอบถาม

JOY KPN

27,000 - 50,000 บาท

June Violinist

12,500 - 100,000 บาท

Just in Case Acoustic Band

9,500 - 16,000 บาท

Ladybugs

30,000 - 35,000 บาท

LamunLamai

9,000 - 20,000 บาท

Library Cloud

17,000 - 30,000 บาท

MAI

7,000 - 30,000 บาท

Major9 music group

17,500 - 26,000 บาท

Majung Band

15,000 - 23,000 บาท

May house band (ตังเม)

23,000 - 35,000 บาท

Meaw band

5,000 - 15,000 บาท

Meet And Greet

6,000 - 22,000 บาท

Middle Age Band

25,000 บาท

Mild Nawin

12,000 - 37,000 บาท

Mode van & Pubpab

ติดต่อสอบถาม

Near Band

15,000 - 24,000 บาท

Nepal Pissanu

18,000 - 40,000 บาท

Noot Diva

12,000 - 25,000 บาท

NURSERY SOUND x MORE

15,000 - 35,000 บาท

Nuvo

ติดต่อสอบถาม

OZ cha-am

10,000 - 23,000 บาท

peter corp

ติดต่อสอบถาม

PLOY PIANO

11,000 - 14,000 บาท

Polar Bear

21,000 - 27,000 บาท

Pre.O.8

29,500 บาท

Showbai

12,500 - 13,000 บาท

SillyFools & Dax Rock Rider

ติดต่อสอบถาม

SINGLE BAND

26,000 - 30,000 บาท

Slur

ติดต่อสอบถาม

Somkiat

ติดต่อสอบถาม

SomRlom

ติดต่อสอบถาม

Soul Monkeys

10,000 - 23,000 บาท

Street Funk Rollers

35,000 บาท

Super Spring Board

12,000 - 35,000 บาท

TANGO BAND

13,000 - 15,500 บาท

The Black Magic

25,000 บาท

THE CATZ

35,000 บาท

The Drive

40,000 บาท

The Energy live

29,000 - 30,000 บาท

The Jukks

ติดต่อสอบถาม

The Lost Star

7,000 บาท

The Must

ติดต่อสอบถาม

The Note

18,000 - 20,000 บาท

The Pisatband

28,500 - 30,000 บาท

The Richman Toy

ติดต่อสอบถาม

The sticker machine

30,000 - 37,000 บาท

Thoe The Blacklist

ติดต่อสอบถาม

Trio Wireless

17,000 - 18,500 บาท

Two Pills After Meal

ติดต่อสอบถาม

Ty&Pla the voice

10,000 - 11,000 บาท

Yes my friends

15,000 - 30,000 บาท

Zheez

25,000 - 30,000 บาท

กุมภัณฑ์

20,000 บาท

บริษัทฮาไม่จำกัด

ติดต่อสอบถาม

พอส (PAUSE)

ติดต่อสอบถาม

สยามย่ำเก้า

14,000 - 29,000 บาท

สุกัญญา มิเกล

ติดต่อสอบถาม

หมู the voice

25,000 บาท

หรั่ง rockestra

80,000 - 95,000 บาท

เจมส์ เรืองศักดิ์

ติดต่อสอบถาม

เชย

22,000 - 30,000 บาท

เพชรจรัสแสง

ติดต่อสอบถาม

เพียว KPN/The Voice 6

30,000 - 60,000 บาท

เหน่ง The Voice & BAD DNA

25,000 - 40,000 บาท

โดม มาร์ติน

ติดต่อสอบถาม

Rating

เรทราคา

16,000 - 18,000 บาท

จังหวัดที่สังกัด

เชียงใหม่

มีผู้สนใจทั้งหมด

119 คน

** พร้อมเล่นต่างจังหวัด

Band Calendar

วงดนตรีงานอีเว้นท์ l The Gain chiang mai

หากต้องการจองรายการนี้
กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

095-641-6298
โทรเลย

การยืนยันสำเร็จ :)

หลังจากลูกค้าชำระเงินแล้ว
จะมีอีเมล์แจ้งเตือนไปยังศิลปิน กรุณาเตรียมตัวให้พร้อม!
เสร็จสิ้น

การยกเลิกสำเร็จ :(

ระบบได้ทำการยกเลิกการจองออกจากระบบแล้ว

ปิด

คุณได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

กรุณายืนยันอีเมลของท่าน
ทางเราจะส่งลิ้งยืนยันไปที่อีเมลของคุณ ภายใน 24 ชม.

เสร็จสิ้น

สำเร็จ! คุณได้ทำการยืนยันอีเมล์เรียบร้อย

กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

เสร็จสิ้น

ขอบคุณที่จองศิลปินกับเรา :)

เราจะติดต่อกลับไปหาคุณโดยเร็วที่สุด
คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ที่หน้าโปรไฟล์ของคุณ
เสร็จสิ้น