รายละเอียด
วีดีโอ
ศิลปินอื่นที่ใกล้เคียง

รายละเอียด

“Final Chapter” เกิดจากการรวมตัวของนักดนตรีที่เป็นผลผลิตจากสาขาดนตรีสากล มรภ.จันทรเกษม โดยสมาชิกทั้งสี่มีสถานะที่น่าสนใจมากในสาขาดนตรีสากล เพราะทั่งสี่เป็นทั่ง รุ่นพี่และรุ่นน้องรวมทั้งเป็นศิษย์อาจารย์ในเวลาเดียวกัน

สมาชิกทั้งสี่คนของวง “Final Chapter” ถือว่าเป็นบุคลากรที่อยู่ในวงการดนตรีมาหลายปีทีเดียว อยู่ใน position ที่แตกต่างกันไปในรอบหลายปี อย่างเช่นการเป็นนักดนตรีเล่นสนับสนุนศิลปินดังๆ ในวงการเพลงไทย เป็นซาวด์เอ็นจิเนียร์ให้กับศิลปินและงานคอนเสิร์ตต่างๆ เป็นบุคลากรในการทำเพลงประกอบภาพยนตร์และหนังโฆษณา แต่ดนตรีก็ทำให้เค้ามารวมตัวกันเป็น “Final Chapter”

ในปัจจุบัน แนวดนตรีของ “Final Chapter” ถือว่าเป็น Modern rock ที่กล้าหาญจะ นำความเป็น ป๊อบมา ห่อหุ้มด้วยดนตรีร็อคที่หนักแน่น มีการใช้เทคโนโลยีดนตรีสมัยใหม่มารวมอยู่ในเพลงได้อย่างลงตัว บวกกับการใช้องค์ประกอบของดนตรีร็อคเป็นแกนหลักในการที่จะสื่อสารกับผู้ฟัง “Final Chapter”

ในปัจจุบันกำลังออก Single ของตัวเองแบบไร้สังกัดทำงานเองทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรี บันทึกเสียง ก็ออกมาจากตัววงทั้งสิ้น “Final Chapter” ทั้งสี่คนมีแนวคิดที่ว่า viewer หรือผู้ดูที่มีคุณภาพที่สุดคือผู้ที่ได้ดูวงดนตรีนั้นๆ เล่นดนตรีสดๆ ต่อหน้าต่อตา การออกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ เลิกเอียงหูฟังเพลงจากลำโพงของ smartphone น่าจะทำให้วงการเพลงไทยสนุกสนานและมีการพัฒนาขึ้น และพวกเรา“Final Chapter” ทั้งสี่คนอยากให้ทุกคนได้ดูเราเล่นดนตรีสดให้ฟัง

สมาชิกได้แก่ กฤตธรรม ขาวแจ้ง (บูท) ตำแหน่ง ร้องนำ เกรียงไกร มงคลกุล (ต้าร์) ตำแหน่ง กลอง ธนาวุฒิ ชาญเชี่ยว (ซัน) ตำแหน่ง กีตาร์ พัชรพงศ์ เรืองหิรัญวงศ์ (เมย์) ตำแหน่ง เบส

ดนตรีร็อคแน่นๆจาก Final Chapter จะทำให้ทุกคนในปาร์ตี้ของคุณโยกหัวตามจังหวะดนตรีได้อย่างแน่นอน 

เงื่อนไขการจอง

*การชำระเงิน
 ท่านสามารถชำระมัดจำก่อน 50% จากราคา ส่วนที่เหลืออีก 50% ชำระก่อนวันเเสดง 7 วัน ขอแจ้งให้ทราบว่าราคาที่เเสดงยังไม่รวมค่าใช้จ่ายของเครื่องเสียง ทั้งนี้เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบสถานที่จัดงานว่ามีชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้ในการแสดงหรือไม่ หากท่านตัดสินใจเช่าเครื่องเสียงเพิ่มเติม ทางมายเเบนด์ มีเครื่องเสียงคุณภาพ ให้บริการในราคาพิเศษสำหรับทุกประเภทงาน (สามารถตรวจสอบราคาเครื่องเสียงได้ที่หน้ารายละเอียดศิลปิน ปุ่ม "เช็คราคา/จอง")

*การเเสดงราคา
ราคาศิลปินจะเเสดงราคาเฉพาะในกรุงเทพ เเละปริมณฑลเท่านั้น ในส่วนของการจองศิลปินไปเล่นต่างจังหวัด ราคาที่เเสดงจะไม่รวมถึงค่าเดินทางและค่าที่พักของศิลปิน โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับจังหวัดที่ไปทำการเเสดง

โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ +66 956416298

*การยกเลิกการจอง

ท่านสามารถยกเลิกการจองศิลปินและเครื่องเสียงได้ก่อนวันทำการแสดง โดยมายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำดังต่อไปนี้

- ยกเลิกล่วงหน้าก่อนวันแสดง 30 วัน คืนเงินมัดจำ 20 %
- ยกเลิกล่วงหน้า 15 - 29 วัน ก่อนวันจัดงานกิจกรรม คืนเงินมัดจำ 10 %
- หากยกเลิกล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันจัดงานกิจกรรม ทางเรามีความจำเป็นที่จะไม่คืนเงินมัดจำให้แก่ท่าน

มายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองศิลปินและเครื่องเสียง ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระค่ามัดจำภายในระยะเวลา 5 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการยืนยันศิลปินและเครื่องเสียงของท่าน ผ่านทางอีเมล์ของมายแบนด์

หากท่านไม่ได้ยกเลิกการจองศิลปินและเครื่องเสียงล่วงหน้า มายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ท่านชำระค่าจ้าง ค่าเช่า หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ยังค้างชำระเต็มจำนวน และค่าเสียหายตามจริงที่เกิดขึ้นจากการจอง

*เหตุสุดวิสัย
กรณีมีเหตุสุดวิสัยทำให้ศิลปินไม่สามารถทำการแสดงได้ดังต่อไปนี้

- หากศิลปินหรือวงดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงนักร้องประจำวงดนตรีในระหว่างที่มีการจ้าง วงดนตรีจะจัดหานักร้องที่มีคุณภาพเทียบเท่านักร้องคนเดิมมาแสดงแทน และส่งข้อมูลนักร้องใหม่มาให้ลูกค้าพิจารณาก่อนการแสดงอย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจในการจ้างอีกครั้ง หากลูกค้าตัดสินใจไม่จ้างด้วยสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงนักร้องของวงดนตรี มายแบนด์จะคืนเงินค่ามัดจำที่ได้จ่ายแล้วเต็มจำนวนให้แก่ลูกค้า
- ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใด จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำการแสดงดนตรีได้ อันได้แก่การทะเลาะวิวาท อัคคีภัย การก่อการร้าย เหตุจลาจล หรือการชุมนุมประท้วง มายแบนด์ หรือ ศิลปิน ,
วงดนตรี หรือ เครื่องเสียง จะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุดังกล่าวทันที และสามารถหยุดทำการแสดงดนตรีได้โดยไม่ถือเป็นการผิดสัญญา และไม่มีฝ่ายใดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ จากการไม่สามารถแสดงดนตรีดังกล่าวได้

*การต่อเวลา
ในกรณีที่วงดนตรีไปแสดงจนครบกำหนดเวลาจ้างงานตามที่ระบุในสัญญาของ มายเเบนด์แล้ว ทางเราขอเรียนให้ทราบว่า การจ้างให้ศิลปินเเละวงดนตรีเเสดงต่อในงาน ถือเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการบริการและความรับผิดชอบใดๆของ มายเเบนด์

*ลิขสิทธิ์
การจองศิลปินผ่านมายเเบนด์ ครอบคลุมเฉพาะเพลงที่มายเเบนด์ขออนุญาตใช้จากเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อใช้ในงานแสดงแล้วเท่านั้น (ยกเว้นงานเเสดงประเภทที่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชม) ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อเพลงทั้งหมดได้จากลิสต์เพลงที่ศิลปินใช้เเสดง

ความคิดเห็น

ศิลปินอื่นที่ใกล้เคียง

90 trio

25,000 - 26,000 บาท

ALYN

ติดต่อสอบถาม

Analog

37,000 - 45,000 บาท

ARPAR PIROM

22,000 - 25,000 บาท

Barbies

ติดต่อสอบถาม

Big mountain

10,000 - 23,000 บาท

Blackhead

115,000 บาท

Blue Shade

51,000 - 62,000 บาท

Boutique Stroug

5,500 - 13,000 บาท

Boy&friend

12,000 - 27,000 บาท

canary cry

10,000 - 31,000 บาท

Check In Band

10,500 - 11,000 บาท

Chihuahua band.

25,000 - 30,000 บาท

Clash (แคลช)

ติดต่อสอบถาม

Creampie Band

26,000 - 27,000 บาท

DHAMENJA

12,000 - 13,000 บาท

Drums and Strums band

6,000 - 25,000 บาท

Ebola

ติดต่อสอบถาม

FAT 4 LIVE

17,000 - 20,000 บาท

Fin

ติดต่อสอบถาม

five sayy

25,000 - 32,000 บาท

Freelance

6,000 - 14,500 บาท

Gene Kasidit

ติดต่อสอบถาม

Ghost

65,000 บาท

Gold Band

25,000 - 30,000 บาท

HONESTY

16,000 - 28,000 บาท

HUM

12,000 - 40,000 บาท

HZ-Ensemble

22,000 - 40,000 บาท

iab subtention

16,000 - 33,000 บาท

Instinct

ติดต่อสอบถาม

J.F. Band

16,000 - 23,500 บาท

Jo & Kong

ติดต่อสอบถาม

JOY KPN

27,000 - 50,000 บาท

June Violinist

12,500 - 100,000 บาท

Just in Case Acoustic Band

9,500 - 17,000 บาท

Kwang ABnormal

ติดต่อสอบถาม

Ladybugs

35,000 บาท

LamunLamai

9,000 - 20,000 บาท

Library Cloud

17,000 - 30,000 บาท

Lกฮ

ติดต่อสอบถาม

Major9 music group

17,500 - 26,000 บาท

Majung Band

15,000 - 23,000 บาท

May house band (ตังเม)

23,000 - 35,000 บาท

Meet And Greet

6,000 - 22,000 บาท

Middle Age Band

25,000 บาท

Mode van & Pubpab

ติดต่อสอบถาม

Near Band

15,000 - 24,000 บาท

Nepal Pissanu

18,000 - 40,000 บาท

Noot Diva

12,000 - 25,000 บาท

NURSERY SOUND x MORE

15,000 - 35,000 บาท

Nuvo

ติดต่อสอบถาม

OZ cha-am

10,000 - 23,000 บาท

peter corp

ติดต่อสอบถาม

Polar Bear

21,000 - 27,000 บาท

Pre.O.8

29,500 บาท

Pun Basher

ติดต่อสอบถาม

Showbai

12,500 - 13,000 บาท

SillyFools & Dax Rock Rider

ติดต่อสอบถาม

SINGLE BAND

26,000 - 30,000 บาท

Six up

26,000 - 32,000 บาท

Slur

ติดต่อสอบถาม

So man(โซแมน)

ติดต่อสอบถาม

Somkiat

ติดต่อสอบถาม

Street Funk Rollers

35,000 บาท

Sumran Older

25,000 บาท

Super Spring Board

12,000 - 35,000 บาท

TANGO BAND

13,000 - 15,500 บาท

The Black Magic

25,000 บาท

The Boss

34,000 - 50,000 บาท

THE CATZ

35,000 บาท

The Drive

40,000 บาท

The Energy live

29,000 - 30,000 บาท

The Gain chiang mai

16,000 - 18,000 บาท

The Jukks

ติดต่อสอบถาม

The Lost Star

6,000 - 12,000 บาท

The Must

ติดต่อสอบถาม

The Note

18,000 - 20,000 บาท

The Pisatband

28,500 - 30,000 บาท

The Richman Toy

ติดต่อสอบถาม

The sticker machine

30,000 - 37,000 บาท

Thoe The Blacklist

ติดต่อสอบถาม

Trio Wireless

17,000 - 18,500 บาท

Two Pills After Meal

ติดต่อสอบถาม

Ty&Pla the voice

10,000 - 11,000 บาท

Y not 7

90,000 บาท

Yes my friends

13,500 - 29,000 บาท

Zheez

25,000 - 30,000 บาท

กบ ไท แสน

ติดต่อสอบถาม

กบไมโคร วงอโยธยา

ติดต่อสอบถาม

กุมภัณฑ์

20,000 บาท

ดิโอฬารโปรเจ็คท์

ติดต่อสอบถาม

ดึกดำบรรพ์

ติดต่อสอบถาม

บริษัทฮาไม่จำกัด

ติดต่อสอบถาม

วงกลม

ติดต่อสอบถาม

ศักดา อินคา

ติดต่อสอบถาม

สยามย่ำเก้า

14,000 - 29,000 บาท

หนุ่มกะลา

ติดต่อสอบถาม

หมู the voice

25,000 บาท

หรั่ง rockestra

80,000 - 95,000 บาท

อี๊ด Fly

ติดต่อสอบถาม

เชย

22,000 - 30,000 บาท

เป้ ไฮ-ร๊อค

ติดต่อสอบถาม

เพชรจรัสแสง

ติดต่อสอบถาม

เหน่ง The Voice & BAD DNA

25,000 - 40,000 บาท

แมว จิรศักดิ์

ติดต่อสอบถาม

โดม มาร์ติน

ติดต่อสอบถาม

โป่ง หิน เหล็ก ไฟ

ติดต่อสอบถาม

ไท ธนาวุฒ

ติดต่อสอบถาม

Rating

เรทราคา

35,000 บาท

จังหวัดที่สังกัด

กรุงเทพมหานคร

มีผู้สนใจทั้งหมด

1212 คน

** พร้อมเล่นต่างจังหวัด

Band Calendar

วงดนตรีงานอีเวนต์ : GO AWAY
วงดนตรีงานปาร์ตี้ : EYELINER {LIVE@PARKING TOYS}
วงดนตรีงานปาร์ตี้ : Panic station
วงดนตรีงานอีเวนต์ : เพลงสุดท้าย

หากต้องการจองรายการนี้
กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

095-641-6298
โทรเลย

การยืนยันสำเร็จ :)

หลังจากลูกค้าชำระเงินแล้ว
จะมีอีเมล์แจ้งเตือนไปยังศิลปิน กรุณาเตรียมตัวให้พร้อม!
เสร็จสิ้น

การยกเลิกสำเร็จ :(

ระบบได้ทำการยกเลิกการจองออกจากระบบแล้ว

ปิด

คุณได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

กรุณายืนยันอีเมลของท่าน
ทางเราจะส่งลิ้งยืนยันไปที่อีเมลของคุณ ภายใน 24 ชม.

เสร็จสิ้น

สำเร็จ! คุณได้ทำการยืนยันอีเมล์เรียบร้อย

กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

เสร็จสิ้น

ขอบคุณที่จองศิลปินกับเรา :)

เราจะติดต่อกลับไปหาคุณโดยเร็วที่สุด
คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ที่หน้าโปรไฟล์ของคุณ
เสร็จสิ้น