รายละเอียด
วีดีโอ
ศิลปินอื่นที่ใกล้เคียง

รายละเอียด

“Final Chapter” เกิดจากการรวมตัวของนักดนตรีที่เป็นผลผลิตจากสาขาดนตรีสากล มรภ.จันทรเกษม โดยสมาชิกทั้งสี่มีสถานะที่น่าสนใจมากในสาขาดนตรีสากล เพราะทั่งสี่เป็นทั่ง รุ่นพี่และรุ่นน้องรวมทั้งเป็นศิษย์อาจารย์ในเวลาเดียวกัน

สมาชิกทั้งสี่คนของวง “Final Chapter” ถือว่าเป็นบุคลากรที่อยู่ในวงการดนตรีมาหลายปีทีเดียว อยู่ใน position ที่แตกต่างกันไปในรอบหลายปี อย่างเช่นการเป็นนักดนตรีเล่นสนับสนุนศิลปินดังๆ ในวงการเพลงไทย เป็นซาวด์เอ็นจิเนียร์ให้กับศิลปินและงานคอนเสิร์ตต่างๆ เป็นบุคลากรในการทำเพลงประกอบภาพยนตร์และหนังโฆษณา แต่ดนตรีก็ทำให้เค้ามารวมตัวกันเป็น “Final Chapter”

ในปัจจุบัน แนวดนตรีของ “Final Chapter” ถือว่าเป็น Modern rock ที่กล้าหาญจะ นำความเป็น ป๊อบมา ห่อหุ้มด้วยดนตรีร็อคที่หนักแน่น มีการใช้เทคโนโลยีดนตรีสมัยใหม่มารวมอยู่ในเพลงได้อย่างลงตัว บวกกับการใช้องค์ประกอบของดนตรีร็อคเป็นแกนหลักในการที่จะสื่อสารกับผู้ฟัง “Final Chapter”

ในปัจจุบันกำลังออก Single ของตัวเองแบบไร้สังกัดทำงานเองทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรี บันทึกเสียง ก็ออกมาจากตัววงทั้งสิ้น “Final Chapter” ทั้งสี่คนมีแนวคิดที่ว่า viewer หรือผู้ดูที่มีคุณภาพที่สุดคือผู้ที่ได้ดูวงดนตรีนั้นๆ เล่นดนตรีสดๆ ต่อหน้าต่อตา การออกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ เลิกเอียงหูฟังเพลงจากลำโพงของ smartphone น่าจะทำให้วงการเพลงไทยสนุกสนานและมีการพัฒนาขึ้น และพวกเรา“Final Chapter” ทั้งสี่คนอยากให้ทุกคนได้ดูเราเล่นดนตรีสดให้ฟัง

สมาชิกได้แก่ กฤตธรรม ขาวแจ้ง (บูท) ตำแหน่ง ร้องนำ เกรียงไกร มงคลกุล (ต้าร์) ตำแหน่ง กลอง ธนาวุฒิ ชาญเชี่ยว (ซัน) ตำแหน่ง กีตาร์ พัชรพงศ์ เรืองหิรัญวงศ์ (เมย์) ตำแหน่ง เบส

ดนตรีร็อคแน่นๆจาก Final Chapter จะทำให้ทุกคนในปาร์ตี้ของคุณโยกหัวตามจังหวะดนตรีได้อย่างแน่นอน 

เงื่อนไขการจอง

*การชำระเงิน
 ท่านสามารถชำระมัดจำก่อน 50% จากราคา ส่วนที่เหลืออีก 50% ชำระก่อนวันเเสดง 7 วัน ขอแจ้งให้ทราบว่าราคาที่เเสดงยังไม่รวมค่าใช้จ่ายของเครื่องเสียง ทั้งนี้เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบสถานที่จัดงานว่ามีชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้ในการแสดงหรือไม่ หากท่านตัดสินใจเช่าเครื่องเสียงเพิ่มเติม ทางมายเเบนด์ มีเครื่องเสียงคุณภาพ ให้บริการในราคาพิเศษสำหรับทุกประเภทงาน (สามารถตรวจสอบราคาเครื่องเสียงได้ที่หน้ารายละเอียดศิลปิน ปุ่ม "เช็คราคา/จอง")

*การเเสดงราคา
ราคาศิลปินจะเเสดงราคาเฉพาะในกรุงเทพ เเละปริมณฑลเท่านั้น ในส่วนของการจองศิลปินไปเล่นต่างจังหวัด ราคาที่เเสดงจะไม่รวมถึงค่าเดินทางและค่าที่พักของศิลปิน โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับจังหวัดที่ไปทำการเเสดง

โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ +66 956416298

*การยกเลิกการจอง

ท่านสามารถยกเลิกการจองศิลปินและเครื่องเสียงได้ก่อนวันทำการแสดง โดยมายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำดังต่อไปนี้

- ยกเลิกล่วงหน้าก่อนวันแสดง 30 วัน คืนเงินมัดจำ 20 %
- ยกเลิกล่วงหน้า 15 - 29 วัน ก่อนวันจัดงานกิจกรรม คืนเงินมัดจำ 10 %
- หากยกเลิกล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันจัดงานกิจกรรม ทางเรามีความจำเป็นที่จะไม่คืนเงินมัดจำให้แก่ท่าน

มายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองศิลปินและเครื่องเสียง ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระค่ามัดจำภายในระยะเวลา 5 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการยืนยันศิลปินและเครื่องเสียงของท่าน ผ่านทางอีเมล์ของมายแบนด์

หากท่านไม่ได้ยกเลิกการจองศิลปินและเครื่องเสียงล่วงหน้า มายแบนด์ขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ท่านชำระค่าจ้าง ค่าเช่า หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ยังค้างชำระเต็มจำนวน และค่าเสียหายตามจริงที่เกิดขึ้นจากการจอง

*เหตุสุดวิสัย
กรณีมีเหตุสุดวิสัยทำให้ศิลปินไม่สามารถทำการแสดงได้ดังต่อไปนี้

- หากศิลปินหรือวงดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงนักร้องประจำวงดนตรีในระหว่างที่มีการจ้าง วงดนตรีจะจัดหานักร้องที่มีคุณภาพเทียบเท่านักร้องคนเดิมมาแสดงแทน และส่งข้อมูลนักร้องใหม่มาให้ลูกค้าพิจารณาก่อนการแสดงอย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจในการจ้างอีกครั้ง หากลูกค้าตัดสินใจไม่จ้างด้วยสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงนักร้องของวงดนตรี มายแบนด์จะคืนเงินค่ามัดจำที่ได้จ่ายแล้วเต็มจำนวนให้แก่ลูกค้า
- ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใด จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำการแสดงดนตรีได้ อันได้แก่การทะเลาะวิวาท อัคคีภัย การก่อการร้าย เหตุจลาจล หรือการชุมนุมประท้วง มายแบนด์ หรือ ศิลปิน ,
วงดนตรี หรือ เครื่องเสียง จะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุดังกล่าวทันที และสามารถหยุดทำการแสดงดนตรีได้โดยไม่ถือเป็นการผิดสัญญา และไม่มีฝ่ายใดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ จากการไม่สามารถแสดงดนตรีดังกล่าวได้

*การต่อเวลา
ในกรณีที่วงดนตรีไปแสดงจนครบกำหนดเวลาจ้างงานตามที่ระบุในสัญญาของ มายเเบนด์แล้ว ทางเราขอเรียนให้ทราบว่า การจ้างให้ศิลปินเเละวงดนตรีเเสดงต่อในงาน ถือเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการบริการและความรับผิดชอบใดๆของ มายเเบนด์

*ลิขสิทธิ์
การจองศิลปินผ่านมายเเบนด์ ครอบคลุมเฉพาะเพลงที่มายเเบนด์ขออนุญาตใช้จากเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อใช้ในงานแสดงแล้วเท่านั้น (ยกเว้นงานเเสดงประเภทที่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชม) ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อเพลงทั้งหมดได้จากลิสต์เพลงที่ศิลปินใช้เเสดง

ความคิดเห็น

ศิลปินอื่นที่ใกล้เคียง

ALYN

17,000 - 25,000 บาท

Analog

36,000 - 43,000 บาท

canary cry

10,000 - 30,000 บาท

Check In Band

9,500 - 11,000 บาท

Crescendo

70,000 บาท

Freelance

6,000 - 14,500 บาท

Ghost

65,000 บาท

HONESTY

19,500 - 28,000 บาท

HUM

12,000 - 40,000 บาท

Just in Case Acoustic Band

9,500 - 16,000 บาท

Major9 music group

17,500 - 26,000 บาท

NURSERY SOUND x MORE

15,000 - 35,000 บาท

Polar Bear

21,000 - 27,000 บาท

Super Spring Board

12,000 - 37,000 บาท

TANGO BAND

13,000 - 15,500 บาท

The Black Magic

25,000 บาท

THE CATZ

30,000 บาท

The Lost Star

7,000 บาท

The Note

14,000 บาท

Ty&Pla the voice

11,000 บาท

กุมภัณฑ์

20,000 บาท

ทองหล่อแบนด์

25,000 - 30,000 บาท

ละมุนละไม

9,000 - 20,000 บาท

สยามย่ำเก้า

24,000 - 29,000 บาท

อัดสาม

5,500 - 12,000 บาท

Rating

เรทราคา

35,000 บาท

มีผู้สนใจทั้งหมด

448 คน

** พร้อมเล่นต่างจังหวัด

Band Calendar

EYELINER - FINAL CHAPTER
วงดนตรีงานอีเวนต์ : GO AWAY
วงดนตรีงานปาร์ตี้ : Panic station
วงดนตรีงานอีเวนต์ : เพลงสุดท้าย

ขอบคุณที่จองศิลปินกับเรา :)

เราจะติดต่อกลับไปหาคุณโดยเร็วที่สุด
คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ที่หน้าโปรไฟล์ของคุณ
เสร็จสิ้น

หากต้องการจองรายการนี้
กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

095-641-6298
โทรเลย

การยืนยันสำเร็จ :)

หลังจากลูกค้าชำระเงินแล้ว
จะมีอีเมล์แจ้งเตือนไปยังศิลปิน กรุณาเตรียมตัวให้พร้อม!
เสร็จสิ้น

การยกเลิกสำเร็จ :(

ระบบได้ทำการยกเลิกการจองออกจากระบบแล้ว

ปิด

คุณได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

กรุณายืนยันอีเมลของท่าน
ทางเราจะส่งลิ้งยืนยันไปที่อีเมลของคุณ ภายใน 24 ชม.

เสร็จสิ้น

สำเร็จ! คุณได้ทำการยืนยันอีเมล์เรียบร้อย

กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

เสร็จสิ้น