Your happiness matters to us.

MYBAND ARTISTS

จ้างศิลปินที่คุณชื่นชอบ เช็คราคาศิลปินและตารางงาน ค้นหาศิลปิน วงดนตรีคุณภาพ คัดสรรพิเศษสำหรับงานของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีงานเลี้ยง วงดนตรีงานเเต่งงาน วงดนตรีงานอีเว้นท์ใหม่ เจริญปุระ

ใหม่ เจริญปุระ

ติดต่อสอบถาม

Tack The Voice season 1

Tack The Voice season 1

45,000 - 50,000 บาท

ออย แสงศิลป์

ออย แสงศิลป์

ติดต่อสอบถาม

สิงโต นำโชค

สิงโต นำโชค

ติดต่อสอบถาม

2Pcs.

2Pcs.

ติดต่อสอบถาม

Fin

Fin

ติดต่อสอบถาม

เพชรจรัสแสง

เพชรจรัสแสง

ติดต่อสอบถาม

เบน อัตถชัย

เบน อัตถชัย

5,000 - 7,000 บาท

IRONBOY

IRONBOY

ติดต่อสอบถาม

แพรว  คณิตกุล

แพรว คณิตกุล

ติดต่อสอบถาม

ลูกแพร อุไรพร

ลูกแพร อุไรพร

ติดต่อสอบถาม

เสือธนพล & เหน่ง

เสือธนพล & เหน่ง

ติดต่อสอบถาม

Burin Boonvisut

Burin Boonvisut

ติดต่อสอบถาม

Mariam grey

Mariam grey

40,000 - 60,000 บาท

Analog

Analog

37,000 - 45,000 บาท

Nuvo

Nuvo

ติดต่อสอบถาม

เต้ย อภิวัฒน์

เต้ย อภิวัฒน์

ติดต่อสอบถาม

กบ เสาวนิตย์

กบ เสาวนิตย์

ติดต่อสอบถาม

อาร์ต ธนาวัฒน์

อาร์ต ธนาวัฒน์

ติดต่อสอบถาม

แกรนด์

แกรนด์

ติดต่อสอบถาม

เรไร ไหทองคำ

เรไร ไหทองคำ

ติดต่อสอบถาม

OZ cha-am

OZ cha-am

10,000 - 23,000 บาท

Endou Band

Endou Band

10,500 - 11,500 บาท

The Note

The Note

18,000 - 20,000 บาท

Two Pills After Meal

Two Pills After Meal

ติดต่อสอบถาม

Nitaa

Nitaa

8,000 - 30,000 บาท

MEAN

MEAN

140,000 บาท

Bake Music

Bake Music

25,000 - 35,000 บาท

MATTNIMARE

MATTNIMARE

ติดต่อสอบถาม

Title the Voice 1&4

Title the Voice 1&4

13,000 - 35,000 บาท

อัน พิไลพร

อัน พิไลพร

20,000 - 25,000 บาท

THE CATZ

THE CATZ

35,000 บาท

เอก สุระเชษฐ์

เอก สุระเชษฐ์

ติดต่อสอบถาม

SillyFools & Dax Rock Rider

SillyFools & Dax Rock Rider

ติดต่อสอบถาม

อภิรมย์

อภิรมย์

ติดต่อสอบถาม

HUM

HUM

12,000 - 40,000 บาท

TheDAY

TheDAY

6,000 - 25,000 บาท

พันธ์ จักรพันธ์

พันธ์ จักรพันธ์

ติดต่อสอบถาม

น้ำชา ชีรณัฐ

น้ำชา ชีรณัฐ

ติดต่อสอบถาม

กบ สุพจน์

กบ สุพจน์

ติดต่อสอบถาม

SPF

SPF

ติดต่อสอบถาม

ไท ธนาวุฒ

ไท ธนาวุฒ

ติดต่อสอบถาม

Middle Age Band

Middle Age Band

25,000 บาท

The Pisatband

The Pisatband

28,500 - 30,000 บาท

Petite

Petite

ติดต่อสอบถาม

เต๊ะ ตระกูลตอ

เต๊ะ ตระกูลตอ

ติดต่อสอบถาม

Zee

Zee

ติดต่อสอบถาม

ATOM

ATOM

ติดต่อสอบถาม

Boutique Stroug

Boutique Stroug

5,500 - 13,000 บาท

แอน ธิติมา

แอน ธิติมา

35,000 - 60,000 บาท

Balu&Bank

Balu&Bank

12,000 - 13,000 บาท

Drums and Strums band

Drums and Strums band

6,000 - 25,000 บาท

TILLY BIRDS

TILLY BIRDS

ติดต่อสอบถาม

รอตติ้ง

รอตติ้ง

5,000 - 28,000 บาท

ไม้หมอน

ไม้หมอน

ติดต่อสอบถาม

Cocktail

Cocktail

ติดต่อสอบถาม

O-Pavee

O-Pavee

ติดต่อสอบถาม

DHAMENJA

DHAMENJA

12,000 - 13,000 บาท

The Bandit Boy

The Bandit Boy

ติดต่อสอบถาม

The Drive

The Drive

ติดต่อสอบถาม

Ae Jirakorn

Ae Jirakorn

ติดต่อสอบถาม

หนุ่ย อำพล ลำพูน

หนุ่ย อำพล ลำพูน

ติดต่อสอบถาม

exotic thailand

exotic thailand

ติดต่อสอบถาม

109mhz

109mhz

22,000 - 25,000 บาท

Yada

Yada

10,000 - 16,000 บาท

เปิดเกมส์

เปิดเกมส์

ติดต่อสอบถาม

ละไมหรรษา

ละไมหรรษา

ติดต่อสอบถาม

Palmie

Palmie

ติดต่อสอบถาม

แขกสยาม

แขกสยาม

ติดต่อสอบถาม

Hu-Ka-Tii Band

Hu-Ka-Tii Band

11,000 - 23,000 บาท

ตู่ ภพธร

ตู่ ภพธร

ติดต่อสอบถาม

ณัฐ ศักดาทร

ณัฐ ศักดาทร

ติดต่อสอบถาม

Ty&Pla the voice

Ty&Pla the voice

10,000 - 11,000 บาท

Yes'sir Days

Yes'sir Days

ติดต่อสอบถาม

โป่ง หิน เหล็ก ไฟ

โป่ง หิน เหล็ก ไฟ

ติดต่อสอบถาม

BEAN NAPASON

BEAN NAPASON

ติดต่อสอบถาม

The ocean blue Phuket band

The ocean blue Phuket band

12,000 - 28,000 บาท

The Jukks

The Jukks

ติดต่อสอบถาม

ปีเตอร์ แนนซี่

ปีเตอร์ แนนซี่

ติดต่อสอบถาม

กบไมโคร วงอโยธยา

กบไมโคร วงอโยธยา

ติดต่อสอบถาม

Ruj The Star

Ruj The Star

ติดต่อสอบถาม

ธีร์ ไชยเดช

ธีร์ ไชยเดช

ติดต่อสอบถาม

Lazyloxy

Lazyloxy

ติดต่อสอบถาม

tinky atmos

tinky atmos

11,000 - 18,500 บาท

Gene Kasidit

Gene Kasidit

ติดต่อสอบถาม

Chihuahua band.

Chihuahua band.

20,000 - 30,000 บาท

So man(โซแมน)

So man(โซแมน)

ติดต่อสอบถาม

กัน นภัทร

กัน นภัทร

ติดต่อสอบถาม

Jetset'er

Jetset'er

ติดต่อสอบถาม

Waen

Waen

10,000 - 21,500 บาท

e - Her

e - Her

12,000 - 26,000 บาท

คชา นนทนันท์

คชา นนทนันท์

ติดต่อสอบถาม

Oui Buddhabless

Oui Buddhabless

ติดต่อสอบถาม

จ่อย รวมมิตร

จ่อย รวมมิตร

ติดต่อสอบถาม

The Richman Toy

The Richman Toy

ติดต่อสอบถาม

Tossakan

Tossakan

ติดต่อสอบถาม

JEFF

JEFF

ติดต่อสอบถาม

Hua Hin live band

Hua Hin live band

11,000 - 25,000 บาท

Summer Stop

Summer Stop

ติดต่อสอบถาม

Vizard

Vizard

10,000 - 25,000 บาท

Sound-spreader

Sound-spreader

8,000 - 25,000 บาท

feeling elle

feeling elle

9,000 - 12,000 บาท

แคทรียา อิงลิช

แคทรียา อิงลิช

ติดต่อสอบถาม

Kaimook I can see your voice

Kaimook I can see your voice

30,000 - 45,000 บาท

Postbox

Postbox

ติดต่อสอบถาม

แบม วิภาวี

แบม วิภาวี

ติดต่อสอบถาม

กิ่ง เหมือนแพร

กิ่ง เหมือนแพร

ติดต่อสอบถาม

Polar Bear

Polar Bear

21,000 - 27,000 บาท

The Mellowdy Band

The Mellowdy Band

13,000 - 16,000 บาท

ฮั่น อิสริยะ

ฮั่น อิสริยะ

ติดต่อสอบถาม

Mode van & Pubpab

Mode van & Pubpab

ติดต่อสอบถาม

PARATA

PARATA

ติดต่อสอบถาม

เต้น นรารักษ์

เต้น นรารักษ์

45,000 - 65,000 บาท

BowkyLion

BowkyLion

ติดต่อสอบถาม

นิโคล เทริโอ

นิโคล เทริโอ

ติดต่อสอบถาม

เบ็น ศรัญยู

เบ็น ศรัญยู

20,000 - 25,000 บาท

Soul Monkeys

Soul Monkeys

10,000 - 30,000 บาท

VELS.

VELS.

ติดต่อสอบถาม

วงทีที

วงทีที

ติดต่อสอบถาม

ศักดา อินคา

ศักดา อินคา

ติดต่อสอบถาม

RedSpin

RedSpin

ติดต่อสอบถาม

JOY KPN

JOY KPN

27,000 - 55,000 บาท

Playground

Playground

ติดต่อสอบถาม

FOAM

FOAM

ติดต่อสอบถาม

Boat day

Boat day

10,500 - 15,500 บาท

Bunjeejump

Bunjeejump

17,000 - 20,000 บาท

บูม ชญาภา

บูม ชญาภา

15,000 บาท

Blues Tape

Blues Tape

ติดต่อสอบถาม

FINAL CHAPTER

FINAL CHAPTER

35,000 บาท

ลูกจัน นิภาพร

ลูกจัน นิภาพร

35,000 - 45,000 บาท

Appetizer

Appetizer

13,500 - 20,000 บาท

พีท พีระ

พีท พีระ

ติดต่อสอบถาม

กวาง จิรพรรณ

กวาง จิรพรรณ

ติดต่อสอบถาม

Ghost

Ghost

65,000 บาท

Migrate to the Ocean

Migrate to the Ocean

ติดต่อสอบถาม

CHITSWIFT

CHITSWIFT

ติดต่อสอบถาม

Birth PM

Birth PM

7,000 - 18,000 บาท

แก้ม วิชญาณี

แก้ม วิชญาณี

ติดต่อสอบถาม

ต้าร์ ตจว.

ต้าร์ ตจว.

ติดต่อสอบถาม

Ewery

Ewery

ติดต่อสอบถาม

ZEAL

ZEAL

ติดต่อสอบถาม

Season Five

Season Five

ติดต่อสอบถาม

ZHZ

ZHZ

25,000 - 30,000 บาท

Super Spring Board

Super Spring Board

12,000 - 32,000 บาท

ตั๊กแตน ชลดา

ตั๊กแตน ชลดา

ติดต่อสอบถาม

NURSERY SOUND x MORE

NURSERY SOUND x MORE

15,000 - 35,000 บาท

พร จันทพร

พร จันทพร

ติดต่อสอบถาม

ต้อล วันธงชัย

ต้อล วันธงชัย

ติดต่อสอบถาม

เป้ ร้อยเอ็ด

เป้ ร้อยเอ็ด

ติดต่อสอบถาม

Ten to Twelve

Ten to Twelve

ติดต่อสอบถาม

โป้ โยคีเพลย์บอย

โป้ โยคีเพลย์บอย

ติดต่อสอบถาม

ปราโมทย์ วิเลปะนะ

ปราโมทย์ วิเลปะนะ

ติดต่อสอบถาม

ริท เรืองฤทธิ์

ริท เรืองฤทธิ์

ติดต่อสอบถาม

Maylin

Maylin

8,500 - 90,000 บาท

Musketeers

Musketeers

ติดต่อสอบถาม

หมู the voice

หมู the voice

25,000 บาท

โอปอ ประพุทธ์

โอปอ ประพุทธ์

ติดต่อสอบถาม

นัท มีเรีย

นัท มีเรีย

ติดต่อสอบถาม

 NAMEMT

NAMEMT

ติดต่อสอบถาม

Silver String & Ono The Voice

Silver String & Ono The Voice

19,000 - 22,000 บาท

Lord Liar Boots

Lord Liar Boots

ติดต่อสอบถาม

เบล สุพล

เบล สุพล

ติดต่อสอบถาม

Plastic Plastic

Plastic Plastic

ติดต่อสอบถาม

Moonlight

Moonlight

ติดต่อสอบถาม

Bemerkenswert Vier

Bemerkenswert Vier

35,000 - 50,000 บาท

บุษบา เอวสปริง

บุษบา เอวสปริง

ติดต่อสอบถาม

Nobar Nachore

Nobar Nachore

37,000 - 39,000 บาท

Phrima’s Band

Phrima’s Band

60,000 - 80,000 บาท

Lกฮ

Lกฮ

ติดต่อสอบถาม

ปอยฝ้าย มาลัยพร

ปอยฝ้าย มาลัยพร

ติดต่อสอบถาม

Bangkok DL

Bangkok DL

35,000 - 39,000 บาท

Portrait

Portrait

ติดต่อสอบถาม

Sunny Trio & Natt Buntita

Sunny Trio & Natt Buntita

37,000 - 42,000 บาท

Jo & Kong

Jo & Kong

ติดต่อสอบถาม

TINN

TINN

ติดต่อสอบถาม

BEN BIZZY

BEN BIZZY

ติดต่อสอบถาม

ตุ๊กตา นริศรา

ตุ๊กตา นริศรา

ติดต่อสอบถาม

ice

ice

5,000 - 17,000 บาท

Library Cloud

Library Cloud

17,000 - 30,000 บาท

เหน่ง ลายไทย

เหน่ง ลายไทย

ติดต่อสอบถาม

โอ๊ต ปราโมทย์

โอ๊ต ปราโมทย์

ติดต่อสอบถาม

ปรีชา ปัดภัย

ปรีชา ปัดภัย

20,000 - 25,000 บาท

Millet love

Millet love

10,000 - 17,000 บาท

PALMY

PALMY

ติดต่อสอบถาม

ลิลลี่-เจนนี่

ลิลลี่-เจนนี่

ติดต่อสอบถาม

โอ พีระพล

โอ พีระพล

ติดต่อสอบถาม

TABASCO

TABASCO

ติดต่อสอบถาม

The Gain chiang mai

The Gain chiang mai

16,000 - 18,000 บาท

JEEP

JEEP

ติดต่อสอบถาม

ดึกดำบรรพ์

ดึกดำบรรพ์

ติดต่อสอบถาม

Slur

Slur

ติดต่อสอบถาม

U-rius

U-rius

ติดต่อสอบถาม

Max Jenmana

Max Jenmana

ติดต่อสอบถาม

ASOG

ASOG

ติดต่อสอบถาม

ท๊อป มอซอ

ท๊อป มอซอ

ติดต่อสอบถาม

ใบเฟิร์น สุทธิยา

ใบเฟิร์น สุทธิยา

ติดต่อสอบถาม

โตโน่

โตโน่

ติดต่อสอบถาม

แสงระวี

แสงระวี

9,000 - 21,000 บาท

ซานิ แบนด์

ซานิ แบนด์

ติดต่อสอบถาม

แหนม รณเดช

แหนม รณเดช

ติดต่อสอบถาม